Seminar: Learning Analytics på videregående uddannelser - muligheder og udfordringer

Indsigt

Dato: 12. oktober 2021, kl. 14.15-16.00

Sted: IND, Niels Bohr Bygningen, Lokale 0H154, Rådmandsgade 64, 2200 København N
          Det er også muligt at deltage online via Zoom

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2021

Tilmelding

INDsigt HYBRID ved Daniel Spikoll, Center for Digital Education & DIKU - KU, og Maria Minard, Uddannelsesservice, KU.

Center for Digital Education, CDE vil, sammen med Learning Analytics teamet fra KU’s fællesadministration i Uddannelser & Studerende, US, præsentere vinkler på arbejdet med Learning Analytics på Københavns Universitet både ud fra et praksisperspektiv og et forskningsperspektiv, og forsøge at afmystificere feltet Learning Analytics. 

US fokuserer på at udvikle løsninger til studerende og undervisere, der på baggrund af data giver indblik i den studerendes learning experience, fx ved personaliserede feedback-beskeder til studerende, og giver indsigt i forhold til optimering af kursusdesign og brug af læringsressourcer.

CDE arbejder på en række forskningsområder indenfor Learning Analytics, hvor data belyser digitalisering af uddannelser, samarbejde mellem studerende – fx metoder til optimal gruppedannelse eller via multimodale data at give indsigt i læringsprocesser.

Seminaret afholdes på engelsk.

Læs mere

Tilbage til oversigten