Jobopslag: Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb

Stilling: Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb

Sted: Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. september 2023 

Ansøgningsfrist: 15. juni 2023

Vi søger en videnskabelig assistent til ansættelse i 1 år med henblik på forberedelse af og mulig fortsættelse i et 3-årigt ph.d.-forløb. Stillingen har fokus på emnet førsteårsdidaktik i relation til fastholdelse og indgår som et led i CEDs (Centre for Educational Development) igangværende forskning inden for førsteårsdidaktik og undervisningsudvikling. 

Næsten hver tredje studerende i Danmark falder fra på de videregående uddannelser, med en særlig risiko for frafald i løbet af det første studieår. De samfundsmæssige og personlige omkostninger forbundet med frafald har medført en øget forskningsindsats med det formål at identificere frafaldsårsager. Hidtidig forskning har i særlig grad fokuseret på individuelle forhold, f.eks. den studerendes parathed og oplevelse af at høre til, fagligt og socialt. CED ønsker at udvide forskningsfeltet med teoretisk og empirisk indsigt i, hvordan førsteårsundervisningen på universitetet rammesættes didaktisk og curriculært med henblik på fastholdelse. Dette kan f.eks. være gennem et fokus på uddannelsen indhold, strukturer, læring og progression eller uddannelsens generelle rammesætning af det første studieår.

Læs mere

Tilbage til oversigten