SIG-møde om vejledning i den afsluttende del af et uddannelsesforløb

Dato: 25. november 2021 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Lokale A 104 på DPU i Emdrup

Mødet er for medlemmer af SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser
Hvis du gerne vil deltage, skal du meldes ind i SIG'en. Skriv til Helle Merete Nordentoft, Link Arrow hmn@edu.au.dk

Den sidste del af et studieforløb kan være spændingsfyldt og udfordrende. På denne temadag sætter vi fokus på forhold, som kan få betydning for, hvordan vejlederen kan støtte den studerende bedste muligt i denne fase af uddannelsen.

10.00-10.15

Velkommen, kaffe med brød og introduktion til dagens program

10.15-12.00

Mellem autonomi og styring - Spændingsfelter i vejledningen af specialestuderende

V/ Helle Merete Nordentoft, Pia Cort og Anne Larson, DPU

Vi vil gerne invitere til dialog om spændingsfelter i specialevejledning med afsæt i foreløbige fund fra et nyligt afsluttet forskningsprojekt. I dette projektet har vi fulgt 11 kvindelige studerende fra 4 forskellige kandidatuddannelser på DPU fra deres valg af vejleder i efteråret 2020 til at aflevering af specialet i sommeren 2021. Særligt i den afsluttende del, må vejlederen kunne skifte mellem at indtage forskellige roller, når hun veksler mellem at give og tage ansvar for processen og udviser respekt for den studerendes autonomi i en fortløbende proces. Spørgsmålet er, hvordan de studerende oplever, at vejlederen håndterer disse balancer? Hvilken betydning har nedlukningen pga. COVID-19 fx haft for voksne studerende, som har familie og måske job ved siden af? Hvad kan vi som vejledere lære fremadrettet om at vejlede studerende i den afsluttende fase af deres uddannelses forløb?

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15 

Sårbare studerende – hvordan kan vi møde dem i vejledningen?

Erfaringer fra PPR på Aarhus Universitet.

I løbet af det sidste år er antallet af sårbare studerende vokset pga. COVID-19 Pga. Fremdriftsreformen og det politiske fokus på studieaktivitet COVID-19 har forstærket presset på studerende. Spørgsmålet er, hvordan PPR arbejder med disse studerende – og hvordan vi som vejledere kan bruge og samarbejde med PPR samt følge op på deres arbejde i vejledningen.

13.15-13.45

Dialog i gruppen om oplæg fra PPR

13.45-14.00 

Kaffe

14.00-15.00 

Hvad rører der sig i gruppen? Erfaringsdeling og et kig fremad: Hvem afholder den næste tema-dag?

v/Søren Bengtsen:

  • Er der udgivelser, projekter, erfaringer, eller andet der skal deles på tværs af gruppen?
  • Opfølgning på DUNK21
  • Opfølgning på DUT-nummeret om vejledning
  • Et kig fremad mod foråret 2021 (næste møde, videre projekter og samarbejder


Læs om SIG'en

Tilbage til oversigten