Seminar om studiemiljø

Tidspunkt for online intromøde27. februar 2024, kl. 9-11 - du forventes at deltage

Tidspunkt for seminaret: 19.-20. marts 2024 (Start- og sluttidspunkt udmeldes senere)

Sted: Comwell Kolding

Deltagergebyr: 5.300 kr. (inkl. overnatning)

Deadline: 1. februar 2024

Info og tilmelding

På baggrund af længere tids efterspørgsel planlægges et årligt tilbagevendende seminar med fokus på studiemiljø.

Formålet med seminarerne er dels at dykke ned i studiemiljørelaterede emner, der kan give dig ny inspiration til dit arbejde, og dels at styrke dit kollegiale netværk på tværs af de danske universiteter. Målet er ultimativt at gøre en positiv forskel for de universitetsstuderendes studiemiljø og trivsel.

Seminarerne vil være tilrettelagt som en blanding af oplæg, workshops og gruppedrøftelser. Programmerne vil således have et format, der understøtter viden- og erfaringsudveksling og øger dit kendskab til kolleger og studiemiljørelaterede funktioner på tværs af universiteterne. 

Seminaret påtænkes at blive afholdt årligt og have varierende studiemiljørelaterede temaer. Det kunne f.eks. være:

 • Fra almen trivsel til egentligt studieengagement
 • Fra data til handling: anvendelse af resultater fra studiemiljøundersøgelser
 • Studietrivsel i digitale undervisningsforløb
 • Fysiske og æstetiske rammers betydning for læring og trivsel
 • Studerendes oplevelse af at høre til i faglige miljøer


Målgruppe
Da studiemiljøproblematikker er relevante for mange typer universitetsansatte, er det et mål i sig selv at gøre seminarerne til et mødested for både TAP og VIP. Seminarerne vil derfor (alt efter tema) henvende sig til blandt andre:

 • Studieadministrative medarbejdere, der f.eks. arbejder med:
  • Studiemiljøområdet, herunder skabelse af godt psykisk, fysisk, æstetisk og digitalt studiemiljø
  • (Studie)trivsel blandt universitetsstuderende
  • (Brug af) studiemiljøundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger
  • Støtte til studerende med særlige behov
  • Studie- og trivselsvejledning
  • GEP-/krænkelses-problematikker ift. universitetsstuderende
 • Undervisere med særlig interesse for studiemiljø og inkluderende læringsmiljøer. Det kunne f.eks. være VIP i pædagogiske enheder, studieledere, studieadjunkter/-lektorer, professorer og semesterkoordinatorer
 • Medarbejdere med ansvar for udvikling, drift og vedligeholdelse af fysiske rammer om uddannelse og social aktivitet

Seminarerne er ikke tænkt som en introduktion til området, men forudsætter et vist kendskab til og dagligt arbejde inden for feltet.

Program
Temaet for seminaret i 2024 udmeldes i løbet af september 2023. Det endelige program forventes at være på plads inden årets udgang.

Tilbage til oversigten