Udgivelse: Digitale kompetencer til universitetsundervisere

Forfattere: Link Arrow Annette Q Pedersen og Link Arrow Julie Marie Isager 

År: 2023

Tidsskrift: Link Arrow Tidsskriftet Læring og Medier 

 

Digitale kompetencer til universitetsundervisere
Hvordan understøtter organisationen kompetenceudvikling? 

Det europæiske framework DigCompEdubeskriver den individuelle undervisers digitale kompetencer, og trods det anvendte Københavns Universitet frameworket i 2020 til en eksplorativ undersøgelse af, hvordan universitetet som organisation understøtter digital kompetenceudvikling. Formålet med denne øvelse var at undgå, at kompetenceudvikling bliver et individualiseret problem. Denne artikel beskriver dette arbejde og undersøger som casestudium, hvad resultatet bliver, når pædagogiske e-læringskonsulenter og systemejere bruger et individorienteret framework som DigCompEdu som analytisk værktøj. På baggrund af casesrekonstrueret fra noter, referater og observationer konkluderer vi, at frameworkets fokus på den individuelle underviser fastholder fokus på slutbrugeren for de understøttende enheder i organisationen, og at kortlægninger kan identificere, hvordan organisationen vægter sine kursus-og IT-systemtilbud i forhold til lokal uddannelseskultur. Det kan give konsulenter og systemejere en mere proaktiv rolle og hjælpe med at skabe overblik overet felt, der ofte er uoverskueligt og efterlader den individuelle underviser med en udfordrende navigationsopgave.

Læs udgivelsen

Tilbage til oversigten