Udgivelse: Studiestøtte

Studiestotte           

Forfattere: Link Arrow Rune Kappel, Link Arrow Louise Margrethe PedersenLink Arrow Martin Pors Knudsen og Link Arrow Nina Blond 
 

År: 
2023, 1. udgave

Forlag: 
Link Arrow Aarhus Universitetsforlag

Flere studerende end nogensinde før søger som følge af psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser om hjælp til at gennemføre deres studie. Den øgede efterspørgsel gør det tydeligt, at området mangler at blive defineret fagligt.

Det er vigtigt, at vi som samfund gør os umage for ikke at tabe unge og voksne mennesker med diagnoser, der forsøger at tage
en uddannelse. Det kan for mange være den afgørende faktor, der bestemmer, om de bliver individer, der trives som en del af
samfundet eller mistrives og ikke kan finde en hensigtsmæssig plads eller funktion. Ved bedre at forstå, hvordan det er at
studere med en funktionsnedsættelse, bliver vi ikke bare bedre i stand til at støtte de studerende – men måske også bedre til at
forstå, hvornår det er sundt at studere, og hvornår det er usundt.

At levere studiestøtte befinder sig et sted mellem pædagogik og psykologi. Det er i spændet mellem de to fagområder,
Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet har udviklet en studiestøttende praksis, som nu foreligger beskrevet i en ny
dansk grundbog.

Bogen henvender sig til professionelle og andre, der yder studiestøtte på ungdoms- og videregående uddannelser.

Læs mere

Tilbage til oversigten