Læringsenheder / Centre

På de danske universiteter findes der læringsenheder og pædagogiske centre, som er fora forankret lokalt, der arbejder med læring og pædagogik på forskellig vis. Nedenfor finder du en liste over de enheder og centre som findes i den danske universitets kontekst.

CBS

Link Arrow Teaching & Learning

Teaching & Learning is a development and support unit for teachers and program directors at CBS. Our mission is to support and promote pedagogical development of teaching at CBS. The role of Teaching & Learning in relation to this pedagogical development is to create an inspiring learning environment, be a sparring partner and support with human and financial resources.
To fulfill these tasks we have a range of activities, which can create new methods and develop existing ways teachers can interact with their students. We provide a variety of different services, including:

•    Development & Training of teachers through courses, workshops, seminars and consultancy
•    The Assistant Professor Program
•    Offer inspiration for all kinds of Teaching Methods
•    Implementation of Blended & Online Learning activities
•    Support for Pedagogical Tools
•    Production of Videos for teaching and learning purposes  

Kontakt
Mail tl@cbs.dk

     

Dtu Nyt 161121

          

Link Arrow DTU Learning Lab

DTU Learning Lab’s formål er at inspirere og støtte DTU's undervisere, studerende og ledelse i den løbende kvalitetsudvikling af uddannelser, undervisning og læring på DTU.
Gennem vores aktiviteter støtter vi udvikling, fornyelse og udforskning af undervisning, som sætter de studerendes læring i centrum.

Kontakt
Mail tien@llab.dtu.dk

     
Forsvarsakadamiet

Link Arrow Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter (UC) har til formål at støtte Forsvarsakademiets undervisere, Forsvarets myndigheder samt styrelser under Forsvarsministeriet med pædagogisk rådgivning og støtte, pædagogisk kompetenceudvikling, hvor hovedprincippet er ”Train the Trainer” samt udvikling og drift af koncernens læringsplatform.

Støtte og rådgivningen kan eksempelvis være:

  • Kompetenceudvikling af undervisere og uddannelsesplanlæggere
  • Udvikling af uddannelsesdokumentation
  • Udvikling af læringsaktiviteter, der understøtter behovet ved et fag, et modul, en uddannelse eller et kursus.

UC har formandskabet i Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, der er et mødeforum inden for det pædagogisk didaktiske område under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

UC har både militære og civile medarbejdere, som følger den nationale og internationale udvikling inden for centerets hovedområder. Der deltages i en række arbejdsgrupper med samarbejdspartnere i NATO og i regi af det nordiske samarbejde.

UC mission:

”Uddannelsescentret er Forsvarets ekspertisecenter, der støtter, inspirerer og kompetenceudvikler alle i koncernen – der beskæftiger sig med uddannelse – til at skabe læringsforløb af høj kvalitet”

Kontakt
Mail FAK-UC-01@mil.dk
Mail FAK-UC-03@mil.dk

     

IUPN

Link Arrow IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk

IUPN er et netværkssamarbejde mellem DTU, SDU, VIA University College, AU og AAU. Det er et netværk, hvor medarbejdere der har en rolle i udvikling af undervisning og læring indenfor dansk ingeniør-uddannelse, kan mødes i diskussioner og samarbejde i et forum, med fokus primært på pædagogiske og didaktiske metoder i ingeniøruddannelserne.

Kontakt
Mail vla@via.dk

     

It Vest Dk 002

Link Arrow IT-vest

IT-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem SDU, AAU og AU. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

Kontakt
Mail it-vest@it-vest.dk

     

ITU ny

Link Arrow Learning Support

Learning Support støtter undervisere og uddannelsesansvarlige i udvikling og kvalitetssikring af undervisningen. Enheden organiserer videndeling mellem undervisere om god praksis og udbyder formelle uddannelser og kurser til underviserne, ligesom den deltager i projekter med undervisere og uddannelsesansvarlige, der ønsker at eksperimentere med nye undervisningsformer med og uden anvendelse af IT. Desuden støtter enheden ledelsen i den strategiske udvikling af undervisningen.

Kontakt
Mail learning@itu.dk

     

Ku Ny

 

Link Arrow Institut for Naturfagenes Didaktik

Gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling arbejder IND på at øge kvaliteten i naturfagsundervisningen på alle niveauer med hovedvægt på universitets- og gymnasialt niveau. Derudover bidrager IND til den universitetspædagogiske og didaktiske udvikling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på Københavns Universitet som helhed.

Kontakt
Mail ind@ind.ku.dk

Ku Ny

Link Arrow IT Learning Center

ITLC rådgiver og vejleder undervisere på SCIENCE i den pædagogiske og tekniske brug af IT i undervisningen. Centret arbejder på grundlag af moderne læringsteori og den nyeste viden inden for IT og læringsteknologier.

Kontakt
Mail itlc@science.ku.dk

Ku Ny

Link Arrow Teach - Teaching Centre Humanities

Målet med centeret er at udvikle undervisningen på det humanistiske fakultet, det juridiske fakultet og det teologiske fakultet (Søndre Campus), Københavns Universitet. Centrets aktiviteter henvender sig både til undervisere, institutter og uddannelsesansvarlige. Centerets aktiviteter og opgaver udvikles i samarbejde med ansatte på tværs af fakulteter og institutter.

Kontakt
Mail teach@hum.ku.dk

 

Ku Ny

Link Arrow Centre for Online and Blended Learning

The purpose of the Centre for Online and Blended Learning is to promote the use of digital teaching methods, improve learning outcomes and increase flexibility for staff and students at the Faculty of Health and Medical Sciences.
The Centre is responsible for locating and supporting the teaching programmes in which digital media and online tools can contribute to increased learning, motivation and commitment. In addition, the Centre is offering professional media production for educational purposes as well as advice and support regarding production of digital learning materials, ranging from individual flexible components or longer modules, to blended learning in campus courses, traditional online courses, virtual labs and massive open online courses (MOOCs).

Kontakt
Mail cobl@sund.ku.dk
     

Ruc (1)

Link Arrow Enheden for Akademisk Efteruddannelse

Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE) varetager akademisk efteruddannelse af videnskabelige medarbejder ved Roskilde Universitet på områderne undervisning, uddannelsesledelse, forskningsledelse, formidling og forskning.
EAE står centralt i formidlingen og udviklingen af Roskilde Universitets særlige pædagogik, hvis kendetegn er det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejde. Enheden har til opgave at styrke denne pædagogik i teori og praksis, gennem uddannelse, forskning og formidling. EAE bidrager til Roskilde Universitets kvalitetsudvikling.

Kontakt
Mail madelung@ruc.dk

Ruc (1)

Link Arrow Centre for Research on Problem-oriented Project Learning

Over the past 40+ years, Roskilde University has been committed to problem-oriented project-based learning (PPL). This connects the university with other Danish and international institutions of higher education that utilise various forms of problem-based pedagogies.
In 2018, Roskilde University decided to establish Centre for Research on Problem-oriented Project Learning (RUC-PPL). The centre is devoted to supporting and disseminating research on PPL as learning theory, situated practice, policy, educational history and philosophy, and how to measure its effects and learning outcomes.
RUC-PPL aspires to be a national and international partner in research-based development of PPL in both theory and practice. The centre hosts colloquia and conferences, accommodates visiting scholars, supports the development of project ideas, publications and other types of dissemination, as well as the development of applications for external funding related to research into PPL and pedagogical, didactic development projects.

Kontakt
Mail evabp@ruc.dk

     

SDU ny

Link Arrow SDU Universitetspædagogik

SDU Universitetspædagogik (SDUUP) skal i samspil med fakulteterne og relevante enheder medvirke til forbedring af kvaliteten af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener, ved Syddansk Universitet, SDU.

Kontakt
Mail sduup@sdu.dk

     

AU

Link Arrow Centre for Educational Development

Centre for Educational Development (CED) tilbyder sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på Aarhus Universitet (AU). Alle AU's undervisere og ledere kan hente hjælp til både deres aktuelle udviklingsarbejde og løbende kompetenceudvikling på centeret.

Vi bidrager til udvikling af en god overgang fra ungdomsuddannelse til studiet, engagerende studiemiljøer, aktiverende undervisning af høj kvalitet, nytænkning med afsæt i digitaliseringen, bedre feedback på de studerendes læringsudbytte, curriculumudvikling, samt den gode overgang fra uddannelsen til arbejdslivet.

CED er en af Nordens største universitetspædagogiske enheder. Vi samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer for at sikre, at de pædagogiske, didaktiske og systemtekniske valg, der træffes af os alle på universiteterne, er baseret på solid og opdateret evidens.

Kontakt
Mail ced@au.dk

AU

Chef

Link Arrow Centre for Higher Education Futures (CHEF)

The research unit aims critically to explore the transforming position, role and organization of universities through collaborative research projects, network activities, conferences, and experiments within three interlinked and internationally grounded focal areas: 1) Shifting Ecology of Higher Education. 2) Transforming academia and 3) Building the university of the future

Contact
Mail suwr@edu.au.dk

     

AAU

Link Arrow AAU Learning Lab

AAU Learning Lab er et ressource- og udviklingscenter for ansatte og studerende ved Aalborg Universitet. Målet er at skabe undervisning og uddannelser, der både pædagogisk, kompetence- og ledelsesmæssigt er innovative og af allerhøjeste kvalitet.

Kontakt
Mail learninglab@iaspbl.aau.dk

Aau 05 01 21 Lille

Link Arrow Center for Digitalt Understøttet Læring

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) er en fælles forankret ressource for alle undervisere på AAU. CDUL bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, på baggrund af en tæt kobling til relevante forsknings- og læringsmiljøer på AAU. Centeret bistår desuden med teknisk og pædagogisk-didaktisk sparring til alle undervisere, der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle deres undervisning.

Kontakt
Mail cdul@iaspbl.aau.dk
Aau 05 01 21 Lille

Link Arrow e-Learning Lab

E-learning lab har til formål at støtte udvikling og anvendelse af e-learning regionalt og internationalt. E-learning lab har fire kerneaktiviteter: Eksperimenter og support, sparring og følgeforskning, grundforskning og formidling af forskning og viden.

Kontakt
Mail 
mlykke@hum.aau.dk 

Aau 05 01 21 Lille

Ucpbl

Link Arrow Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering

Aalborg PBL Center ligger under UNESCOs myndighed og arbejder for at få mere problem- og projektbaseret undervisning ind i ingeniøruddannelserne samt i de naturvidenskabelige uddannelser.

Kontakt
Mail ucpbl@plan.aau.dk