Keynotes på DUN Konferencen

Keynote - 23. maj 2024: Sara Dyhr Gjermandsen 

Inkluderende undervisning i praksis - redskaber til at arbejde med bias, kritik og lige adgang til læring

Sara Dyhr Gjermandsen vil i årets første keynoteoplæg sætte fokus på hvordan inklusionsfremmende læringsstrategier og praksisser kan indgå som redskab i at understøtte undervisere i at arbejde konstruktivt med studerendes kritik og på den måde skabe optimale rammer for alle studerendes læring og trivsel i undervisningen.

Keynote - May 24, 2024: Thore Husfeldt

Generative artificial intelligence and higher education 

The emergence of large-scale language models is an industrial revolution for knowledge work. I provide a brief cultural and technological history from Pygmalion to conversational robots on the evolution of thinking machines ("what just happened?"), as well as a light-hearted introduction to big language models ("how does it work?"), and then share my thoughts on the educational landscape with a focus on assessment and learning objectives ("what should we teach and assess?").

Læs mere / Read more

Tilbage til oversigten