Nyhedsoversigt

11. juni 2024

DUEL og DiP-webinar: Alt det vi ikke taler om, når vi taler om AI i undervisningen

En opsamling på workshoppen Alt det vi ikke taler om, når vi taler om AI i undervisningen – alle med interesse for AI i undervisningen kan deltage. Et samarbejde mellem DUEL og DiP. [...]
30. maj 2024

Conference: Conference on Teaching for Active Learning, November 7, 2024

The purpose of the conference is to inspire and communicate knowledge and experiences as to how students’ learning can be enhanced in accordance with the underlying principle of education at SDU. This year’s special focus will be on Supervision. [...]
23. maj 2024

Call for Papers: DUT 38

’De videregående uddannelser i en brydningstid’ er temaet for Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference (DUNK) 2024. I DUT nummer 38 ønsker vi at præsentere en række artikler, der belyser dette tema. [...]
23. maj 2024

DUT36 er udkommet: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

DUT36 er udkommet: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer [...]
17. maj 2024

DUNs Generalforsamling 2024 / DUNs General Meeting 2024

Vi glæder os til at se dig! Generalforsamlingen afholdes online på Zoom. [...]
13. maj 2024

SIG-møde: DiP på tur til DiPpede rum 3: Designede rum & rum for design

Designede rum & rum for design. Efterfulgt af netværk, hygge og DiP skål! [...]
03. maj 2024

Podcast: Closing the Gap: A podcastseries about teaching and research integration

Closing the Gap is a podcast series that explores how different teaching experiments at the Department of Political Science can close the gap between teaching and resea… [...]
03. maj 2024

Podcast: Ny podcastepisode om sprogbrug på møder

Anden episode af CIPs podcastserie Sprogbrug på KU er netop udkommet, og den handler om sprogvalg og sprogbrug i forbindelse med møder. [...]
25. april 2024

EARLI SIG 24 Webinar: May 6, 2024

The annual SIG-24 Webinar takes place on the 6th of May, 2024. The two-hour event will start at 9:00 (Central European Summer Time). Please find the webinar programme and the connection link below. There is no registration required to attend the webinar, but make sure you save the date and the Zoom link. [...]
11. marts 2024

SIG udgivelse: HEPP om ‘academic citizenship’ i tidsskriftet Journal of Praxis in Higher Education

What is academic citizenship? Through a collection of 17 original research essays, this special issue invites the reader into an ongoing conversation engaging different standpoints, scales, and interests. It discusses the role of the academic citizen, the conditions defining this role and potential futures, including the purpose of academic citizenship in charting the course forward. [...]
11. marts 2024

One-day conference: Future of Work and Skills in the Digital Economy

The aim of this one-day international, cross-sectoral conference is to bring together researchers from economics, computational social science, educational and learning sciences with business practitioners and representatives of policy bodies to discuss the future of work and skills in our increasingly digital economies and role of higher education in enabling the development of the requisite skills and capabilities. [...]
08. marts 2024

Udgivelse og boglancering: Developing Researcher Independence through the Hidden Curriculum

This edited book examines the concept of researcher independence and its various strands and manifestations using the conceptual lens of the hidden curriculum. Contributions highlight, discuss and exemplify the instrumental and formational roles played by the hidden curriculum in promoting and facilitating doctoral scholars’ researcher independence. [...]
08. marts 2024

IJAD Pre-Conference Workshop at ICED Conference

The programme will focus on how to frame your proposal, prepare a strong manuscript, make your reviewers' tasks easier from the outset and respond to their feedback appropriately, and maintain good relationships with your IJAD editor. You will develop concrete plans for your own research project and end with an action plan for productive writing. [...]
08. marts 2024

IJAD Writing Retreat

In this four-day online writing retreat, which takes place prior to the ICED Conference, participants will work on their own writing, provide and receive feedback from a small group of peers, and collaborate with a member of the IJAD editorial team. Writing projects must be focused on academic/educational development in higher education, but the genre and audience for these projects are wide open. [...]
08. marts 2024

ICED Travel Grants

To pursue the aims of ICED, the ICED Council has established a travel grants fund to support participation in the symposium and meeting. Deadline for applying is Monday 25th March 2024. [...]
26. februar 2024

SIG Webinar: Creativity in Higher Education

The SIG, UNIEN, will host a webinar with the theme 'Creativity in Higher Education feeding in on innovation and entrepreneurship' [...]
26. februar 2024

Forlænget tilmeldingsfrist til DUN Konferencen 2024

Med 172 tilmeldte og 69 godkendte abstracts, har vi nu kun 15 værelser tilbage på Vingsted. Skal du med? Så skynd dig at tilmelde dig! Vi finder plads til dig også (men måske med overnatning på et andet hotel). Glæd dig til to spændende keynotes. [...]
06. februar 2024

Udgivelse: Bliv en endnu bedre underviser

Bliv en endnu bedre underviser – 155 øvelser, udfordringer og gode råd er fyldt med konkrete øvelser og lærerige eksempler. Igennem bogens kapitler berøres alle de udfordringer, en underviser møder i løbet af et semester eller undervisningsforløb – fra planlægningsfasen og helt frem til eksamen og evaluering. [...]
31. januar 2024

Prolonged deadline, submissions: DUNK24

Forlænget deadline 7. februar, 2024. Du kan stadig nå det! / Prolonged deadline for submissions, February 7, 2024. There's still time! [...]
29. januar 2024

Workshop: Exploring neurodiversity support in Danish higher education

Co-developed by DUN SIGs BATL and TLIC. During this workshop you will have the opportunity to hear and engage with a range of experts who specialise in researching and supporting neurodivergent university students. [...]
17. januar 2024

Udgivelse: Studiestøtte

At levere studiestøtte befinder sig et sted mellem pædagogik og psykologi. Det er i spændet mellem de to fagområder, Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet har udviklet en studiestøttende praksis, som nu foreligger beskrevet i en ny dansk grundbog. [...]
17. januar 2024

CHEF Webinar: Higher Education for Good: Teaching and Learning Futures

During this session, the speakers will give an overview of the book, including the 5 tenets of a “manifesto for higher education for good” which emerged from the book’s chapters. Following this, they will invite participants to respond to the book’s themes and the manifesto, and to share their own ideas regarding higher education for good. [...]
12. januar 2024

SIG Webinar: DiP Spotlight Session: Martin Weller “Metaphors of EdTech”

Participants will come away with an appreciation of the potential for metaphors in educational technology and ideas to generate their own. There will be a subsequent open session to explore metaphors relevant to the DiP context. [...]
12. januar 2024

SIG Webinar: DiP Spotlight Session: Jen Ross ‘Digital Futures for Learning’

This talk will open up a conversation about using speculative approaches to shape how we understand the digital university. The particular focus here will be on curiosity about the future, and how sensitivity to a situation which is either on the horizon or missing from current thinking around a topic or practice can open up possibilities and defamiliarise current understandings by foregrounding less-visible forces in higher education and digital pedagogy. [...]
12. januar 2024

SIG Webinar: DiP Spotlight Session: Martin Oliver “What am I talking about when I am talking about Educational Technology?”

Research exploring the use of technology in education is often criticised for being instrumental and atheoretical. While I would agree that our conversations about ideas of ‘education’ or ‘learning’ are more explicit and better developed, I would suggest that the field has also engaged with several theories of ‘technology’. [...]
12. januar 2024

Keynotes på DUN Konferencen

Sara Dyhr Gjermandsen, KU, og Thore Husfeldt, ITU, har sagt ja til at komme med to spændende oplæg på DUN Konferencen 2024: Temaerne er: 'Inkluderende undervisning i praksis - redskaber til at arbejde med bias, kritik og lige adgang til læring' og 'Generative artificial intelligence and higher education'. / Sara Dyhr Gjermandsen, KU, and Thore Husfeldt, ITU, have agreed to give two exciting presentations at the DUN Conference 2024: The themes are: 'Inkluderende undervisning i praksis - redskaber til at arbejde med bias, kritik og lige adgang til læring' and 'Generative artificial intelligence and higher education'. [...]
08. januar 2024

Reminder, Call for submissions: DUNK24

Hvordan tænkes fx kunstig intelligens ind i undervisningen, og hvad kan og bør det betyde for måden at undervise på? Hvad betyder den stigende diversitet blandt studerende, og hvilke didaktiske greb kan man tage i brug for at skabe inklusion og give lige mulighed for deltagelse? Hvilke værdier og hvilke redskaber kommer til at forme og påvirke fremtiden på universiteterne og de videregående uddannelser, og hvad skal og kan vi gøre for at analysere, skabe redskaber og rådgive uddannelsernes ledere, undervisere, didaktiske pædagoger og studerende således, at de står stærkt i forhold til en fremtid, vi allerede står med et ben i? [...]
08. januar 2024

Open Call for Papers: DUT 37

Dette open call for papers inviterer således til bidrag fra alle der på forskellig vis praktiserer, forsker i eller er udviklere af pædagogik, didaktik og læring på videregående uddannelser. Vi opfordrer til en mangfoldighed af stemmer, fagligheder, tilgange, metoder og emner – til forskning, udvikling og praksis inden for de videregående uddannelser i bred forstand. [...]
03. januar 2024

Netværksdag om AI assisteret uddannelse på IT-Universitetet

Er ChatGPT en opgraderet sproglig lommeregner, en ny tålmodig tutor eller noget helt tredje? Hvad betyder den hastige udvikling af store sprogmodeller for undervisningen på de videregående uddannelser, og hvordan kan institutionerne gribe den udvikling an? Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive klogere på og drøfte, når Learning Analytics Netværket inviterer til netværksdag om AI-assisteret uddannelse. [...]
12. december 2023

CHEF talk in March

It’s a great pleasure to invite you all to the CHEF Symposium and social celebration connected with the launch and publication of the Festschrift in the honour of CHEF Co-Director Professor Sue Wright. Please see the attached invitation poster for further details, including the link for signing up for the event. [...]
30. november 2023

Conference: Nordic Conference on PhD Supervision (CoPhS)

The purpose of the conference is to offer an arena where participants are inspired, exchange experiences and thoughts regarding the supervision of PhD-students. [...]
30. november 2023

Publication: Developing Researcher Independence Through the Hidden Curriculum

This edited book connects the dots between growing interest in the hidden curriculum and doctoral education. Facilitates development of researcher agency, a positive research culture and good mental health and wellbeing. Promotes a more meaningful experience for doctoral scholars as well as the wider research community. [...]
27. november 2023

SIG-Webinar: Institutions- og uddannelseskvalitetssikring

SIG'en for ”Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser” og ”Uddannelsesledelse” inviterer to oplægsholdere fra henholdsvis Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet til at præsentere deres projekter med henblik på at videndele og inspirere. [...]
24. november 2023

Publication: University Teaching and Learning in Brief

University Teaching and Learning in Brief introduces the most central, current concepts and methods within university teaching and learning. It defines concepts and explains methods and how they may be used within the Danish university teaching and exam regulations. [...]
16. november 2023

SIG-møde: Temamøde, AI i undervisning og eksamen

AI er tidens buzzword, og udviklingen går stærkt - hvordan har vi rundt omkring i landet grebet det an mht. regler, kompetenceudvikling af undervisere, undervisning og eksamen(-sudvikling). Det skal vi vidensdele om, så vi forhåbentlig allesammen kommer hjem med gode idéer og måske nogle løsninger, der kan kopieres? Mødet er kun for SIG'en DUELs medlemmer. [...]
13. november 2023

Job position: Assistant professorship, Aarhus University

With this job posting, we aim to strengthen the center's research on how university teachers frame and carry out teaching activities. Within this focus area, there is an opportunity to pursue various research interests, such as inclusive teaching methods, support for students' academic integration, learning processes and critical thinking, or classroom management. [...]
09. november 2023

Call for positions: as co-editor or editor

Extended deadline. The call for positions as co-editor or editor for the International Journal for Academic Development have been extended. New deadline: November 15, 2023. [...]
07. november 2023

Webinar: Guides til uddannelsesudvikling

Webinaret giver viden om uddannelsesudvikling, væsentlige begreber og metoder, samt nyttige tools og reflektionsværktøjer. Webinaret består af korte oplæg og efterfølgende samtale. Afholdes af SIG'en Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser. [...]
01. november 2023

Danske Universitetspædagogiske Oplæg

Dansk Universitetspædagogik har sit DUN, sit DUT, sin DUNK – og nu også sin DUO. DUO markerer således et nyt samarbejde mellem DUN og DUT – Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring alt det gode forsknings-, udviklings- og praksisarbejde der foregår inden for det universitetspædagogiske felt i Danmark. [...]
01. november 2023

DUT 35 er udkommet: Underviseres kompetenceudvikling

35. udgave af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, er udkommet. Læs bl.a. om nye tider i DUT. [...]
23. oktober 2023

PhD Scholarship opportunity in Internationalization at SETU

Please see attached a PhD scholarship opportunity for a research in Internationalization of Higher Education for Society and how this can contribute to the role of Global Social Responsibility. [...]
23. oktober 2023

Webinar: I like teamwork, when it works

A webinar on factors contributing to effective teamwork. October 26, 2023, 12.00-13.00 [...]
18. oktober 2023

Ny podcast om sprogbrug på universitetet

Center for Internationalisering på KU har netop udgivet første episode af podcasten Sprogbrug på KU. Første episode hedder ´Undervisning på dansk som andetsprog - berigelse eller belastning?´ og handler om internationale undervisere, der underviser på dansk som andetsprog på KU. [...]
18. oktober 2023

Åbent SIG-seminar: Studerende som lærende menneske

Midt i en tid hvor vi får fortalt, at studerende er ensomme, stressede og mistrives, stiller vi spørgsmålet om, hvem de unge er som lærende mennesker. Vi sætter fokus på de studerende før, de kommer på universitetet og har inviteret en forsker og en didaktiker til at forholde sig til spørgsmålet: ph.d. Mette Alma Kjærsholm Boie, som har forsket i elevstemmer i gymnasiet, og lektor, ph.d. Karen Steller Bjerregaard Hvidovre Gymnasium & HF. [...]
18. oktober 2023

Deadline extended: Call for papers for the ICED Conference 2024

The ICED24 abstracts submission deadline has been extended to November 15, 2023, for all session types. [...]
11. oktober 2023

Conference: HECU 11

Higher Education Close-Up is a peer-reviewed biennial international conference focused on in-depth research into higher education. We look up close at issues that are important to all who work and study in higher education. [...]
10. oktober 2023

DUO 2: Meaningful Digital Teaching-Learning Interactions - A DUT Guide

Danske Universitetspædagogiske Oplæg, DUO 2: Are you looking to engage your students through digital activities? What should you do? This webinar sheds light on how educators can design and facilitate meaningful digital interactions in teaching. [...]
01. oktober 2023

DUO 3: Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser – om pædagogiske handlerum

Dansk Universitetspædagogiske Oplæg, DUO 3: Er du aktør i pædagogisk kompetenceudvikling på din institution, kan du hente inspiration på webinaret med interaktive aktiviteter: ’Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser – om pædagogiske handlerum.’ [...]
21. september 2023

DUO 1: Universitetsstuderende med psykosociale problemer – kampe for tilhør og anerkendelse

Dansk Universitetspædagogiske Oplæg, DUO 1: Efter en præsentation af studielivsprojektet, der danner grundlag for publikationen, vil deltagerne få mulighed for at indgå i diskussion og dialog med forskerteamet og hinanden for at dele erfaringer og synspunkter. [...]
20. september 2023

Kursus: Gør studieordningerne (endnu) bedre!

Studieordninger var engang et relativt perifært dokument, man kun tog frem, når der var klagesager eller dispensationssager. Studieordninger havde også en lang levetid. Sådan er det ikke længere. I dag er studieordningerne i langt højere grad også et redskab til at forventningsafstemme og til at skubbe på nye pædagogiske dagsordener om fx feedback eller online blended læring - og løbende skal studieordningerne tilpasses et arbejdsmarked, der forandrer sig væsentlig hurtigere end nogensinde før. [...]
20. september 2023

Conference: European Universities - Critical Futures

Universities are critical for Europe’s future, in terms of social and political integration, and in providing an institutional framework through which Europe acts in the world. At a time of radically transforming European and global contexts, what roles should universities play in tackling issues ranging from gender and social inequalities and integration of refugees, to public access to research, and repositioning Europe in a world of competing global strategies over flows of knowledge, researchers and students? [...]
20. september 2023

Call for book abstracts at Cambridge Scholars Publishing

Cambridge Scholars Publishing are inviting proposals for academic books and edited collections in Humanities and Social Sciences. We publish in all major fields of academic research and practice: Humanities and Social Sciences, Physical Sciences, Life Sciences and Health Sciences [...]
17. september 2023

Call for papers: Extended deadline, ICED24

The conference call for papers is now open until the deadline October 15, Submissions for both conference abstracts and expression to facilitate a pre-conference workshop have been extended to November 30, 2023. [...]
17. september 2023

ICED has a new website!

The International Consortium for Educational Development (ICED) has a new website! They invite you to visit the site to learn more about ICED and the benefits from your organizational membership. [...]
05. september 2023

Online DiP workshop: ChatGPT og videregående uddannelse - Hvad gør du? Hvad gør vi?

ChatGPT er en brændende platform, gamechanger og mod- eller medspiller på rigtig mange planer i de videregående uddannelser. Men hvad sker der egentlig rundt omkring på de forskellige institutioner? Hvordan forholder de – og vi – os til ChatGPT i forskning, udvikling, praksis og som policy? Og hvilke tiltag eksisterer eller er undervejs rundt omkring på institutionerne og hos DiP-medlemmerne? [...]
04. september 2023

SIG-møde: Om understøttelse af adjunkter og lektorer i god vejledning på fx bachelorprojekter

SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser holder møde om, hvordan vi understøtter adjunkter og lektorer i god vejledning på fx bachelorprojekter. Altså hvordan vi vejleder vejledere. Programmet for dagen følger, når vi nærmer os, men sørg for allerede nu at reservere dagen, så vi kan få etableret en solid erfaringsudveksling på tværs af uddannelser og institutioner. [...]
04. september 2023

Online DiP workshop: Et tegnebaseret student response system - Classroom Shared Drawing

I denne DiP-workshop vil Henrik Skov Midtiby først introducere til et tegnebaseret student response system, der giver undervisere mulighed for at følge med i hvordan de studerende tegner oven på udleverede skabeloner (billede). Derefter vil der være mulighed for at DiP-medlemmerne selv kan afprøve og diskutere systemet – både fra studenter-perspektiv og underviser-perspektiv. [...]
22. august 2023

Konference: Uddannelser der mærkes

Trivselsudfordringer, højt frafald og vigende ansøgertal giver udfordringer for den enkelte studerende, vores uddannelser og vores fælles samfund. Som uddannere har vi en afgørende opgave i at tage udfordringen op og skabe engagerende og meningsfulde uddannelse, som giver vores studerende lyst til at være læringsmodige og vedholdende. [...]
21. august 2023

Seminar om studiemiljø

Formålet med seminarerne er dels at dykke ned i studiemiljørelaterede emner, der kan give dig ny inspiration til dit arbejde, og dels at styrke dit kollegiale netværk på tværs af de danske universiteter. Målet er ultimativt at gøre en positiv forskel for de universitetsstuderendes studiemiljø og trivsel. [...]
21. august 2023

DoDS netværksmøde om Ph.d.-bedømmelseskriterier og om kunstig intelligens som ny aktør i ph.d.-vejledning

Mødet, der afholdes af SIG'en DoDS (Development of doctoral Supervision), sætter fokus på ph.d.-bedømmelseskriterier og på kunstig intelligens som ny aktør i ph.d.-vejledning. [...]
14. august 2023

Udgivelse: Digitale kompetencer til universitetsundervisere

Det europæiske framework DigCompEdu beskriver den individuelle undervisers digitale kompetencer, og trods det anvendte Københavns Universitet frameworket i 2020 til en eksplorativ undersøgelse af, hvordan universitetet som organisation understøtter digital kompetenceudvikling.  [...]
08. august 2023

Webinar: EDTA Speakeasy

How and why trust matters in academic development: Celia Popovic and Fiona Smart invite you to the Sept 2023 EDTA Speakeasy and it is an EDTA first! [...]
08. august 2023

Open for applications: Launching the Student Partnership Impact Award (SEDA and Jisc)

The Staff and Educational Development Association (SEDA), supported by Jisc, is delighted to launch the Student Partnership Impact Award to recognise the work of students across the Higher Education sector who have contributed to educational development and enhancement alongside their studies. [...]
08. august 2023

Ph.d.-forsvar: What is the educational purpose of problem-oriented project-based learning?

Hør Kasper Anthon Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling om det pædagogiske formål med problemorienteret projektbaseret læring. Tilmelding skal ske senest d. 25. august.  Du kan også følge forsvaret online på Zoom.  [...]
08. august 2023

DUN Konferencen 2024

Sæt et stort kryds i kalenderen! [...]
08. august 2023

Call for papers: International Journal for Academic Development (IJAD) Trust in and through Academic Development.

IJAD invite you to contribute to the special issue of the International Journal for Academic Development (IJAD) Trust in and through Academic Development. A variety of submissions are sought, and both qualitative and quantitative research is welcomed. [...]
08. august 2023

Call for papers: Networked Learning Conference 2024

NLC Organisation are pleased to announce the Call for Papers for the 14th International Conference on Networked Learning in Higher Education, Lifelong Learning and Professional Development. The overarching theme of the conference is “Networked Learning as a pedagogy of hope” [...]
19. juni 2023

Online møde: Fokus på hvordan vi bruger video på vores universiteter og uddannelser

Det kan være svært at finde tid til at samles og bruge tid, penge og brændstof på at rejse til møder og konferencer. Derfor er video og videokonferencesystemerne smarte. Vi vil efter sommerferien inviterer til en online eftermiddag med fokus på hvordan vi bruger video på vores universiteter og uddannelser. [...]
19. juni 2023

Online møde: Deling af erfaringer med implementering af DigComp 2.2

Digitale kompetencer, AI, digitalisering og hvordan vi kan beskrive disse har fyldt rigtig meget og bliver fortsat mere relevant. Mads Ronald Dahl præsenterer vores arbejde med implementering af DigComp 2.2 på Aarhus Universitet i næste uge i et forum, som hedder DigComp HUB [...]
07. juni 2023

Udgivelse: Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder

Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder indfører kort i de mest centrale, aktuelle metoder og begreber indenfor universitetsundervisning – hvad begreberne betyder, og hvad de bruges til i praksis.Brug bogen til at skrive kursusbeskrivelser, tilrettelægge og udvikle undervisning og vejledning, og til at deltage i og lede studieordnings- og kvalitetssikringsarbejdet, samt til at udvikle dine og dine kollegers og medarbejderes undervisningskompetencer. [...]
05. juni 2023

Jopopslag: E-læringskonsulent til Centre for Online and Blended Learning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Centre for Online and Blended Learning (COBL) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Københavns Universitet søger en E-læringskonsulent til at supportere fakultetets undervisere og udbrede didaktisk brug af læringsteknologier. COBL hører under Afdelingen for Uddannelse og Studerende ved Fakultetsservice (AUS). Stillingen tiltrædes 1. august 2023 eller snarest derefter. [...]
05. juni 2023

Jopopslag: Læringsdesigner til Centre for Online and Blended Learning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Centre for Online and Blended Learning (COBL) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger læringsdesigner med fokus på brug af læringsteknologier, interesse og talent for udvikling af undervisning og internationalt samarbejde. COBL hører under Afdelingen for Uddannelse og Studerende ved Fakultetsservice (AUS). Stillingen tiltrædes 1. august 2023 eller snarest derefter. [...]
05. juni 2023

Job posting: Professor at the Centre for Educational Development, Aarhus University, Denmark

The Centre for Educational Development (CED) at Aarhus University invites applications for a position as professor in university teaching and learning. The professorship is a permanent position beginning 1 March 2024 or as soon as possible. The place of employment is Aarhus University, Aarhus, Denmark. [...]
12. maj 2023

Jobopslag: To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development

Vi søger kollegaer til to 3-årige postdoc-stillinger på Centre for Educational Development (CED) med tiltrædelse 1. oktober 2023 eller snarest derefter. CED er Aarhus Universitets universitetspædagogiske center, og de to postdoc stillinger har derfor fokus på universitetets undervisnings- og uddannelsesudvikling. [...]
12. maj 2023

Jobopslag: Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb

Vi søger en videnskabelig assistent til ansættelse i 1 år med henblik på forberedelse af og mulig fortsættelse i et 3-årigt ph.d.-forløb. Stillingen har fokus på emnet førsteårsdidaktik i relation til fastholdelse og indgår som et led i CEDs (Centre for Educational Development) igangværende forskning inden for førsteårsdidaktik og undervisningsudvikling. [...]
09. maj 2023

Webinar: ”That’s so gay” - Addressing excluding behaviour and bigotry: replace inaction with inclusive and effective approaches

Disruptive behavior can occur in face to face or online teaching and learning spaces leaving teachers poorly equipped to manage. This webinar offers a safe space to explore cases and strategies. [...]
02. maj 2023

Seminar: INDsigt: Fra undervisningens skyggesider til praksis - Følgevirkninger af teknologi i undervisningen og hvordan vi får det belyst

Undervisningens skyggesider kan både defineres som det der ikke er belyst og som en negativ følgevirkning af noget andet. Mange undervisere oplever, at de utilsigtede følgevirkninger vokser i antal, når undervisningen inkluderer teknologiske elementer. På seminaret ser vi nærmere på skyggesiderne forbundet med brugen af teknologier i universitetsundervisningen. Formålet er at stille skarpt på tematikker og udfordringer, som ofte står i skyggen af andre didaktiske og pædagogiske problemstillinger Efter en kort introduktion vil vi derfor i fællesskab undersøge og diskutere, hvordan vi bringer de utilsigtede følgevirkninger af teknologier ud af skyggerne og ind i den universitetspædagogiske undervisning og praksis. [...]
21. marts 2023

Spændingsfelter i universiteters økonomistyring – i grænselandet mellem beregning og beslutning (SIG-Webinar)

Som forskning viser, så er økonomistyringspraksisser og -tilgange afgørende for rammerne for uddannelse og forskning samt akademiske medarbejderes arbejdsforhold. Målet med webinaret er at give praktikere på begge sider af dette grænseland en flig af indblik i, hvordan økonomiske beregninger på universiteterne indvirker på ledelse, forskning og pædagogik – og hvordan ledelse og faglige logikker sætter sig i tallene. [...]
21. marts 2023

Udfordringer der knytter sig til vejledning i et digitalt samfund, hvor det originale individuelle produkt er forandret

Møde i SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser. Se programmet for dagen. [...]
21. marts 2023

DUEL netværksmøde i Aarhus hos CED, Center for Educational Development

Der sker så meget nyt, spændende og udfordrende igen i 2023. Vi kan have gavn og glæde af at mødes og tale det igennem og få ideer til, hvordan vi griber det an og bruger hinandens erfaringer. Så kom hjem til Århus en forårs-tirsdag i godt selskab i vores nye center. [...]
21. marts 2023

TAL2023 - Teaching for Active Learning

The main theme of the conference is activating teaching and learning which are the fundamental principles at the University of Southern Denmark, SDU. The conference intends to support practitioners’ mutual inspiration and present knowledge and experiences on how students’ learning is enhanced in accordance with the fundamental principles of SDU. [...]
16. marts 2023

Teaching freedom in Danish and other European universities: SIG-webinar

The SIGs BATL and TLIC are hosting this webinar. Teaching freedom is a key element in science dissemination and in the education of the new generations. Teaching freedom should be based on free and fluid interaction between teachers and students. However, teaching freedom oftentimes faces challenges such as weak teacher´s protection, institutional bureaucracy, excessive focus on the destination (grades) over the journey (learning process), among others. [...]
14. marts 2023

18 markante uddannelsesstemmer: Utålmodig reformiver er ineffektiv uddannelsespolitik

Den 6. marts 2023 udkom et indlæg i Altinget som DUNs formand Lars Ulriksen, samt 17 andre forskere, dekaner, professorer og rektorer fra uddannelsesverden har underskrevet. [...]
14. marts 2023

God onlineundervisning: SIG-webinar

På baggrund af bogen Onlineundervisning, som oplægsholderne udgav i 2022, sætter vi gang i en fælles diskussion af, hvad god onlineundervisning er. Vi giver først en kort gennemgang af bogen og præsenterer bogens afsæt og principper for god onlineundervisning. Derefter fortsætter vi til en diskussion af andre perspektiver, der kan påvirke, hvad god onlineundervisning er. [...]
14. marts 2023

Contemporary Approaches to University Teaching

Free massive open online course (MOOC). With 24 modules, it is designed for new teachers, those who wish to enhance student learning or teaching practice and emerging leaders in higher education. Study is self-paced in two hour modules that can be completed over a semester. MOOC content is available to universities to share and adapt under a Creative Commons Attribution-ShareAlike license. [...]
02. marts 2023

EAIR Forum Linz 2023: Shaping the World of Change – Higher Education as a Key Enabler

Call for Proposals: March 15, 2023. Higher education institutions have traditionally been important actors in shaping change and transformation. Through knowledge generation and innovation, they contribute to managing change in economic, social and environmental terms. Contribute your proposals and join in networking opportunities social events and more. [...]
21. februar 2023

DiP på tur til DiPpede rum 2: Innovationsrum og rum for innovation - lukket SIG-møde

'DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education' inviterer SIG'ens medlemmer på et spændende DiP-eventyr til Institute for Advanced Study in PBL og AAU Innovate – Science & Innovation Hub. [...]
21. februar 2023

Skriv og publicer i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

DUT mangler artikler! Ethvert tidsskrift er afhængigt af indkommende artikler. Kommer der ikke artikler ind, så går tidsskriftet i dvale og mister sin eksistensberettigelse ud. Det kan blive en realitet for DUT, hvis ikke vi kan vende den efterhånden langvarige tendens med dalende tilgang af artikler. Det vil være en skam. [...]
16. februar 2023

Reservér dato til DUNs Generalforsamling 2023

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 7. juni 2023, hvor vi afholder DUNs Generalforsamling online. [...]
07. februar 2023

Seminar: How to heighten students’ engagement in writing and how do we work with it in teaching, supervision, exams, and feedback?

In this seminar, postdoc Martin Hauberg-Lund Laugesen will share core findings of his 2021 PhD thesis “Written Engagement”. His PhD research focused on undergraduate students’ experiences of writing exams in three different disciplines at the University of Southern Denmark: biology, philosophy, and economics. [...]
02. februar 2023

DUN Webinar 03: Pluralisme og Problem-Based Learning - Oecon-uddannelsen på AAUBS

Webinaret baserer sig på artiklen: ’Oecon-uddannelsen på AAUBS – Pluralisme og Problem-Based Learning’ i DUT 33 (2022) og har fokus på hvilke undervisningsmæssige tilgange, der er mest hensigtsmæssige i forhold til at få de studerende gjort til selvstændige og kritisk reflekterende kandidater i økonomi. [...]
02. februar 2023

DUN Webinar 02: How do ideals, norms, and practices in teaching contribute to excluding students?

The speakers will present a short summary of the theoretical concepts and the key points from the paper “The ideal philosophy student: A qualitative study of the transition into first year higher education”. This will be the starting point for common discussions with the participants on how these insights can be used in other educational contexts. [...]
31. januar 2023

Åbent SIG-Seminar i UNIEN: Hvor befinder I&E på universiteterne sig lige nu – og hvordan kan efteruddannelse i I&E se ud?

Formålet med dagen er at vi sammen tager pulsen på I&E på universiteterne og sammen får prøvet en spændende innovationsproces igennem. Temaet for innovationsprocessen er vores egen og kollegers efteruddannelse – hvordan kan efteruddannelse gøres relevant og bæredygtigt? [...]
26. januar 2023

DUNK 23 - FORLÆNGET DEADLINE ABSTRACTS

Ny og endelig deadline er 3. februar 2023. Tak for alle de abstracts, vi allerede har modtaget. [...]
26. januar 2023

Publication: Digital strategies in UK higher education: making digital mainstream today

The report provides insights into how universities are implementing and developing their digital strategies and explores the critical success factors for implementing digital transformation. [...]
17. januar 2023

3 Webinars hosted by ISSOTL

Ahead of the ISSOTL23 in Utrecht, the European region of ISSOTL (The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning) is organizing three free online and interactive webinars: January 24: Feedback to students - March 8: SoTL within the disciplines - June 20: Institutional SoTL-culture [...]
17. januar 2023

Conference: Final conference of the STEM-CPD@EUni project

In this one-day conference the project partners will share the outcomes of this international project and discuss with the participants about the further development of the professional development in teaching in higher education and the sustainability of the CPD Ambassadors community. [...]
16. januar 2023

Online SIG-møde: Nytårs-DiP + NorDiP informationsmøde

Til Nytårs-DiP vil vi runde aktiviteterne foregået i 2022, hvad gjorde vi og hvordan gik det? Til NorDiP informationsmøde inviterer vi alle DiP medlemmer der er nysgerrige på og/eller har lyst til at være med ombord i DiPs første større og længerevarende fælles projekt: NorDiP – Nordisk Digital Pædagogik der for alvor gik i gang med det store NorDiP Sandbjerg Seminar i november 2022 [...]
16. januar 2023

Open SIG event: Onsite DiP+CHEF seminar and workshop

CANCELLED! Theme: Speculation: designing futures for higher education.This session will focus on speculative methods, and how university communities might come together to imagine preferable futures for higher education. Professor Bayne will start by introducing her recent work on participative and speculative design for the future of digital education within universities, using two concrete examples from the University of Edinburgh. [...]
16. januar 2023

DUN Webinar 01: Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback

Oplever du, at det kan være udfordrende at arbejde med og give peer-feedback? Så er du ikke alene - for følelser og peer-feedback er to sider af samme sag. Webinaret går bag om forskningsartiklen: 'Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback', hvor Helle Merete Nordentoft og Karen Louise Møller undersøger, hvordan studerende oplever at arbejde med at give asynkron peer-feedback på en video (kaldes for Screencast). [...]
13. januar 2023

Åben udviklingsworkshop i SIG'en 'Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser'

SIG'en 'Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser' arrangerer udviklingsworkshop med temaet: 'Curriculumudvikling - Aktører og indsatser i udvikling af uddannelser. Fra praksis til helikopterperspektiv - og måske endda udvikling af en guide?' [...]
13. januar 2023

Call for proposals from website designers: ICED website redevelopment

The International Consortium for Educational Development (ICED), which is an not-for-profit organization that promotes educational and academic development worldwide, is seeking a web developer for the renewal of its website. [...]
10. januar 2023

Call for Papers til DUT 36: Læringsmiljøer: Relationer & Rammer

Temaet for DUT nummer 36 følger temaet på årets DUN konference. På DUN Konferencen 2023 sættes fokus på, hvordan vores studerende trives, og hvordan undervisere og pædagogiske konsulenter kan understøtte de studerendes samvær, samarbejde og læring. Redaktionen gør opmærksom på, at artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne. [...]
16. december 2022

Åben SIG-workshop med besøg af David Boud

SIG'en 'Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser' inviterer til denne målrettede og interaktive 2-dags workshop, hvor deltagerne sammen med David Boud vil diskutere en række specifikke emner indenfor eksamen og feedback. [...]
15. december 2022

Forelæsning: Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring

CED har fornøjelsen at præsentere denne forelæsning ved professor David Boud. Forelæsningen bliver afholdt på engelsk og efterfølges af en workshop for de undervisere, som ønsker at diskutere og udvikle deres feedbackpraksis yderligere. [...]
14. december 2022

Udgivelse: Onlineundervisning

Ny håndbog til undervisere med metoder, skemaer og tjeklister til at skabe gode onlineforløb og -aktiviteter. Bogen viser, hvordan man som underviser kan sætte den studerende i centrum igennem alle undervisningsfaser – fra planlægningsfasen over gennemførelsesfasen og til evalueringsfasen. [...]
02. december 2022

Open SIG workshop: Intercultural Dynamics Workshop

The workshop is co-designed by the SIGs: Bias Aware Teaching and Learning, BATL and Teaching and Learning in the International Classroom, TLIC. The workshop is free and open to all interested in supporting intercultural teaching and learning in higher education institutions. [...]
24. november 2022

Conference: Solidarity and the university

Call for abstracts and participation. The conference has a double aim: the first one is to come to an understanding of how different forms of academic practices contribute to the emergence of universitas, and in what ways – if at all – they can bring about the community of a university and solidarity among its elements and beyond. [...]
24. november 2022

Online SIG seminar: Tacit and affective learning in lab and fieldwork

SIG, Learning in Laboratory and Field Work: in this meeting, we will learn about and discuss the affective learning that takes place in the laboratory - for instance, the role practical work has in shaping students' attitudes, capacity beliefs, motivation, and conceptions of professional identity. [...]
24. november 2022

Ny dato - SIG-webinar: Hvad kan Digital pædagogik være – i teori og praksis?

Oplægget vil introducere til det faglige domæne Digital pædagogik og dets betydninger og lægge op til en diskussion af Digital pædagogiks anvendelsesmuligheder i en videregående forsknings- og uddannelsespraksis. [...]
11. november 2022

Survey regarding the ICED Website

The International Consortium for Educational Development, ICED, wants to enhance their website so they can better meet the needs of educational and academic developers globally. As DUN is a member of the network, ICED are seeking your input on the redevelopment of the website. [...]
11. november 2022

Webinar: "That's not what I meant" - ways to identify and address biases in teaching and courses

During this interactive webinar you will be introduced to different approaches designed to facilitate dialogues including the GROW coaching model. Teachers from all universities are welcome. [...]
11. november 2022

Åbent online-møde i SIG'en 'Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser'

Mødet vil omhandle SIG'ens strategiske arbejde med udvikling af eksamensområdet i Danmark. Derudover bliver der tid til forberedelse af kommende workshop. [...]
08. november 2022

Åbent møde i SIG'en 'Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser'.

Titlen for dagen er: 'Vejledning i forskellige miljøer'. Dagen vil byde på forskellige oplæg og diskussioner om Ph.d.-uddannelsen og Ph.d.-vejledning og der er afsat tid til planlægning af kommende aktiviteter i SIG'en. [...]
03. november 2022

Åbent SIG-webinar i UNIEN: Værdiskabelse i entreprenørielle processer og innovation

De færreste vil nok være uenige i, at studerende gennem deres uddannelse skal medvirke til at skabe værdi i samfundet. Men hvad vil det egentlig sige og indebære – det er der mange forskelligartede svar på! [...]
03. november 2022

Symposium: Internationalisering 2.0. Nye perspektiver på universitetspædagogik

CIPs symposium sætter i år fokus på forskellige aspekter af, hvordan universitetspædagogikken i praksis bliver præget af den internationale og flersprogede hverdag på universiteter – både i Danmark og internationalt. Alle er velkomne. [...]
01. november 2022

Udgivelse: DUT 33 - Pædagogiske eksperimenter

DUT 33 er udgivet med temaet 'Pædagogiske eksperimenter'. Denne udgave af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift indeholder 1 leder, 2 faglige artikler, 5 videnskabelige artikler og 2 anmeldelser. [...]
24. oktober 2022

Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning

Bli med på at utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter - Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning [...]
24. oktober 2022

CHEF Talk: The Design Studio as a Revolutionary Space in the University

In this presentation, we introduce the studio as a pedagogical approach that is now being adopted beyond the design fields. Each of us draws upon a different theoretical background that reinforces how we view the studio as a radical space that contributes a new way to rethink the university. [...]
11. oktober 2022

Medlemsmøde i SIG'en Førsteårspædagogik

Mødet vil indeholde oplæg fra postdoc. Laura Cordes Felby, chefkonsulent Bente Kristiansen samt studielektor Carsten Tage Nielsen. Oplæggene vil omhandle 'Studiefaglige refleksionsrum', 'Kollaborativ skrivning' samt 'Faglig dagbog og læringsrefleksioner på første semester'. [...]
06. oktober 2022

SIG-webinar: Digital pædagogik – hvad kan man bruge Digital pædagogik til i teori og praksis?

SIG'en DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education afholder webinar med oplæg ved Jens Jørgen Hansen, Lektor ved SDU og Rikke Toft Nørgård, Lektor ved AU. [...]
06. oktober 2022

SIG-webinar: Perspektiver på uddannelse og dannelse i en digital tid

SIG'en DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education afholder webinar med oplæg ved lektor Michael Paulsen og lektor Jesper Tække. Oplægget, som giver en introduktion til bogen 'A New Perspective on Education in the Digital Age Teaching, Media and Bildung', efterfølges af en workshop. [...]
05. oktober 2022

DUN konferencen 2023: Læringsmiljøer: Relationer & rammer

Sæt kryds i kalenderen den 24.-25. maj 2023. Konferencen afholdes på Comwell Kolding. [...]
04. oktober 2022

Survey: BFI-systemet - Medvirken til undersøgelse af danske lærebøger

Det er en del af Danske Undervisningsforlags strategi at arbejde for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen. Danske Undervisningsforlag beder om din hjælp til at undersøge de generelle udfordringer med anerkendelse af danske lærebøger og kortlægge udfordringer og muligheder i forbindelse med fastfrysningen af BFI-systemet. [...]
29. september 2022

SIG-webinar: Curriculum Mapping Tools - mapping af uddannelser

Tema: Curriculum Mapping Tools - mapping af uddannelser. Dagens hovedoplæg kommer fra Bjarte Hannisdal og Dario Blumenschein fra iEarth Centre for Excellence in Education, Bergen universitet. I Bergen har man udviklet en app, som visualiserer forbindelser mellem fag og undervisere til glæde for både studerende og for undervisere. Herefter vender vi eksempler på nogle mappingformater, som bliver brugt på DTU og SDU. [...]
29. september 2022

Jobopslag: Leder for Enheden for Akademisk Efteruddannelse på Roskilde Universitet

Enheden for Akademisk Efteruddannelse på Roskilde Universitet søger ny leder. Enheden har ansvar for pædagogisk-faglig kompetenceudvikling og udviklingsarbejde på Roskilde Universitet. [...]
20. september 2022

Webinar: Towards the Placeful University

At this joint event between PaTHES and East European University, there will be several presentations on the overall theme, followed by a roundtable discussion at which participants will discuss the importance and practical implications of place-based thinking for the university. [...]
20. september 2022

Webinar: Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential

At this PaTHES webinar, Emeritus Professor Ronald Barnett will give a presentation of his new book followed by comments by Professor Nuraan Davids and Professor Michael Peters. The audience will be invited to take an active part in the discussion too. [...]
16. september 2022

Webinar: Imødegåelse og håndtering af sager om sexchikane i et studie- og ansættelsesretligt perspektiv

Sexchikane-sager kan opstå både i relation til studerende og ansatte, og sagerne er ofte komplekse. Deltagerne vil bibringes en grundlæggende forståelse for reglerne om sexchikane samt få inspiration og praktiske råd om imødegåelse og håndtering af sager om sexchikane. [...]
15. september 2022

Ledelseskonference: Masterclass om ledelse af diversitet på de danske universiteter

Deltag på en aktiv og spændende konference om ledelsesopgaven på universiteterne, hvor du møder førende forskere og får mulighed for at netværke med øvrige ledere fra eget og andre universiteter. Ledelseskonferencen tager i år udgangspunkt i ledelse af diversitet og inklusion. [...]
13. september 2022

PUP symposium og bogreception: Legende videregående uddannelser

PUP - Playful University Platform og CHEF - Center for Higher Education Futures, DPU inviterer til PUP symposium og bogreception i forbindelse med lancering af bogen Playful Higher Education: Voices, Activities & Co-creations from the PUP Community. [...]
08. september 2022

Training: E-NOTE Second Teaching Excellence Training for Academic Staff (Pre-announcement)

The focus of the training will be on how to do excellent teaching and teacher training and how to ensure a supportive and development oriented environment for excellent teaching and teacher training at a departmental, institutional as well as at a national and international level. [...]
08. september 2022

Udgivelse: Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser

Bogen kommer med inspiration og konkrete bud på, hvordan underviserne kan udvikle sig og agere i en kontekst, der understøtter de forventninger, der er til dem som undervisere, og som understøtter det, pædagogisk praksis handler om – de studerendes læring. [...]
06. september 2022

Call for contributions: International Journal for Academic Development

Submit a manuscript to the International Journal for Academic Development for a special issue on 'Beyond Academic Development as Institutional Practice: Advancing Community-led Approaches' [...]
01. september 2022

Temaseminar om førstelektoropprykk

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk ønsker dere velkommen til et nytt, spennende og aktuelt temaseminar om prosessen rundt førstelektoropprykk. [...]
30. august 2022

Open SIG Workshop: Supporting the professional recognition of supervisors

The DUN SIG 'Development of Doctoral Supervision, DODS' are hosting a workshop with international expert Karen Clegg. The purpose of this workshop is to explore how we can best support supervisors who wish to evidence their supervisory practice. [...]
25. august 2022

Ny SIG: Uddannelsesledelse

Formålet med SIG’en er at skabe et undersøgende og forskningsbaseret netværk, der beskæftiger sig med forskningsbaseret og anvendelsesorienteret uddannelsesledelse/educational leadership på tværs af danske universiteter. [...]
25. august 2022

Kursus: I&E på tværs - forår 2023

Vi har tidligere annonceret kurset og vil gøre opmærksom på, at kurset bliver udbudt til foråret 2023. Kursets overordnede formål er at styrke din forståelse af, hvad undervisning i innovation og entreprenørskab (I&E) er og kan være i egen organisation, herunder hvordan I&E hænger sammen med værdiskabelse både for individ, organisationer og samfund. [...]
23. august 2022

Åben SIG-udflugt i UNIEN: AAUs model til sammenkædning af PBL og I&E

Hvordan kan innovations- og entreprenørskabsundervisning se ud når innovationsenheder, pædagogiske enheder og undervisere arbejder sammen på fag og studieniveau? Turen går til AAU’s spritnye Science and Innovation Hub. [...]
23. august 2022

Survey from NTU: Discover Future Classroom and VR technology in teaching

After returning to Taiwan, ICED22 participant, Iris Chang and his colleagues had several discussions, hoping to find out more possibilities for brand new learning spaces. Fill out the survey and share your experience. [...]
19. august 2022

SIG-webinar i DiP: Digitale læringsrum

Der vil være oplæg ved Christian Dalsgaard, Lektor ved AU og Thomas Ryberg, Professor ved AAU. Oplægget skal sætte gang i en fælles diskussion af, hvordan digitale teknologiers særlige potentialer udnyttes i undervisningen. [...]
18. august 2022

PaTHES Thematic Webinar Series, Fall 2022

The title of the webinar series is 'Slow Academia – Wonder, Wandering, Generosity and Presence in the University', and builds on the wonderful series of PaTHES Online Club Meets last semester. [...]
16. august 2022

Open webinar: Developing digital curricula and competences (DCC) in HE / The political level: Digitalisation in Higher Education

The webinar series are open to educational leaders, academic staff and educational developers who want to learn more and share ideas and experiences about digitalization of the curricula in Higher Education. [...]
09. august 2022

Call for Papers - Special Issue: 'What is academic citizenship?'

Academics and wider publics alike highlight the conflicting and often frustrating demands that are levelled against the university academic. In this special issue, the editorial team welcome contributions that inquire into the future(s) of academic citizenship in a university which will not go back to what it was in an often-idealised past. [...]
09. august 2022

7. episode af Universitetspædagogisk Snak: Innovation og Entreprenørskab

I denne 7. udgave af DUNs podcastserie, har værten Kasper Bergstrøm fået besøg af Martin Senderovitz, lektor fra SDU og Jette Seiden Hyldegård, lektor fra KU. [...]
22. juli 2022

Meeting: EARLI SIG 24 - Transitions in researcher education and careers

Are you conducting research on researchers and researcher careers or someone who is interested in knowing more about research in this area? Join the bi-annual meeting of EARLI SIG 24 at the University of Helsinki! [...]
08. juli 2022

Jobopslag: Videnskabelig assistent i pædagogik og forskning-undervisningsudvikling

På Institut for Statskundskab opslås en 2-årig stilling i pædagogik og forskning-undervisningsudvikling. Arbejdet består bl.a. i udvikling af forsknings-undervisnings-integration på kandidatuddannelsen og bidrag til et ERASMUS+ projekt om Teaching Excellence, herunder gennemførelse af et online kursus og rapportskrivning. [...]
04. juli 2022

Open SIG webinar: International teachers' teaching experiences in Danish HEIs

This open webinar, organised by the TLIC and the BATL DUN SIGs provides a platform to share international teacher experiences and dilemmas when starting out as teachers in Danish Higher Education Institutes (HEIs) and to share HEIs’ current and planned onboarding practices for new international teachers. [...]
23. juni 2022

Spørgerunde om kursus: I&E på tværs

'I&E på tværs' er et tværuniversitært kursus i innovations- og entreprenørskabsundervisning. Hvis du overvejer at deltage i kurset eller kender en, som dette kunne være relevant for, så deltag i denne online spørgerunde, hvor kursuslederne sidder klar til at besvare spørgsmål. [...]
21. juni 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 7

This final episode features Dr Nicola Reimann, Eric Kaldor and Donna Hurford who will give you their take on the most important takeaways from the ICED conference 2022. [...]
16. juni 2022

Referat fra DUNs Generalforsamling 2022

Læs formandens beretning om året, der gik, Podcasts, DUNK 21, ICED 2022 Conference mm., samt om hvad der er på tapetet i DUN i det næste års tid. [...]
15. juni 2022

Job posting: PhD student within Academic Development

At the Institute of Advanced Studies in Problem-based Learning, IAS-PBL, Aalborg University a PhD position is open for application. The PhD will be part of the project 'Beliefs, practices and learning trajectories amongst early-career academics' conducted by an interdisciplinary group of educational researchers from IAS-PBL, Aalborg University. [...]
14. juni 2022

Online session om I&E kursus

'I&E på tværs' er et kursus i innovations- og entreprenørskabsundervisning for universitetsundervisere og studieledere. Kurset afvikles i perioden 26. september til 5. december, men allerede 17. juni, kan interesserede høre mere om kurset og møde kursuslederne i en online session. [...]
14. juni 2022

CHEF Talk: Rethinking power in the societal impact of Danish humanities research

Discussion of the societal impact of research has become prominent in higher education recent years. This talk will outline both some aspects of how societal impact is understood, and also what this tells us about power in the governance of Danish higher education. [...]
12. juni 2022

Udgivelse: DUT 32, Nærhed og nysgerrighed

DUT 32 indeholder: 1 leder, 2 faglige artikler, 5 videnskabelige artikler, 1 DUT Guide, 1 anmeldelse [...]
24. maj 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 6

This is the last podcast with keynote speakers for the ICED22 Conference. Katarina Mårtensson and Torgny Roxå are both senior lecturers at Lund University, and they have been working as academic developers for 20+ years at the university. [...]
24. maj 2022

Publication: Bias-aware Teaching, Learning and Assessment

The book is written for Higher Education teachers and course designers who want ideas on how to address potential bias in their courses and interactions. The book explores bias through critical dialogues and each chapter offers practical ways to address bias. [...]
10. maj 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 5

The guest of this episode is one of the keynote speakers at ICED22 Conference. Klara Bolander Laksov is Professor of Higher Education and Director of the Stockholm University Centre for the Advancement of University Teaching. [...]
10. maj 2022

Lukket netværksmøde i SIG'en DUEL

Dagens primære tema er de forskellige kompetenceudviklingsformater og metoder, som vi i de forskellige universitetspædagogiske enheder anvender (eller påtænker at anvende) til at understøtte underviseres udvikling af digitale kompetencer, herunder fagdidaktiske digitale kompetencer. [...]
10. maj 2022

Seminar om danske studerende i internationalt perspektiv: Being a university student in Denmark today

Professor Rachel Brooks fra University of Surrey har været leder af et ERC-projekt, hvor de har sammenlignet opfattelsen af, hvem studerende er i seks europæiske lande, herunder Danmark. På seminaret fortæller hun om resultaterne af studiet med særlig fokus på danske resultater. [...]
05. maj 2022

Publication: Transformation of the University - Hopeful Futures for Higher Education

With contributions from scholars across the world, Transformation of the University is an essential read for all academics, practitioners, institutional leaders and broad social thinkers who are concerned with the future of the university and its contributions to society. [...]
05. maj 2022

Jobopslag: Pædagogisk konsulent ved Centre for Educational Development - Tidsbegrænset stilling

Elsker du at undervise både analogt og digitalt, og ønsker du at bidrage til centrets opgave med at tilbyde universitetspædagogisk kompetenceudvikling til alle undervisere på universitetet i et tæt samarbejde med kollegaer i Centre for Educational Development - CED og institutterne på Aarhus Universitet? Så er denne 3-årig stilling som pædagogisk konsulent måske noget for dig. [...]
05. maj 2022

Jobopslag: Pædagogisk konsulent ved Centre for Educational Development - Fast stilling

Centre for Educational Development søger en kollega, der både er en dygtig og erfaren underviser på pædagogiske kompetenceudviklingskurser for universitetsansatte samt har fuldstændig styr på de pædagogiske og teknologiske muligheder i en læringsplatform. [...]
28. april 2022

CHEF webinar: Participatory educational development in higher education

This presentation introduces the concept of learning design studios, participatory pedagogical pattern workshops and teachers’ co-creative educational design collaboratoriums as a framework for bottom-up, participatory and teacher-led educational development. [...]
26. april 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 4

The guest of this episode is Associate Professor Dr Kasturi Behari-Leak. She will be giving the ICED presidential speech at the ICED 22 Conference. [...]
26. april 2022

CHEF lecture: Do we really need the humanities? A heretic’s perspective

Centre for Higher Education Futures - CHEF, DPU Aarhus University, invites all students and staff at the Faculty of Arts at Aarhus University (and everyone else interested) to a discussion of the future of the humanities and the role of the humanities in our contemporary society. [...]
26. april 2022

Open SIG meeting in DiP: Designing for digital learning in hybrid spaces

The SIG, DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education, are inviting all interested for a hybrid talk with Dr. Yishay Mor. Dr. Yishay Mor will discuss some of the key insights from a new book wich examines the challenges and promises in hybrid learning spaces from pedagogical, architectural, technological and design perspectives. [...]
22. april 2022

Jobopslag: Videnskabelig assistent med henblik på forberedelse af ph.d.-forløb

CED søger 3 videnskabelige assistenter til henholdsvis Digital Udvikling, Undervisningsudvikling og Uddannelsesudvikling. De tre stillinger har fokus på henholdsvis læringsteknologi, udvikling af underviser- og vejlederidentitet, samt karriereperspektiv i curriculum på universiteterne. Stillingerne er tidsbegrænset for et år med henblik på mulig fortsættelse i ph.d. forløb. [...]
19. april 2022

PaTHES online social meets – Season 5: Slow Academia – A Critical Discussion

PaTHES is organising public and virtual social meets, where the participants come together and chat informally about topics around current challenges for Higher Education and for Higher Education Futures. This season of Online Social Meets explores slow academia. [...]
12. april 2022

Webinar: The strategic role of local educational managers

Do you want to know more about the role of the local education manager in relation to strategic management – and how strategic management is a multifaceted management task? Then join this webinar. [...]
08. april 2022

ICED President-Elect

Donna Ellis, of the POD Network based in the USA, has been nominated unopposed to the role of ICED President-Elect. Donna will serve for one year as President-Elect, alongside the existing President and then for two years as President. [...]
08. april 2022

Call for abstracts: TAL2022 konference - Teaching for Active Learning

Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU. [...]
04. april 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 3

Keynote speaker, Kathryn Sutherland, is the guest of this episode. She is an Associate Professor in the Centre for Academic Development and has two broad areas of research interest: academic working lives, and the theory and practice of 'academic development' in higher education. [...]
04. april 2022

Åben seminar i SIG’en NUP - Netværk for universitetspædagogikum: Kollegasupervision og faglig vejledning i universitetspædagogikum

Til seminaret holder Professor Anne Line Wittek fra Universitetet i Oslo et oplæg og inddrager deltagerne i diskussioner og aktiviteter med fokus på kollegasupervision. Efterfølgende vil deltagerne diskutere erfaringer og udfordringer med faglig vejledning i pædagogisk kompetenceudvikling. [...]
04. april 2022

Jobopslag: Ph.d.-stipendium

Interesserer du dig for vejledning og ønsker du at forske i kollektiv akademisk vejledning som en nyskabende vejledningspraksis? Kunne du være nysgerrig på at sammenligne læringsudbyttet hos de studerende der deltager i hhv. kollektiv vejledning og individuel vejledning – og hvordan vejlederne vurderer de to forskellige formater? Hvis det lyder tillokkende, så se denne her ph.d.-stilling [...]
01. april 2022

SIG-ekskursion: DiP på tur - til DiPpede rum

SIG'en 'DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education' inviterer på ekspedition og ‘fotosafari’ rundt til en række DiPpede rum med Kim Holflod som ‘ekspeditionsleder’. Derefter vil deltagerne arbejde sammen om at udforske, diskutere og transformere deres ‘ekspedition’ til formater for dårlige/gode DiPpede rum. [...]
31. marts 2022

DiP online seminar and workshop: What is Digital Pedagogy (not)?

The seminar and workshop will start by trying to understand ‘what digital pedagogy is not’, expanding from there to try to understand what its futures might be. [...]
17. marts 2022

Open call: 18 scholarships available for participation in the ICED 2022 Conference

To bring people together across the world in the name of sustainable educational development, the ICED22 Team offers 18 scholarships for participation in the ICED 2022 Conference in Denmark. [...]
11. marts 2022

SIG webinar i DiP: Digital undervisning, udvikling og uddannelse i et nordisk perspektiv

DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education afholder et webinar, bestående af oplæg om digital pædagogik i et nordisk perspektiv af Professor Ove Edvard Hatlevik og Professor Morten Misfeldt efterfulgt af diskussion med deltagerne omkring særlige kendetegn ved digital pædagogik i de nordiske lande. [...]
11. marts 2022

Webinar: Wellbeing in researcher education and careers

This two-day interactive webinar invites participants to learn about and engage in discussions related to wellbeing in researcher education and careers. [...]
08. marts 2022

CHEF Talk: Hope and fear as affective investments in diversity work

In the talk, Dorthe Staunæs, professor in social psychology, make an outline on how hope and fear may shape diversity futures. [...]
04. marts 2022

ICED 22 Conference Podcast - Episode 2

In this episode we will give you an introduction to the 7 subthemes and talk about how we use the themes in our own work. [...]
04. marts 2022

Writing Retreat: Educational Development

Are you interested in developing a scholarly writing project about educational development? Invitations are open for a spring writing retreat, focused on projects aligned with educational development topics. The retreat will take place before the ICED 2022 Conference. [...]
03. marts 2022

Webinar: Empower Students for Academic Success II - Teaching Students Study Skills Informed by the Science of Learning

This webinar should be of particular interest to staff of teaching and learning centers, faculty development programs, student learning assistance programs, student academic success programs, etc. [...]
03. marts 2022

Call for Book Chapter Proposals: Digital Teaching, Learning and Assessment: The Journey Beyond

This book is the result of the continuous discussion taking place in the teaching and learning space of what the future holds for academics and their main stakeholder, the students post the pandemic. [...]
25. februar 2022

INDsigt hybridseminar: Fiktion og videnskab - Hvordan æstetiske formater kan give forskningsformidlingen slagkraft?

Workshoppen består af et oplæg om æstetiske formater i naturvidenskabelig formidling og undervisning og fører derefter deltagerne igennem et par øvelser, der viser, hvordan æstetiske formater kan bruges i praksis. [...]
23. februar 2022

Webinar: Universities under siege

Due to the Covid-19 situation, the 4th annual Philosophy and Theory of Higher Education Conference was postponed. While we wait for the conference to take place, the organizers have offered a series of webinars. At this webinar Lars Engwall and Mats Hyvonen offers two presentations that touch on the main theme of the conference. [...]
11. februar 2022

Online Seminar: The Academic Journal Peer Review Process in Higher Education Research

This seminar is designed for postgraduate/early career researchers. It aims to explain the process of academic journal peer reviewing and share insights into how it works in practice. [...]
11. februar 2022

Open SIG meeting in 'Learning in Laboratory Work and Field Work SIG'

At this meeting, we will discuss two overall themes: 'How to explore student learning and outcomes in field work and lab work – researcher and practitioner perspectives' and 'Integrating research perspectives in laboratory work and field work – moving beyond “standard exercises”'. [...]
11. februar 2022

Virtuel konference om brobygningen mellem videregående uddannelser og det lokale foreningsliv

Alt for mange studerende på videregående uddannelser oplever ensomhed og mistrivsel, som forringer deres livskvalitet, skaber dårlige betingelser for læring og øger risikoen for frafald. Denne konference sætter fokus på positive fællesskaber og foreningslivets betydning for studerendes trivsel. [...]
07. februar 2022

Webinar: Styrk dit samarbejde med uddannelsesledere

Hensigten med webinaret er at give administrative medarbejdere, der har et tæt samarbejde og koordination med lokale uddannelsesledere, flere værktøjer til at tilrettelægge og udvikle samarbejdet og koordinationen med uddannelseslederne. [...]
07. februar 2022

Open seminar on building responsible research cultures in universities and university colleges

The Sector Network for Responsible Conduct of Research (SAF) and the HEPP SIG would like to invite you to a one-day seminar to discuss current practices and challenges in relation to creating a culture of research integrity and responsible research practices. [...]
04. februar 2022

CHEF Talks in March 2022

Centre for Higher Education Futures - CHEF are hosting two CHEF Talks in March on the themes: 'Geographical spaces of internationalisation', 'Imagining the future of the university' and 'Making the un-visible matter'. [...]
04. februar 2022

ICED 22 - Conference Podcast

In this first episode of the ICED 22 Conference Podcast, Jakob Ravn, Mette Krogh Christensen and Donna Hurford will talk about Higher Education in Denmark and talk about how the universities are working with the UN's 17 Global Goals of sustainability. [...]
31. januar 2022

CHEF Talks in February 2022

Centre for Higher Education Futures - CHEF are hosting two CHEF Talks in February. The themes will be 'The Danish Health Visitor Scheme 1937-1980; between state and God' and 'Towards neoliberalism: The dominant philosophy driving higher education policy globally'. [...]
31. januar 2022

Reception i Danske Studerendes Fællesråd

Da receptionen blev udskudt på grund af corona, er der nu fundet en ny dato. Til receptionen bliver det kommende forretningsudvalg i Danske Studerendes Fællesråd budt velkommen. Derudover skal der også siges farvel og tak til to fra det afgående forretningsudvalg. [...]
28. januar 2022

Book launch: Playful Academia – Thinking, Voices, Practices & Activities from the Field

At the webinar the three author/editors will present and share the digital book 'Playful Academia – Thinking, Voices, Practices & Activities from the Field'. The book launch marks the ending of the PUP Thematic Webinar Series 2 on 'Design(ing) for Playful Higher Education' and celebrates the 2-year anniversary of PUP – The Playful University Platform project. [...]
28. januar 2022

Seminar: Exploring Probationary Academic Citizenship in the Swiss Context

This online seminar with Nicky Le Feuvre is part of the international seminar series: 'Gender inequality and precarity in academia in the European context' hosted by the Centre for European & International Studies Research, University of Portsmouth [...]
25. januar 2022

Publication: Relational and Critical Perspectives on Education for Sustainable Development - Belonging and Sensing in a Vanishing World

This volume focuses on the fourth Sustainable Development Goal (SDG), education, to look at sustainability from various angles with the purpose of challenging preconceptions about what sustainable education might entail and how it should be conducted. [...]
25. januar 2022

Publication: Research for Sustainable Quality Education - Inclusion, Belonging, and Equity

This book explores contemporary perspectives and research on inclusion, providing a platform for discussing inclusion at an international level and its intersections with belonging and equity. [...]
21. januar 2022

Webinar: What’s the problem? French epistemologist and American pragmatist perspectives on problems and how to formulate them

Join the conceptual discussion of ‘problems’: what characterises a scientific inquiry problem? How do you formulate them? What makes a problem ‘good’? [...]
18. januar 2022

Åben SIG-arrangement: UNIEN besøger The Kitchen - iværksætter Hub på Aarhus Universitet

The Kitchen er navnet på start-up hub’en på Aarhus Universitet. Under besøget får deltagerne mulighed for at se og fornemme miljøet, samt at høre om det, der arbejdes med i, og omkring, The Kitchen, bl.a. konkrete projekter og specifikke metoder til uddannelse af entreprenører og iværksættere. [...]
11. januar 2022

Panel debate in HEPP SIG: (Un)willing academic work - Between complicity and critique

This panel debate addresses the complexities and contradictions present in universities today, where academics often work (un)willingly to implement agendas they do not whole-heartedly support - or which they only partially support, and perhaps not as explicitly as they could do, due to various cultural-critical conventions. [...]
11. januar 2022

Åbent SIG-møde i DoDS: Hvordan kan vejledere understøtte ph.d.-studerendes trivsel?

Emnet for mødet er trivsel blandt ph.d.-studerende og hvordan vejledere kan understøtte trivsel. Mødet er åbent for alle med interesse i uddannelse af ph.d.-vejledere. [...]
11. januar 2022

Lukket forårsmøde i SIG'en 'Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser'

Temaet for SIG-mødet er RUM & LÆRING. Der bliver taget fat på rummets betydning for vejledning og rumlig organisering i forhold til forskellige vejledningssituationer, og deltagerne vil bl.a. besøge en klassisk tegnesal for arkitektstuderende på Akademiet. [...]
07. januar 2022

Lukket SIG-møde i DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education: Nytårs-DiP

Til Nytårs-DiP vil resultaterne af DiPs første halvår blive præsenteret – og der bliver plads til dialog og diskussioner om, hvor SIG'ens medlemmer gerne vil hen i 2022. Så hvis du vil have indflydelse på, hvor DiP skal hen, så sørg for at komme og deltage i debatten. [...]
04. januar 2022

Webinar: Hosted by the SIG BATL

”That’s so gay” - Addressing excluding behaviour and bigotry: replace inaction with inclusive and effective approaches’ – 60 min webinar. This webinar’s rationale is to help teachers achieve inclusive, unbiased learning environments. [...]
21. december 2021

Debatseminar: Hvad er universitetets pædagogiske form?

Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring og Enheden for Akademisk Efteruddannelse inviterer til debatseminar om universitetspædagogikkens form og opgave. Der vil være oplæg fra Nina Bonderup Dohn, professor ved SDU, Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU og Jakob Egholm Feldt, professor ved RUC. [...]
14. december 2021

6. episode af Universitetspædagogisk Snak: Undervisningsprisen 2021

Denne 6. episode af DUNs podcastserie handler om Undervisningsprisen 2021. Værten, Kasper Bergstrøm, har fået besøg af de to vindere: Nicole Schmitt fra Københavns Universitet og Jakob Egholm Feldt fra Roskilde Universitet. [...]
26. november 2021

Åben online SIG-workshop i 'Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser': Studenterinddragelse i uddannelsesudvikling

Bør vi inddrage de studerende i uddannelsesudvikling, hvordan inddrager vi dem, og gider de overhovedet at tage del i udviklingen? På denne workshop vil deltagerne få en casepræsentation af Professor Harm Peters fra Charité-Universitätsmedizin Berlin om deres arbejde med uddannelsesudvikling. [...]
26. november 2021

Åben online SIG-workshop i 'Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser': Rollerne i en studieordningsrevisionsproces

Når det besluttes at man vil revidere en studieordning, hvem italesætter så formålet og visionen for uddannelsen, hvem er involveret i beslutningerne og processen? Denne session vil have fokus på de forskellige aktører der kan være involveret i en udviklings- og designproces for en studieordning. [...]
26. november 2021

Keystone Conference: European Universities – Critical Futures

This conference of the project ‘European Universities – Critical Futures’ brings together the project’s seven working groups along with its nine-country study of the effects of the pandemic on higher education in order to consolidate this scholarly work and highlight its practical implications. [...]
23. november 2021

Job posting: PhD studentship

PhD project: 'Social Imaginaries and International Collaborative Doctoral Programmes in England and Denmark. What is in it for stakeholders?' [...]
19. november 2021

Ny dato for åbent hybrid netværksmøde i SIG'en DUEL

SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk inviterer hermed til netværksmøde i Aarhus hos Det nye universitetspædagogiske center: Center for Educational Development. Mødet vil omhandle Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer, MUK. [...]
16. november 2021

Call for Papers: Journal of Praxis in Higher Education 2022

The journal welcomes high-quality research on, or scholarship related to, praxis within higher education teaching, learning, research, and activities aimed at impact on wider society. [...]
10. november 2021

Udgivelse: DUT 31 - Faglig vejledning i forandring

DUT 31 med temaet 'Faglig vejledning i forandring' er udkommet med 1 leder, 1 faglig artikel, 3 videnskabelige artikler og 2 DUT Guides. [...]
10. november 2021

Submission deadline extended: Abstracts for Praxis symposium IV

The submission deadline for Praxis symposium IV is extended to september 15, 2021. Furthermore, the organizing commitee also encourage alternative formats for paper presentations and would like to open up for dialogic round tables where authors gather around a theme/issue. [...]
09. november 2021

Job posting: Part-time position as PhD in higher education research

TU Dortmund University are looking for a motivated researcher who would be interested in pursuing a PhD in higher education research at the Professorship of Higher Education at the Center for Higher Education, TU Dortmund, located in Dortmund, Germany. [...]
05. november 2021

Åbent netværksmøde i SIG'en DUEL

SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk inviterer hermed til netværksmøde i Aarhus hos Det nye universitetspædagogiske center: Center for Educational Development. Mødet vil omhandle Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer, MUK. [...]
02. november 2021

Open SIG meeting in DiP: University teaching and learning for a digital world

This event is for everyone interested in digital pedagogy and learning in higher education. The speaker, Margaret Bearman, is a Research Professor within the Centre for Research in Assessment and Digital Learning - CRADLE, Deakin University. She is known for her work in assessment design, feedback in clinical environments and digital education. [...]
25. oktober 2021

ETALEE Conference 2021

The aim of the conference is to shine the spotlight on forms of teaching and learning that motivate, activate and engage students. The conference aims to provide a meeting place where you can interact and exchange experiences with colleagues from other engineering education institutions. [...]
25. oktober 2021

Jobopslag: Postdoc i førsteårspædagogik

Centre for Educational Development - CED søger en medarbejder til en 3-årig postdoc-stilling inden for universitetspædagogik med særligt fokus på førsteårspædagogik. Stillingen er et led i centerets ambition om at styrke den universitetspædagogiske forskning og bidrage til et stærkt vidensgrundlag inden for området. [...]
25. oktober 2021

Jobopslag: Postdoc i læringsteknologi på universitetsuddannelser

Centre for Educational Development, CED, søger en kollega til en 3-årig postdoc-stilling, der ønsker at bidrage til realisering af centrets ambition om at styrke såvel forskning som videreudviklingen af Aarhus Universitets digitale økosystem for læring [...]
15. oktober 2021

Call for application: HoBid Summer School - 'Approaches to Research on Teaching and Learning in Higher Education'

The aim of the HoBid Summer School is to offer young academics in higher education research a platform for working on their projects, for further education and for networking. HoBid 2022 invites young academics to discuss and advance their research in the light of diversity. [...]
14. oktober 2021

Har du lyst til at være med i DUT-redaktionen?

Så er det nu, du skal slå til, for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, har en ledig plads i redaktionen! [...]
14. oktober 2021

SIG-møde om vejledning i den afsluttende del af et uddannelsesforløb

SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser. Den sidste del af et studieforløb kan være spændingsfyldt og udfordrende. På denne temadag sætter vi fokus på forhold, som kan få betydning for, hvordan vejlederen kan støtte den studerende bedste muligt i denne fase af uddannelsen. [...]
14. oktober 2021

Open meeting in HEPP: Research Integrity in Danish University Colleges and Universities

The Sector Network for Responsible Conduct of Research (SAF) and the DUN Special Interest Group on Higher Education Policy and Practice would like to invite you to a one-day seminar to discuss current practices and challenges in relation to creating a culture of research integrity and responsible research practices. [...]
14. oktober 2021

Short survey of 8 questions

Developing the Educational Developers. The Staff and Educational Development Association (SEDA) - the educational development network in the UK  - is planning an online postgraduate qualification course for educational developers.  [...]
14. oktober 2021

DUT har fået ny ansvarshavende redaktør

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, har får ny ansvarshavende redaktør, nemlig Lotte Dyhrberg O'Neill, der er lektor på Syddansk Universitet. [...]
14. oktober 2021

Åbent SIG-seminar: Førsteårspædagogik

Åbent SIG seminar om temaer i ny universitetspædagogisk forskning og deres betydning for førsteårspædagogisk praksis. Vi får besøg af Maria Hvid Stenalt, Andrea Fransiska Møller Gregersen og Eva Ulstrup, som alle tre har forsvaret deres ph.d.-afhandlinger i 2021. Maria, Andrea og Eva vil fortælle om deres projekter, hvad deres problemstilling var, hvordan de undersøgte deres problem, og hvad der kom ud af det. [...]
12. oktober 2021

5. episode af Universitetspædagogisk Snak: Eksamen

I denne 5. udgave af DUNs podcastserie, har værten Kasper Bergstrøm fået besøg af Bettina Dahl Søndergaard og Ole Eggers Bjælde, som fortæller om eksamen. [...]
12. oktober 2021

Online CHEF talks and webinars in November 2021

Keeping international classrooms alive through virtual mobility ; The Danish Health Visitor Scheme 1937-1980: between state and God ; Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education ; You just have to learn to play the game: Regret, resentment, resignation and responsibility in narratives of academic precarity ; Student activism as productive ‘nagging’? Inclusion, free speech and critical spaces for learning. [...]
05. oktober 2021

Job posting: Lecturer in Higher Education

The University of Kent in UK have an exciting 12 month, full time opportunity for a Lecturer in Higher Education. You will be an experienced colleague who can make a key contribution to teaching, personal tutoring and assessing on the Associate Fellowship Scheme and the Postgraduate Certificate in Higher Education. [...]
04. oktober 2021

PUP Thematic Webinar Series 2: Design(ing) for Playful Higher Education

Each webinar in the Playful University Platform Thematic Webinar Series features authors from two special issues of the Journal of Play in Adulthood and will include both presentations based on the published articles as well as activities exploring the theme and approach to playful higher education. [...]
04. oktober 2021

Ny episode af Universitetspædagogisk Snak: Laboratorie- og feltarbejde

I denne 4. udgave af DUNs podcastserie, har værten Kasper Bergstrøm fået besøg af Magdalena Pyrz og Rie Hjørnegaard Malm, som fortæller om laboratorie- og feltarbejde. [...]
01. oktober 2021

Åbent SIG-møde på DUNK 21: Førsteårspædagogik

SIG'en Førsteårspædagogik inviterer til et uformelt SIG træf på DUN Konferencen 2021. Her har du mulighed for at møde andre medlemmer af SIG'en og få en uformel snak om, hvad der optager dig i forhold til førsteårspædagogik. [...]
24. september 2021

Open SIG webinar: Keeping international classrooms alive through virtual mobility

In this interactive online workshop, the participants will share strategies and tools for enabling students and staff to be involved in the international classroom whether or not they can physically cross national borders. [...]
21. september 2021

SIG-webinar organised by HEPP: 'Atmospheres of university education: courses and forces'

Professor Jan Masschelein will discuss how the university as gatherings of people, structures, and things can create, sometimes, a way a being with/in the world which we might think of as 'publics' of various scales. The lecture will be followed by a SIG meeting in HEPP with follow-up discussions. [...]
21. september 2021

Webinar 1 in the webinar series 'Alternative conditions for knowledge creation: Invitation to an explorative journay'

Centre for Higher Education Futures - CHEF presents af new webinar series that aims to identify enabling conditions for envisaging another future for academic research. The first topic is: 'The digitalisation of education and the commodification underpinning it'. [...]
14. september 2021

Online CHEF talks and webinars in October 2021

''What is it like to be a Playful Academic, and how can we forge ways to get there?' ; 'Higher Education Reform in Nepal'' [...]
14. september 2021

Call for abstracts: Praxis symposium IV - Higher education in post-pandemic times – (re)orienting transformation through praxis

The event, now in its fourth edition, has become an important meeting for academics and other professionals that are interested in higher education and the challenges and contradictions that characterize academic work and responsibility in turbulent times. [...]
10. september 2021

Publication: Re-imagining Doctoral Writing

Together, the contributors to this collection explore how the practice of doctoral writing is entangled with broader concerns within doctoral education. The book is open access and available in PDF and ePub formats. [...]
07. september 2021

Job posting: PhD Scholarship - 'The development of scientific literacy in participant-directed collaborative problem-oriented project learning'

The Research Centre for Problem-oriented Project Learning at Roskilde University invites applications for a PhD project. The PhD project is an independent study under a larger project frame that seeks to develop significant new knowledge on the development of scientific literacy in PPL. [...]
03. september 2021

Webinars: Universities under siege - While we wait

Due to the Covid-19 situation, the 4th annual Philosophy and Theory of Higher Education Conference that was planned to take place in Uppsala on October, 2020, was postponed. While we wait for the conference to take place, the organizers have offered a series of two-day webinars twice a year. [...]
31. august 2021

Online CHEF talks and webinars in september 2021

'Whiteness of Futurity and Globalization of Higher Education' ; 'Reimagining research-led higher education: how to build standards that help, not hinder?' ; 'The Mission of the University: A Perspective from Georgia' [...]
31. august 2021

Call for Papers til DUT 33: Pædagogiske eksperimenter

DUT inviterer bidrag, der tematiserer pædagogiske eksperimenter, hvad end der er tale om et konkret uddannelses- eller undervisningseksperiment, teoretiske perspektiver på ’eksperimentel pædagogik’, reform-analyser eller historiske undersøgelser. Der modtages naturligvis også stadig manuskripter til faglige og videnskabelige artikler uden for temaet. [...]
27. august 2021

Udgivelse: Brug din superhjerne - teknikker til at huske, studere og lære (endnu) bedre

At have en superhjerne handler ikke om, hvilken hjerne man er født med, men om hvordan man bruger sin hjerne. 'Brug din superhjerne' indeholder de bedste teknikker til at lære, huske og studere bedre, alle baseret på neurovidenskabelig forskning. [...]
25. august 2021

Reminder: call for abstracts for the ICED 2022 Conference

ICED 2022 Conference will be held in the spring of 2022 and will replace the usual DUN Conference 2022. You are very welcome to submit an abstract. [...]
17. august 2021

Seminar: Learning Analytics på videregående uddannelser - muligheder og udfordringer

Center for Digital Education, CDE vil, sammen med Learning Analytics teamet fra KU’s fællesadministration i Uddannelser & Studerende, US, præsentere vinkler på arbejdet med Learning Analytics på Københavns Universitet både ud fra et praksisperspektiv og et forskningsperspektiv, og forsøge at afmystificere feltet Learning Analytics. [...]
17. august 2021

Online webinar: Teaching for Values in Design

The webinar shares the results of a 3-year long cross-European project co-funded through the Erasmus + programme, where experts, teachers and educational developers have worked together to create a pedagogical framework aimed at helping teachers in higher education teaching for values in design. [...]
16. august 2021

DUNK 21: Læs temaerne for de 3 keynotes

Åbningstale: Rune Engelbrecht Larsen: "Nærhedens og nysgerrighedens natur" - Keynote 7. okt.: Per Fibæk Laursen: "Kan universitets)undervisning effektiviseres ad teknisk vej?" - Keynote 8. okt.: Michael Gaebel: "European higher education towards the post-pandemic era" [...]
13. august 2021

Job posting: Co-editor for the International Journal for Academic Development

An exciting opportunity has arisen for a co-editor position for the International Journal for Academic Development, IJAD. The editorial team are looking for a co-editor based in North America, Africa, the Middle East, or South America. The position is voluntary. [...]
10. august 2021

Ph.d.-forsvar: Brudflader i universitetets læringsrum – En undersøgelse af forholdet mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning

Denne afhandling af Eva Ulstrup omhandler kursusundervisning på universitetet. Det er muligt at overvære forsvaret på Roskilde Universitet eller via live streaming. [...]
20. juli 2021

Forlænget tilmeldingsfrist: DUN Konferencen 2021

Vi har reserveret nogle få ekstra værelser for at gøre plads til dig, der kom for sent. Tilmeldingsfrist 6. september 2021. [...]
08. juli 2021

Jobopslag: Postdoc i uddannelsesledelse og kollegiale samarbejdsformer

Centre for Educational Development, CED, søger en kollega, der ønsker at bidrage til realisering af centrets ambition om at styrke såvel forskning som kompetenceudviklingstilbud inden for uddannelsesledelse og kollegiale samarbejdsformer. [...]
06. juli 2021

Ny episode af Universitetspædagogisk Snak: Vejledning

I denne udgave af DUNs podcastserie, har værten Kasper Bergstrøm fået besøg af Helle Merete Nordentoft fra AU og Hanne Nexø Jensenen fra KU. De kommer med praktiske råd, hvis du gerne vil gøre mere ift vejledning. [...]
25. juni 2021

Publication: The University Becoming - Perspectives from Philosophy and Social Theory

This volume wholeheartedly engages with the current climate in higher education and provides not only a thorough analysis of the foundational elements constituting higher education but also a critical discussion of possible connections to societal and cultural domains and policy debates. [...]
11. juni 2021

Reminder: Call for abstracts og tilmelding til DUN Konferencen 2021

Så er det sidste chance for at indsende abstracts til DUNK 2021 under temaet 'Nærhed og nysgerrighed'. Abstracts skal indsendes senest 18. juni 2021 og sidste tilmelding til konferencen er 16. juli 2021. Vi glæder os så meget til, at vi kan mødes! [...]
11. juni 2021

Kursus: Optimer dine studerendes innovations- og iværksætterkompetencer

SDU, KU og Fonden for Entreprenørskab tilbyder et gratis forskningsbaseret kursus i undervisning og planlægning af innovation og entreprenørskab ved universiteter. [...]
08. juni 2021

CHEF talk: Circle U – An introduction to AU’s new initiative

Circle U is one of the EU’s new ‘European Universities’. CHEF is holding this information event whilst Circle U is still at the setting-up stage to give academics insight into opportunities for influence and future activities. [...]
01. juni 2021

Job posting: Research Professor in guidance research

The task of the Research Professor is to develop guidance research in general and especially research focusing on the use of ICT in guidance from the perspective of lifelong guidance. [...]
01. juni 2021

Webinar om peerfeedback på videregående uddannelser

Hvordan bruger man peerfeedback i undervisningen? Hvad siger den nyeste forskning? Og hvilke erfaringer har andre gjort sig? Tilmeld dig dette webinar, arrangeret af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og bliv klogere på peerfeedback. [...]
25. maj 2021

Ny SIG: Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser

Formålet med SIG'en er at skabe et netværk og et fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutionerne i Danmark med videndeling og udveksling af erfaringer for at kompetenceudvikle alle aktører i arbejdet med uddannelsesdesign og udvikling. [...]
25. maj 2021

Combined PhD course and workshop: European universities in a shifting global context

This is the third in the series for the project European Universities – Critical Futures. It will cover changing patterns of internationalisation of higher education, current ways higher education is involved in European, US, Chinese and Indian strategies to position themselves in the world, the role of rankings in forming dominant world orders and, finally, alternative internationalisms. [...]
21. maj 2021

Online PhD defence: Developing Viable Study Practices and Student Identities

Andrea Fransiska Møller Gregersen, University of Copenhagen, are welcoming all interested at her PhD defense. The thesis investigates first-year university students’ encounter with their study programme. [...]
18. maj 2021

Webinar: Studerendes trivsel under corona nedlukningen

Hvad har vinterens lange hjemsendelse betydet for de studerende på landets videregående uddannelser? Danmarks Evalueringsinstitut, EVA inviterer til webinar om faglig og social trivsel blandt førsteårsstuderende under coronapandemien. [...]
18. maj 2021

Lancering af SIG: DiP- Digital Pedagogy & Learning in Higher Education

SIG'en 'Pædagogisk praksis i IT-medieret læring' har fået nye koordinatorer og har skiftet navn til 'DiP- Digital Pedagogy & Learning in Higher Education'. I den forbindelse afholdes en lancering med præsentation af den nye SIG samt dialog om SIG'ens fremtidige fokus og formater. [...]
11. maj 2021

Anden episode af DUNs nye podcastserie: Universitetspædagogisk Snak

DUN har fået produceret en podcastserie, der hedder Universitetspædagogisk Snak, UPS. Temaerne for episoderne er formet efter didaktikken bag hver enkelt SIG og anden episode handler om 'E-læring'. [...]
11. maj 2021

Call for Papers: International Conference on Networked Learning, NLC2022

NLC is a research-based conference that is particularly concerned with critical perspectives, theory, pedagogical values, analysis, practicebased research and designs for learning. [...]
11. maj 2021

Open SIG meeting in TLIC

The SIG welcomes all with an interest in internationalized teaching and learning to join for an online open SIG meeting. [...]
07. maj 2021

Call for abstracts til konference: TAL2021 - Teaching for Active Learning

SDU Universitetspædagogik inviterer til sin årlige konference om aktiverende undervisning og aktiv læring. Årets særlige fokus er på Onlineundervisning under og især efter Covid19-nedlukningen: Hvad har vi lært, og hvad kan vi tage med efter genåbningen? [...]
07. maj 2021

Book launch and panel discussion: The PhD at the end of the world - Provocations for the Doctorate and a Future Contested

This book examines the role of the PhD, in and of itself, and, as representative of research, the university and evidence-based knowledge, in relation to the most pressing problem of our time: the climate emergency. [...]
07. maj 2021

Second webinar in CHEF webinar series: Sustainability and Higher Education in a European Perspective

At this second webinar in the series the organisers once again invites to dialogues surrounding the central discussions of how sustainability and higher education intermeshes. The further episodes of this series will be announced shortly. [...]
06. maj 2021

Call for reviewers: ICED 2022 Conference

For the ICED 2022 Conference we are in search of reviewers who are willing to review 3-5 short abstracts (400-600 words). After the submission deadline has passed on October 1, 2021, the review will run until November 8, 2021. [...]
04. maj 2021

Konference: Kampe for tilhør

Konferencen omhandler studerendes erfaringer med mistrivsel og psykosociale problemer i videregående uddannelse. Her præsenteres resultaterne fra studielivsprojektet 'Studieliv og psykosociale problemer - unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelse'. [...]
04. maj 2021

Udgivelse: DUT 30 - Underviseren i centrum & Tidskapsel

2020 har på mange områder været et særligt år, og DUT 30 er også et forsøg på at indfange og fastholde erfaringer og refleksioner fra denne særlige tid med afsnittet DUT Tidskapsel. DUT 30 indeholder 1 leder, 2 faglige artikler, 2 videnskabelige artikler, 1 DUT Guide og 11 DUT Tidskapsel bidrag. [...]
26. april 2021

European First Year Experience Conference 2021

Join the first ever online edition of the EFYE Conference. The theme is 'One for all – all for one' highlighting that both first year students, older students, academic teachers and administrative staff all have an important part to play in integrating the newly arrived students in the best possible way. [...]
23. april 2021

Webinar: Copenhagen Business School - anvendelse af undervisningsvideoer – hvad har vi lært og vejen fremover

På webinaret vil talerne fortælle om, hvordan CBS Teaching & Learning bidrager til at opnå den strategiske prioritet i relation til online og blended learning ved hjælp af moderne videoløsninger. [...]
23. april 2021

Online INDsigt-seminar: Hvad kan vi bruge fremover af erfaringerne fra onlineundervisning under coronanedlukningen?

INDsigt er gratis seminarer, hvor der er mulighed for at høre om og diskutere indsigter fra forskning og udvikling i undervisning og læring i naturfagene. Denne gang vil fokus være på erfaringer fra onlineundervisning samt udvikling af idéer og scenarier for den fremtidige undervisning på universitetet [...]
23. april 2021

Online PhD defence: Science Students' Choices in Higher Education

Katia Bill Nielsen, University of Copenhagen, are welcoming all interested at her PhD defense. The thesis examines students’ choice processes in higher education, focusing especially on the choice of master’s programmes. [...]
23. april 2021

Online workshop: Governance and Participation in the University of the Future

Contemporary societies are increasingly dynamic, unstable, complex, and highly demanding and it is important to consider how universities are managed, since they are social institutions that must respond to the demands of society. This online workshop wants to contribute to this discussion by contrasting different models of university governance. [...]
20. april 2021

Lukket SIG-møde i DODS: Kollegavejledning som kompetenceudviklingsstrategi for ph.d.-vejledere

Alle deltagere inviteres til at komme med input til temaet, så deltagerene kan lære af hinanden og reflektere sammen. [...]
20. april 2021

Job posting: One-Year Post Doctoral Research Position - Supporting Diversity via Inclusive Teaching/Learning Activities

The candidate will work with identifying, analyzing, testing, comparing, and proliferating Danish initiatives aimed at increasing and supporting diversity in the context of Danish Computer Science educational programs. [...]
12. april 2021

DUNs Generalforsamling 2021 (online)

Se dagsorden, regnskab, budget, kandidater og find Zoom-link mm. [...]
09. april 2021

Job posting: Postdoc in research project

The Danish School of Education, DPU, Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project 'Research for impact. Integrating research and societal impact in the humanities PhD'. [...]
06. april 2021

Første episode af DUNs nye podcastserie: Universitetspædagogisk Snak

DUN har fået produceret en podcastserie, der hedder Universitetspædagogisk Snak, UPS. Temaerne for episoderne er formet efter didaktikken bag hver enkelt SIG og første episode handler om 'Førsteårspædagogik'. [...]
06. april 2021

Call for chapter proposals: Book on science of learning in education

The e-book editors of the Society for the Teaching of Psychology (APA, Division 2) have commissioned the preparation of a book titled 'In their own words: What scholars want you to know about why and how to apply the science of learning in your academic setting'. [...]
25. marts 2021

CHEF book launch: Enacting the University: Danish University Reform in an Ethnographic Perspective

This webinar is to discuss the book 'Enacting the University' and its longitudinal and multi-sited ethnography of Danish university reform. [...]
25. marts 2021

CHEF talk: Teaching practices - Approaching international HE through lecturers’ experiences

In the talk, Associate Professor Dr Hanne Tange will explain how ‘teaching practices’ can be used as a starting point for theoretical and empirical work in the field of international higher education. [...]
25. marts 2021

Webinar: The digitized university as space: The future of home and community in higher education life

The webinar is hosted by Centre for International Higher Education, CIHE, Boston College, and co-organised with Philosophy and Theory of Higher Education Society, PaTHES. [...]
23. marts 2021

Call for Papers DUT 32: Nærhed og nysgerrighed

Temaet for dette års DUN-konference og dermed DUT 32 er nærhed og nysgerrighed. I dette temanummer vil vi udforske, hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads. Vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det. [...]
23. marts 2021

Open SIG meeting in BATL: Brown Bag lunch meeting

At this informal and supportive lunch-time meeting, the participants have the opportunity to share experiences of inclusive and bias-aware teaching and learning. It is also an opportunity to begin discussing what the BATL SIG could share at the DUN Conference in October. [...]
23. marts 2021

Online conference: Leading Higher Education As and For Public Good - How can teaching and learning contribute to a sustainable future?

Because of the coronavirus outbreak, the conference celebrating the outcome of 'the Formation and Competence Building of University Academic Developers project' was postponed. Instead, you are cordially invited to this one day concluding conference. [...]
16. marts 2021

CHEF webinar series: Sustainability and Higher Education Futures

This first webinar in the series is focusing on Sustainability and higher education in an European perspective. The webinar features two distinguished researchers: Prof. Dr. Katrien Van Poeck, Ghent University and Prof. Dr. Marco Rieckmann, University of Vechta. [...]
10. marts 2021

Save the date: ICED 2022 Conference

ICED22 will address the role and responsibility of educational developers in coping with the 17 Global Goals of sustainability. Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward. [...]
09. marts 2021

Video from HEPP/CHEF webinar: More cuts to English-medium education? What is the future of international higher education in Denmark?

On 4 December 2020, members of HEPP-SIG hosted a meeting on a press release from the Danish Ministry of Higher Education and Science, regarding the need to do something about the rise in European students receiving Danish student grants. A recording of the meeting is now available. [...]
02. marts 2021

Slides from DUN Webinar: Realising the Ecological University

Ronald Barnett shares his slides from the DUN Webinar under the theme 'Realising the Ecological University – and what educational development can do about it'. [...]
02. marts 2021

Call for Proposals: 12th International EUREDOCS Conference 2021

EUREDOCS holds an annual conference for PhD students who are studying some aspect of higher education in Europe. It is an opportunity for PhD students to present a draft paper and receive detailed feedback from a highly qualified panel of academics in the field. [...]
26. februar 2021

Call for Papers: The Journal of Praxis in Higher Education 2021 issue

The Journal of Praxis in Higher Education, JPHE, is a journal dedicated to high quality research on, or related to, praxis within higher education teaching, learning, research, and activities aimed at impact on wider society. [...]
24. februar 2021

Open SIG-seminar: Competence development from lab work and fieldwork

Deadline is March 3, 2021. The SIG ’Laboratory and Field Work Learning’ invites to an online seminar with international speakers. In the seminar, there will be a broad discussion about the learning outcomes associated with learning in laboratory work and fieldwork in university settings. [...]
23. februar 2021

Webinar: The Post-Pandemic Doctorate, opportunities for revitalisation of theory and practice: The Aims and Scope of the PhD

This webinar will include a discussion about the aims and scope of the PhD suited to post-pandemic times, focusing on the question of curriculum, with two invited presenters giving short presentations considering in turn the Humanities and the Sciences disciplines. [...]
23. februar 2021

Lukket møde i SIG'en Førsteårspædagogik: Andet medlemsmøde i foråret 2021

Blended Learning har fået fornyet aktualitet i kraft af erfaringer med tvungen onlineundervisning siden foråret 2020. Professor mso Annemette Kjærgaard, CBS, holder oplæg om, hvad erfaringerne fra den tvungne online undervisning har tilført forskningen i Blended Learning. [...]
23. februar 2021

Lukket møde i SIG'en Førsteårspædagogik: Første medlemsmøde i foråret 2021

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse af studerendes oplevelser med online undervisning på første semester og er i gang med yderligere undersøgelser. Områdechef Camilla Thorsgaard kommer og fortæller om undersøgelsen og de nyeste resultater. [...]
17. februar 2021

Nyhedsbrev fra Centre for Higher Education Futures, CHEF

Læs CHEFs nyhedsbrev, der formidler væsentlige projekter, aktiviteter og initiativer i CHEF i perioden fra efteråret 2020 til og med foråret 2021. [...]
17. februar 2021

SIG-webinar organised by HEPP: What would a society without universities look like – and how could the university and its societal responsibilities be reimagined?

The webinar contains a workshop only for members of the SIG and an open part for all interested with talk by Professer and Associate Vice-President David J. Hornsby, Carleton University, Canada followed by Q&A and an open plenary discussion with the audience. [...]
17. februar 2021

CHEF webinar: Thriving and well-being in higher education

Well-being has been on the agenda in universities and institutions for higher education for some years now. At this webinar, the organising team will present ideas and experiences of trying to enable students to thrive through developing community-based agency. [...]
10. februar 2021

Registration for the conference 'Research on higher education' is now open

The Centre for Academic Development at Örebro University and the journal Högre utbildning invite you to the second conference on the theme of Research on higher education. [...]
10. februar 2021

Call for contributions: EuroSoTL Connect

The European Conference of the Scholarship of Teaching and Learning, EuroSoTL, plan to offer some informal virtual sessions which might be an opportunity for scholars to connect and reflect, to consider what the future brings for the Scholarship of Teaching and Learning, and to make connections and share ideas to prepare for EuroSoTL 2022. [...]
05. februar 2021

Udgivelse: Asger Sørensen går på universitetet

Bogen er en "skrapbog" fra ti års voldsomme omvæltninger i den danske forskningsverden efter den ny universitetslov fra 2003. Den overordnede påstand er, at 2003-loven var en fejltagelse. Bogen er i sin helhed et argument for akademisk frihed, der uddybes med henvisning til bl.a. idealet om forskningsfrihed, universitetets ide og den republikanske styreform. Afgørende for argumentet er forfatterens personlige erfaringer og erindringer fra fire årtiers gang på universitetet. [...]
05. februar 2021

Online self-paced course: Contemporary Approaches to University Teaching MOOC

This MOOC (Massive Open Online Course) introduces new teachers to key learning and teaching concepts and strategies in easily studied, two hour modules - just in time, just for you. Modules cover topics like strategies to teach that first class, giving feedback, facilitating group work, and online teaching. Happy teaching. [...]
05. februar 2021

Job posting: PhD fellowship in Research and impact: Integration of research and society in the humanistic PhD education

This research project studies how the cohesion between doctoral education societal impact and value may be increased. In particular, the project focuses on how PhD students themselves experience and understand the possibility of a greater cohesion between research and society. [...]
02. februar 2021

Udgivelser: 'You and Your PhD' og notesbogen 'Me and My PhD'

Lad 'You and Your PhD' og den tilhørende notesbog, 'Me and My PhD', inspirere dig. Lær fra andres erfaringer og få konkrete råd til, hvordan du skaber din egen vej på din egen måde, og hvordan du kan tænke karriere ind som en integreret del af det at være ph.d.-studerende. [...]
02. februar 2021

Spring webinars: Universities Under Siege?

Due to the postponement of the Philosophy and Theory of Higher Education Conference from October 2020 to October 2021, the organizers have arranged a two-part webinar with the themes: 'The University as a Revolutionary Constitution' and 'The Persisting Social Structure of Higher Ed. in the Context of a Radical System Change and Expansion'. [...]
29. januar 2021

Åbent SIG-møde: Vejledning i forskellige miljøer

SIG'en 'Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser' afholder et online møde, med fokus på de fysiske miljøers indflydelse på den faglige vejledning, og overlappet mellem fysiske og digitale rum. [...]
26. januar 2021

Job posting: Two PhD fellowships in Comparative studies on the rise of neo-nationalism in European higher education

The two PhD fellows will be part of a three-year research project. The project explores how neo-nationalism has affected European and national higher education policy in France, Poland and Denmark. [...]
26. januar 2021

Job posting: Postdoc in the research project 'Research for impact. Integrating research and societal impact in the humanities PhD'

The primary task of the postdoc will be to identify, collect and analyse policies on societal impact and the PhD across global, European, national and institutional levels. Also, the postdoc will conduct qualitative semi-structured research interviews with leaders of graduate schools at Danish universities. [...]
22. januar 2021

Publication: Teaching Practices in a Global Learning Environment

This book examines teaching practices in international education, focusing on two significant meanings of the notion of ‘practice’: the concrete activities used by university lecturers and the role of education as a platform for transferring particular skills or approaches. [...]
15. januar 2021

Online CHEF talks in March 2021

'Transdisciplinary being: a univocal pedagogy for self-cultivation' ; 'Teaching and learning – Educational development for a whole university' ; 'Women’s University 1928-2018' [...]
15. januar 2021

Udgivelse: Peer feedback - hvorfor og hvordan?

Det kan være svært at modtage feedback, og måske endnu sværere at give feedback. Særligt når man skal give det til sine medstuderende, som de studerende skal i dag. Ny bog giver værktøjerne til at modtage, facilitere og give peer feedback. [...]
14. januar 2021

DUN Webinar: Realising the Ecological University

Ronald Barnett: The university is not just encircled by but is entangled with several major ecosystems of the world and, whether recognized or not, the university is influenced by them and negotiates its way through them. Eight ecosystems stand out in particular, those of the economy, knowledge, social institutions, learning, persons, culture and the natural environment. [...]
05. januar 2021

CHEF Talk: Experiments in Decolonizing the University. Towards an Ecology of Study

The aim of this talk is to reconsider the relation between university and society from the point of view of the practices of study that inhabit the university. [...]
05. januar 2021

Job posting: Postdoc of Learning Sciences and evaluation of digital education at UCPH

The University of Copenhagen is seeking a postdoctoral researcher to investigate teaching through the lockdown period and support a knowledge-based discussion of how the University of Copenhagen integrates educational technology in a post-Corona situation. [...]