Reminder: Call for abstracts og tilmelding til DUN Konferencen 2021

Dunk 21 Hjemmesideflyttet Datojpg

Dato: 7. - 8. oktober 2021

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Deltagergebyr: DUN-medlem med/uden overnatning: 2.550 kr. / 2.000 kr.
                            Ikke DUN-medlem med/uden overnatning: 3.050 kr. / 2.500 kr.

Indsendelse af abstracts: 18. juni 2021

Tilmeldingsfrist: 16. juli 2021

Upload af Video podcast: 15. september 2021

Indsend abstract

Tilmeld dig


DUN Konferencen 2021 inviterer alle til at indsende bidrag, der relaterer til temaet. Konferencen har 3 formater:

  • Poster
  • Frit format
  • Paper

Derudover inviterer konferencen i år også til formatet Video podcast, som ikke kræver indsendelse af abstract, eller at du er deltagende på konferencen.

Tema: Nærhed og nysgerrighed

I en undervisningsverden, hvor kridt på tøjet og duften af kaffe var en vant del af hverdagen, blev rutinerne brudt af lyset fra computeren og oplevelsen af at se sig selv på video. Dette rutinebrud opfattes af nogle som et kærkommet opgør med  klassiske undervisningsmetoder, mens andre blot ønsker den vante undervisningspraksis tilbage. Uafhængigt af hvor vi befinder os på dette kontinuum, skal vi forholde os til, hvad vi finder vigtigt, essentielt eller uvæsentligt i en undervisningssituation.

Ydermere, når undervisningen bevæger sig mellem det analoge og det digitale, kan det have en betydning for de studerendes nærhed og nysgerrighed i forhold til det faglige stof, deres fælles studiemiljøet og deres individuelle læring. Spørgsmålet er: hvordan præger rutinebruddet vores pædagogiske rammesætning af den analoge og den digitale undervisning her og nu og fremadrettet?

DUNK 2021 vil udforske hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads og vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det.

Læs mere

Tilbage til oversigten