Jobopslag: Postdoc i førsteårspædagogik

StillingPostdoc

StedCentre for Educational Development - CED, Trøjborgvej 82 - 84, 8000 Aarhus C

Ansættelsesdato1. januar 2022

Ansøgningsfrist7. november 2021

Centre for Educational Development - CED søger en medarbejder til en 3-årig postdoc-stilling inden for universitetspædagogik med særligt fokus på førsteårspædagogik. Stillingen er et led i centerets ambition om at styrke den universitetspædagogiske forskning og bidrage til et stærkt vidensgrundlag inden for området.

Et af universitetets strategiske indsatsområder er de didaktiske udfordringer, der knytter sig til universitetsstuderendes første studieår. CED ønsker at styrke en førsteårspædagogik, der helhedsorienteret samtænker overgangen fra ungdomsuddannelse til universitet. Målet er at sikre faglig integration, højt fagligt udbytte og et godt studiemiljø. Endvidere rummer førsteårspædagogik et didaktisk fokus på tydelig progression fra første studieår til de efterfølgende semestre.

Du indplaceres i centerets afdeling for Uddannelsesudvikling, men bliver også en del af CED's tværgående universitetspædagogiske forskningsgruppe, hvor din forskning og undervisning skal bidrage til opbygning og udvikling af det overordnede tema ”curriculum development in higher education”. I dagligdagen kommer du til at arbejde tæt sammen med centerets mange engagerede forskere og konsulenter på tværs af de tre afdelinger. Endvidere vil du indgå i tæt samarbejde med de faglige miljøer, studievejledningen og CED's ledelse.

Læs mere

Tilbage til oversigten