DUN anbefaler

26. september 2019

Udgivelse: Det lærende menneske - Seks tilgange til pædagogisk praksis

Det lærende menneske stiller skarpt på seks forskellige perspektiver fra den læringsteoretiske bagage. Udgangspunktet for hvert perspektiv er praktiske handlinger som lærere og elever foretager sig. [...]
26. juni 2019

Udgivelse: Skriv lærebøger

Skal du i gang med at skrive en lærebog til en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse? Eller skal du være redaktør på/bidragyder til en lærebog med flere forfattere? Så kan du hente hjælp i denne bog. [...]
25. februar 2019

Udgivelse: God vejledning - af specialer, bacheloropgaver og projekter

'God vejledning' er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog, der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning. I bogen er der fokus på, hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på hvordan vejledning løbende kan udvikles af teams og institutioner. [...]
14. januar 2019

Udgivelse: Kollektiv Akademisk Vejledning - Fra forskning til praksis

Kollektiv vejledning er præget af mange idealer, men også daglige udfordringer. Bogen viser, hvordan vejledere kan håndtere udfordringerne og styrke kvaliteten af kollektiv vejledning. Den indeholder et inspirationskatalog med eksempler og øvelser, som vejlederen kan bruge for at skabe gode rammer for studerendes deltagelse og læring. [...]
10. november 2018

DUN Konferencen 2019

Med temaet 'Undervisningens teknologier og teknikker' på programmet, har vi glædet os til at åbne op for tilmeldingen til det kommende års DUN Konference. Konferencen findes i år på en ekstern hjemmeside. [...]
31. oktober 2018

Ny publikation: Et bedre første år

'Et bedre første år' var et blandt flere projekter, som Københavns Universitet satte i gang for at styrke undervisningen og uddannelsen på universitetet. I projektet gennemførte undervisere på forskellige fakulteter på KU udviklingsarbejder knyttet til deres egen undervisning på første år. Underviserne sammenfattede deres erfaringer i nogle korte beskrivelser, hvor de fleste nu er samlet i nr. 54 af skriftserien fra Institut for Naturfagenes Didaktik. [...]
22. august 2018

Udgivelse: Educational Development Guide Series (ED Guides)

A new online resource is published by the Canadian Educational Developers Caucus and freely available. [...]
09. marts 2018

Udgivelse: Videnskabelse på universitetet

Forskningsbaseret undervisning er universitetets DNA, men det er ikke selvindlysende for studerende og undervisere, hvad det indebærer i praksis, eller hvordan det bidrager til videnskabelsen. Denne bog undersøger styrker ved og udfordringer med at integrere forskning og undervisning i praksis. [...]
14. februar 2018

Udgivelse: Skriv Og Skriv

Studerende på dybt vand i en skriveproces? Bogens råd og øvelser bygger på akademisk skrivevejledning af mere end 1.000 studerende, deres spørgsmål og forfatternes svar. [...]
05. februar 2018

DUN Konferencen 2018

Konferencens tema beskæftiger sig med, hvordan universiteterne bruger data, hvilke data universiteterne bruger samt konsekvenserne af denne brug. Temaet handler endvidere om kvaliteten af disse data, om pålidelighed, om gyldighed og forhåbentlig også om, hvordan denne kvalitet kan hæves. [...]
19. januar 2018

Udgivelse: Ny udgave af Studiehåndbogen

En gennemredigeret og opdateret udgave Rienecker og Jørgensens bog er nu udkommet. Pensumeksemplarer kan bestilles hos forlaget, såfremt bogen kan bruges i undervisningen/vejledningen. [...]
08. januar 2018

Student Development Dialogue SSD af Lone Krogh og Annie Aarup Jensen

Publikationen præsenterer en pædagogisk metode til at støtte eleverne i at reflektere over vigtige aspekter relateret til de studieprocesser, de går igennem, for at de kan blive mere bevidste om udfordringer, de står overfor under disse processer. Metoden sigter mod at give studerende mulighed for at finde måder at overvinde deres udfordringer og støtte dem i at fuldføre deres uddannelse. [...]
15. december 2017

Indspil: Anerkendelse af lærebøger

Danske Forlag har sammen med DUN (Dansk Universitetspædagogisk Netværk), UBVA og Dansk Forfatterforening indsendt indspil til Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser. Dette vedrører vigtigheden af lærebøger for uddannelseskvalitet. [...]
04. september 2017

Særbevilling: 10 millioner til forskning i kvalitet i uddannelserne

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2017 en særbevilling på i alt op til 10 mio. kroner. Midlerne udbydes til at gennemføre 1-2 forskningsprojekter, der kan give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser. Frist 23. oktober 2017. [...]
01. september 2017

Udgivelse: Article Writing Tool

Nu bliver det nemmere at skrive akademiske artikler. Uddannelseskonsulent Lotte Rienecker har med denne udgivelse skabt et værktøj, der skal gøre livet både lettere og sjovere for videnskabelige og faglige artikelskrivere. [...]
24. august 2017

Kampagne: Os der elsker viden

3-årig kampagne af Danske Forlag som bl.a. repræsenterer alle universitetsforlagene. Kampagnen retter sig mod studerende og undervisere på landets videregående uddannelser. Budskabet er lovlig omgang med lærebøger, analoge og digitale. Googl 'Os der elsker viden', og få materialer, både digitale og analoge, til dine studerende. [...]
30. juni 2017

Ny publikation: Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse

For første gang udsender Uddannelses- og Forskningsministeriet denne redegørelse, som ser nærmere på blandt andet kvaliteten i de videregående uddannelser og forskningen i Danmark. [...]
30. juni 2017

"Om at skrive på Universitetet" af Bente Kristiansen

Bogen handler om de vanskeligheder, studerende typisk har med akademisk skriftlighed, og om skriftlige læringsaktiviteter, der kan hjælpe dem med at knække koden. Bogen henvender sig til undervisere på højere læreanstalter. [...]
09. februar 2017

Det gode spørgeskema og den gode evaluering

EVA har udgivet to hæfter med gode råd om, hvordan man laver et spørgeskema og en evaluering. Begge disse kan være nyttige bl.a. i forbindelse med undervisningsevaluering. [...]
18. januar 2017

DUN Conference 2017

This year's conference takes place at Vingsted near Vejle. The conference theme is "Students – co-creators, co-teachers, co-researchers". [...]
12. januar 2017

Mundtlig eksamen – brug Learning Objectives!

CBS har produceret en række film for at illustrere praksis og faldgruber for mundtlig eksamen. Der er 7 små film, som tilsammen beskriver to mulige veje - A og B - i denne fiktive mundtlige prøve. Hver vej beskrives i 4 film - det indledende møde, selve eksamen (som er den samme for begge veje), overvejelserne omkring karakter og endelig feedback. En stor opfordring til at bruge Learning Objectives ved eksamen og bedømmelse. [...]
06. juli 2016

Bedømmelse og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter

Hvordan udfører vi bedømmelse, eksamen og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisningen? Det er et emne, som mange undervisere diskuterer og forsøger at finde løsninger på. Publikatione… [...]
06. juli 2016

E-læringstoolbox fra DTU

E-læringstoolbox er en samling af pædagogiske teknikker, hvor der kan benyttes læringsteknologi som hjælpemiddel. Under hver metode findes foreslåede værktøjer til disse teknikker. Målet er at for… [...]
05. juli 2016

Udvikling af rollespil som pædagogisk metode og eksamensform

  Oplægget beskriver et rollespil, der kan bruges som øvelse til at få pædagogiske perspektiver på mundtlig eksamen. Spillets forl… [...]
05. juli 2016

Validitet i eksamener

Præsentationen gennemgår to prøvevalideringsprojekter fra Aarhus Universitet. Den første er en multiple choice eksamen i medicinsk viden med alle hjælpemidler og den an… [...]
05. juli 2016

Gruppeeksamener og PBL

 Gruppeeksamener og PBL Præsentationen omhandler alignment og forskellige holdninger til grupppeeksamen blandt ingeniør- og naturvidenskabsstuderende på Aalborg Universitet. Den gennemgår s… [...]
27. juni 2016

"Skriv med glæde" af Charlotte Wegener

Bogen gør op med nogle af de forestillinger og myter, som hersker i uddannelses- og forskningsmiljøer om, at skrivning er et ensomt og surt slid. Den beskriver, hvordan vi kan skabe vaner og inspiration til vores skrivning, så skrivningen bliver en måde at tænke, lære og være i verden på. [...]
03. maj 2016

Doctoral Supervision. Organization and Dialogue

Doctoral Supervision. Organization and Dialogue Forfatter: Søren S.E. Bengtsen Udgivelsesår: 2016 Udgivet på Aahus Universitetsforlag Forskningsvejledning, herunder ph.d.-vejled… [...]
07. april 2016

EU-rapport: Dropout and Completion in Higher Education

At styrke færdiggørelsen og reducere frafaldet er kerneproblematikker for de videregående uddannelser i Europa. Dette studie viser, at studiesucces måles forskelligt på tværs af Europa, men det in… [...]
18. februar 2016

Universitetspædagogiske publikationer 2005-2015

Danske bogpublikationer inden for universitetspædagogik udgivet i perioden 2005-2015 [...]
15. september 2015

Universitetspædagogiske praksisser

      Bogen handler om udvikling af undervisning på universiteterne og om større, mere krævende undervisningsmæssige initiativer, forløb … [...]
17. juli 2015

VUE - værktøj til udvikling af eksamensformer

Værktøj til Udvikling af Eksamensformer (VUE) er et redskab til vurdering af sammenhæng mellem læringsmål og prøveformer for enkeltfag og for hele uddannelser. [...]
17. juli 2015

Håndbog i Læringsorienterede Studieordninger

Læringsorienterede studieordninger har de studerendes læring i centrum, når der opstilles mål og vælges undervisnings-, arbejds- og prøveformer. [...]
16. juli 2015

VUF - værktøj til udvikling af feedbackformer

Værktøj til Udvikling af Feedbackformer (VUF) er et redskab, der har til formål at inspirere undervisere til at arbejde med feedback på nye måder. Du kan se værktøjet og gode eksempler på anvendelse af feedback i undervisningen via VUF Skemaet. [...]
16. juli 2015

Opgave- og skrivevejledning i klynger

Bogen er en guide til undervisere og vejledere, der har studerende, som over en længere periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale. [...]