Jobopslag: Videnskabelig assistent med henblik på forberedelse af ph.d.-forløb

Stilling: Videnskabelig assistent

Sted: Centre for Educational Development - CED, Aarhus

Ansættelsesdato: 
1. august 2022

Ansøgningsfrist: 19. maj 2022

Centre for Educational Development - CED søger tre videnskabelige assistenter til ansættelse i 1 år med henblik på forberedelse af og mulig forsættelse i fuldt finansierede 3-årige ph.d.-forløb (stipendiat-løn) inden for feltet anvendt universitetspædagogisk forskning. De tre stillinger har fokus på henholdsvis læringsteknologi, udvikling af underviser- og vejlederidentitet, samt karriereperspektiv i curriculum på universiteterne.

De tre stillinger indebærer et af følgende projekter:

  • Det første projekt undersøger sammenhænge mellem læringsudbytte og teknologi, og hvordan læringsteknologi bedst kan understøtte studerendes læring og engagement.
  • Det andet projekt indgår som led i et større longitudinelt studie kaldet 'Higher Education Teacher and Supervisor Identities in Early Career Stages'. Projektet skal bidrage med ny viden om støttestrukturer omkring universitetsunderviserers professionelle udvikling med særlig fokus på deres rolle som vejledere.
  • Det tredje projekt undersøger, hvordan studerendes karriereperspektiver og identitetsdannelse udvikles i specifikke faglige og curriculære kontekster med fokus på opbygning af uddannelser og forskellige undervisningsaktiviteter.


Læs mere

Tilbage til oversigten