Open Call for Papers: DUT 37

Open Call for Papers: DUT 37

Deadline: 1. april 2024

Kære praktikere, forskere og udviklere inden for de videregående uddannelser

Vi åbner nu op for indsendelser til det kommende nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – DUT 37 – som for første gang vil være et åbent nummer uden specifikt tema.

Dette open call for papers inviterer således til bidrag fra alle der på forskellig vis praktiserer, forsker i eller er udviklere af pædagogik, didaktik og læring på videregående uddannelser. Vi opfordrer til en mangfoldighed af stemmer, fagligheder, tilgange, metoder og emner – til forskning, udvikling og praksis inden for de videregående uddannelser i bred forstand.  

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med fire forskellige artikelgenrer, hvilket giver mulighed for mangfoldighed – også når det kommer til genrer og artikeltyper.

Læs mere

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Open Call for Papers: DUT 37

Deadline: April 1, 2024

Dear Practitioners, Researchers, and Developers in Higher Education,

We are now accepting submissions for the upcoming issue of The Danish Journal of Higher Education – DUT 37 – which, for the first time, will be an open issue without a fixed theme.

This open call for papers invites contributions from all those who practice, research, or develop pedagogy, didactics, and learning in higher education in various ways. We encourage a diversity of voices, disciplines, approaches, methods, and topics – for research, development, and practice in higher education broadly.

The Danish Journal of Higher Education works with four different article genres, providing opportunities for diversity, including genres and types of articles.

Read more

Tilbage til oversigten