Spændingsfelter i universiteters økonomistyring – i grænselandet mellem beregning og beslutning (SIG-Webinar)

Dato: 8. maj 2023, kl. 15.00-16.10

Sted: Zoom Link Arrow https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68113479769

Arrangør og vært: SIG'en HEPP - Higher Education Policy and Practice

Universiteter er kendetegnet ved at være organisationer med sammensatte opgaver, specialiserede medarbejdere og forskelligartede styringshensyn. Dette afspejler sig også i økonomistyringen, hvor tørre tal og passionerede mennesker løbende indgår i forhandling med hinanden om hvordan verden ser ud nu og i fremtiden samt hvad der er muligt og umuligt.

På dette webinar vil vi, ph.d.-studerende Link Arrow Thomas Holde Skinnerup, CBS, og adjunkt Link Arrow Miriam Madsen, DPU, Aarhus Universitet, præsentere vores nyeste forskning omkring de spændingsfelter mellem økonomi og ledelse – eller mellem beregning og beslutning – som præger universiteterne i dag. Som vores forskning viser, så er økonomistyringspraksisser og -tilgange afgørende for rammerne for uddannelse og forskning samt akademiske medarbejderes arbejdsforhold. Målet med webinaret er at give praktikere på begge sider af dette grænseland en flig af indblik i, hvordan økonomiske beregninger på universiteterne indvirker på ledelse, forskning og pædagogik – og hvordan ledelse og faglige logikker sætter sig i tallene. Webinaret byder ikke på løsninger på spændingsfelterne, men inspiration til hvordan man kan tænke på dem på nye måder.

Målgruppe
Praktikere fra begge sider af grænselandet, herunder dekaner, institutledere, sekretariatsledere, direktører, økonomichefer, økonomimedarbejdere, forsknings- og uddannelseskonsulenter, medlemmer af akademiske råd og andre tillidsvalgte, samt forskere, fagforeninger, akkrediteringskonsulenter og andre interesserede.

Tilbage til oversigten