Webinar: Styrk dit samarbejde med uddannelsesledere

Aeu Webinar

Dato: 8. april 2022 kl. 9.00 - 12.00

Sted: Online via Zoom

Deltagergebyr: 800 kr.

Tilmeldingsfrist: 23. marts 2022

Tilmelding

”Studienævnet er fuld af gode idéer til, hvordan uddannelsen kan udvikles, og ofte bliver det mig, der får rollen som lyseslukker og må sige nej, fordi ressourcerne, timingen eller andet ikke lige er tilstede.”

”Det er et stort problem, når studielederen taler med studerende uden om administrationen og lover dem dispensation, merit eller andet, hvor vi i administrationen så bagefter skal forklare den studerende, at det alligevel ikke kan lade sig gøre.”

Lyder det bekendt? De fleste administrative medarbejdere, som samarbejder med uddannelsesledere – dvs. studieledere, studienævnsforpersoner, fagkoordinatorer, viceinstitutledere og lignende - kender nok til disse situationer. Eller situationer, hvor uddannelsesledere forventes at igangsætte initiativer, men hvor der enten ikke sker noget, eller det der sker, ikke er helt i overensstemmelse med det, der blev besluttet. Det skaber frustrationer hos begge parter og fremmer ikke samarbejdet.

For at få skabt et godt samarbejde med uddannelsesledere er det vigtigt at forstå, hvorfor uddannelseslederne agerer, som de gør. Dette kursus vil derfor give dig muligheden for bedre at afkode uddannelseslederne, så du får en bedre føling med, hvordan hverdagen og det organisatoriske setup ser ud fra uddannelsesledernes perspektiv. Du får mulighed for at komme dybere i forståelsen af, hvordan forskellige logikker, sprog og engagementer præger samarbejdet mellem administrationen og uddannelsesledelsen.
Du vil blive udfordret på egne antagelser om, hvordan hverdagen foregår. Hensigten er at give dig flere værktøjer til at tilrettelægge og udvikle samarbejdet og koordinationen med uddannelseslederne.

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der har et tæt samarbejde og koordination med lokale uddannelsesledere, såsom uddannelseskoordinatorer, juridiske specialkonsulenter og studienævnssekretærer.
Målgruppen kan også være pædagogiske konsulenter eller HR-konsulenter, der varetager udviklingsopgaver for uddannelseslederne.

Læringsmål

  • Du udvikler en dybere forståelse af uddannelsesledernes organisatoriske virkelighed
  • Du bliver udfordret på egne forestillinger om samarbejdet og koordinationen mellem dig og uddannelseslederne
  • Du udvikler et repertoire af tilgange til samarbejde og koordination med uddannelsesledere

Læs mere

Tilbage til oversigten