DUNs medlemmer internationalt

På denne side linkes der til internationale organisationer, som medlemmer af DUN er aktive i, og som beskæftiger sig med universitetspædagogik.

Er du medlem af DUN og aktiv i et internationalt universitetspædagogisk netværk, er du velkommen til at kontakte   Link Arrow  DUN-sekretariatet

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordic

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development, NBNHED

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development er et uformelt netværk mellem ansatte på højere læreanstalter i Norden og de baltiske lande, som arbejder med universitets- og e-læringspædagogik fx som forskere eller konsulenter. Målet med netværket er at erfaringsudveksle praksisser og samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter.

Medlemmer fra netværket arrangerer på skift et årligt seminar i et nordisk eller baltisk land og mødes som regel også ved internationale konferencer (fx i regi af Link Arrow ICED, International Consortium for Educational Development) til korte uformelle møder. 

Netværket har en koordineringskomité med repræsentanter fra hvert af de deltagende lande – Danmarks repræsentant i komitéen er Rie Troelsen, SDU Universitetspædagogik, Link Arrow riet@sdu.dk

Læs mere

____________________________________________________________________________________________________________


Issotl

The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSOTL

The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning er en organisation for ansatte og studerende ved højere læreanstalter, som er interesserede i Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).
SoTL handler om at have en undersøgende tilgang til sin undervisningspraksis: At forholde sig kritisk, eksperimentere, evaluere sin praksis og sluttelig formidle sin resultater og refleksioner - med henblik på at udvikle sin og andres undervisning.

ISSOTL afholder hvert år en konference og udgiver tidsskriftet Teaching & Learning Inquiry.

Man kan blive individuelt Link Arrow medlem i ISSOTL, som giver adgang til netværk og SIGs. Desuden giver et medlemskab rabat på konferencegebyret.

Herudover bliver der arrangeret en række regionale SoTL-aktiviteter – i Europa afholdes bl.a. hvert andet år konferencen EuroSoTL (som der også er rabat på som medlem af ISSOTL):

ISSOTLs tidsskrift: Teaching & Learning Inquiry

Kommende og tidligere ISSOTL-aktiviteter

Læs mere