Kursus: Gør studieordningerne (endnu) bedre!

Dato: 17. og 31. januar 2024 

Online formøde: 13. december 2023 

Sted: ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Deltagergebyr: 4.200,- DKK

Tilmeldingsfrist: 4. december 2023

Tilmelding

Om kurset:

Studieordninger var engang et relativt perifært dokument, man kun tog frem, når der var klagesager eller dispensationssager. Studieordninger havde også en lang levetid. Sådan er det ikke længere. I dag er studieordningerne i langt højere grad også et redskab til at forventningsafstemme og til at skubbe på nye pædagogiske dagsordener om fx feedback eller online blended læring - og løbende skal studieordningerne tilpasses et arbejdsmarked, der forandrer sig væsentlig hurtigere end nogensinde før.

I dette kursus vil vi anlægge et kritisk-analytisk blik på studieordningerne, og systematisk gennemgå alle delelementer såsom:

  • ECTS-points og beregning af studerendes arbejdsbelastning
  • sammenhængen mellem kompetenceprofilen for hele uddannelsen og læringsmål i de enkelte kurser
  • progression i uddannelsen
  • forskellen mellem mål og bedømmelseskriterier
  • kompetencematrixer i kvalitetssikringssystemer
  • sammenhængen mellem eksamensformater og -undervisningsformer og hvordan det vekselvirker

Målet er at give deltagerne et solidt grundlag for at udforme, revidere og kvalitetssikre studieordninger.

Den aktuelle anledning for, at dette kursus udbydes nu, er, at regeringen vil reformere kandidatuddannelserne. Det er en reform, der på alle planer rummer fundamentale diskussioner og omfattende konsekvenser: Samtlige studieordninger skal skrives om; Overgange mellem bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og PhD-uddannelser skal nytænkes; Og det afsluttende kandidat-speciale skal nytænkes. Samlet set er der tale om anseelige strukturelle og pædagogiske omkalfatringer, der formentlig vil beskæftige universitetsansatte i en årrække.

Læs mere

 Tilbage til oversigten

 

Tilbage til oversigten