SIG-webinar i DiP: Digitale læringsrum

Dato: 27. september 2022, kl. 14.00 - 15.30 
           Første del 14.00 - 14.45: Webinar – åbent for alle
           Anden del 14.45 - 15.30: Workshop – kun for medlemmer af Link Arrow DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education

Sted: Online via Zoom

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 25. september 2022, kl 23.59

Tilmelding


Oplæg ved Christian Dalsgaard, Lektor ved AU og Thomas Ryberg, Professor ved AAU

I oplægget vil vi sætte gang i en fælles diskussion af, hvordan vi udnytter digitale teknologiers særlige potentialer i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, og hvordan kan digitale teknologier medvirke til at udvide studerendes muligheder for at undersøge, handle, løse, skabe, udfolde sig, udtrykke sig, etc.

I oplægget præsenterer vi en model for fire typer af digitale læringsrum, der giver bud på, hvordan vi med brug af digitale teknologier kan indrette læringsrum, der styrker den enkelte elevs handlekraft, gruppers kollaborative vidensopbygning, synlighed og vidensdeling i klassen og interaktion med omverdenen ud over klassens og skolens grænser.

De fire digitale læringsrum er:
• Det individuelle rum
• Arbejdsgruppe
• Interessefællesskab
• Åbne forbindelser

Oplægsholdere

Christian Dalsgaard er lektor på DPU, Aarhus Universitet (AU). Hans primære forskningsområder er online uddannelse, læringsteknologier og digitale kompetencer.

Thomas Ryberg er leder af Institute for Advanced Study in PBL (IAS-PBL) ved Aalborg Universitet (AAU). Hans primære forskningsområder er digitale teknologier og kollaborative læringsformer

Litteratur

Dalsgaard, C., & Ryberg, T. (2022). Digitale læringsrum, Samfundslitteratur.

Læs mere om DiP

Tilbage til oversigten