Jobopslag: To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development

Stilling: To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development

Sted: Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. oktober 2023 

Ansøgningsfrist: 18. juni 2023

Vi ønsker at styrke to af vore fokusområder, undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling. De postdoc-kolleger, som vi søger, kommer derfor til at arbejde i henholdsvis Afdeling for Undervisningsudvikling og Afdeling for Uddannelsesudvikling. Begge postdocs bliver også en del af CEDs tværgående universitetspædagogiske forskningsgruppe. I dagligdagen kommer begge postdocs også til at arbejde tæt sammen med centrets mange engagerede konsulenter på tværs af CEDs afdelinger.

I ansøgningen angives klart, hvilket af to nedenstående fokusområder, der søges:

1. Undervisningsudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for engagerende undervisning. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som de studeredes læreprocesser og deres udvikling af kernefaglige og generelle kompetencer, undervisningsformer, fagdidaktik, undervisernes kompetencer eller kollegiale fællesskaber.


2. Uddannelsesudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for curriculumudvikling og uddannelsesdesign. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som interessenter (politikere, aftagere og studerende), transitioner til og fra universitetet, førsteårspædagogik, praksis- og projektbaseret uddannelse eller forskningsintegration.

Læs mere

 

Tilbage til oversigten