Ph.d.-forsvar: What is the educational purpose of problem-oriented project-based learning?

Dato: 1. september 2023, kl. 10.00-13.00

Sted: Roskilde Universitet, Byging 26 - Biblioteket, lokale 26.1-26.197
          Forsvaret livestreames via følgende Link Arrow link

Tilmeldingsfrist: 25. august 2023

Tilmelding

Kom og hør Kasper Anthon Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling om det pædagogiske formål med problemorienteret projektbaseret læring.

Med udgangspunktet at pædagogik og uddannelse altid indebærer normative spørgsmål om værdier og retning, indleder denne afhandling med spørgsmålet: Hvad er det pædagogiske formål med problemorienteret projektbaseret læring? I de senere år har svarene på dette spørgsmål enten været ’læring’, ’kvalificering’ og ’løsning af problemer i den virkelig verden’.

Samtidig er projektbaseret læring i stigende grad artikuleret gennem et reklamesprog, der lover ethvert tænkeligt uddannelsesudbytte for at tilfredsstille forestillede behov hos studerende og politikere. Denne situation kan ses som en del af den såkaldte videns- og læringsøkonomi, der dominerer det globale syn på videregående uddannelser.

Dette perspektiv ser primært uddannelsers værdi målt i økonomisk vækst og kombineret med en udbredt nyttelogik, er det blevet svært at forestille sig argumenter for universitetsuddannelse, der overskrider kravet om ’anvendelighed’. I en sådan kontekst spørger denne afhandling, hvordan de pædagogiske mål og formål for problemorienteret projektbaseret læring er blevet formuleret over tid (i en dansk kontekst). Dette studie kan være med til at (gen)åbne den fastgroede diskussion om universiteternes pædagogiske formål.

Læs resume

 Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Gert Biesta, University of Edinburgh
  • Associate professor Gerd Christensen, University of Copenhagen
  • Associate professor Laura Louise Sarauw, Roskilde University

Vejleder:

  • Main supervisor: Professor Eva Bendix Petersen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Læs mere

Tilbage til oversigten