Ledelseskonference: Masterclass om ledelse af diversitet på de danske universiteter

Aeu

Dato: 7.-8. november 2022

Sted: Scandic CopenhagenVester Søgade 6, 1601 København V

Pris: Med overnatning: 4.900 kr. - Uden overnatning: 3.900 kr.

Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2022

Tilmelding

Deltag på en aktiv og spændende konference om ledelsesopgaven på universiteterne, hvor du møder førende forskere og får mulighed for at netværke med øvrige ledere fra eget og andre universiteter.

På ledelseskonferencen ser deltagerne hvert år på den seneste udvikling i universitetssektoren og dykker ned i aktuelle temaer, der er relevante for dig som leder. Årets konference handler om diversitet og den betydning, det har for ledelsesopgaven på universiteterne.

Indhold

Ledelse af og i diversitet og mangfoldighed fylder meget på universiteterne:

 • Diversitet og mangfoldighed er et rammevilkår på arbejdsmarkedet og som politisk målsætning
 • Missionsdrevet forskning kalder på faglig diversitet – og dermed på samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel
 • De bedste resultater i forskning, undervisning og i administration opnås, når alle kompetencer og ressourcer er i spil – og her bliver god ledelse en afgørende forudsætning


Diversitet i bred forstand
Det er køn, alder og kvoter, som fylder mest i debatten om diversitet, men i hverdagen og i ledelsesarbejdet fylder faglige, kulturelle, sproglige, religiøse og personlige forskelle også. Vi ser desuden efter Corona endnu et element af diversitet med nye livsstilsbaserede behov og ønsker til, hvordan arbejdet tilrettelægges. Ledelseskonferencen 2022 har derfor fokus på ledelse af diversitet i bred forstand og på, hvordan vi som ledere får det bedste ud af diversiteten i alle dens former.

På konferencen vil du høre inspirerende oplæg om forskningen på området og de forskellige implikationer og elementer, der kan være i det konkrete ledelsesarbejde – og eksempler på, hvad der skal til for at lykkes. Du vil drøfte og bearbejde inputtet sammen med lederkolleger fra andre danske universiteter og få mulighed for at dele erfaringer og få inspiration til dit eget ledelsesarbejde og din egen inkluderende ledelsesindsats.

Målgruppe

Du er leder på et universitet. Det er ikke væsentligt, hvor du organisatorisk er placeret (fakultet, institut, fællesadministration mv.). Det vigtigste er, at du er leder på et niveau, hvor du arbejder strategisk og er med til at sætte rammerne for administrationen inden for dit eget område. Din titel kan f.eks. være:

 • Institutleder/viceinstitutleder
 • Direktør/vicedirektør
 • Administrationschef/institutadministrator
 • Centerleder
 • Sekretariatsleder/-chef
 • Områdeleder/sektionsleder
 • Afdelingsleder/-chef
 • Kontorchef
 • Souschef

Arrangør

Konferencen udbydes som et samarbejde mellem Danske Universiteter og AEU.

Læs mere

Tilbage til oversigten