Survey: BFI-systemet - Medvirken til undersøgelse af danske lærebøger

Svarfrist: 7. oktober 2022

Det er en del af Danske Undervisningsforlags strategi at arbejde for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen.

I december 2021 offentliggjorde Uddannelses- og forskningsministeriet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) vil blive afviklet. Det betyder konkret, at den seneste opgørelse af universiteternes performance, for så vidt angår BFI, fastfryses som grundlag for den fremadrettede fordeling.

Danske Undervisningsforlag arbejder nu med at undersøge de generelle udfordringer med anerkendelse af danske lærebøger og kortlægge udfordringer og muligheder i forbindelse med fastfrysningen af BFI-systemet samt mulige initiativer for at påvirke den fremtidige udformning af systemet.

Derfor vil Danske Undervisningsforlag gerne stille dig et par få spørgsmål, som vi håber, du vil tage dig tid at svare på.

Gå til survey

Tilbage til oversigten