Ny dato for åbent hybrid netværksmøde i SIG'en DUEL

Opdateret dato: 14. januar 2022, kl. 12.00-16.00 + socialt
                            (Flyttet fra 10. december 2021)

Sted: Center for Educational Development - CED, Aarhus Universitet, Trøjborgvej 82-84, Bygning 1910-1911, 8000 Aarhus C
          eller online via dette Link Arrow  Zoom-link 

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 11. januar 2022

Link til Padlet

Tilmelding

SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk inviterer hermed til netværksmøde i Aarhus hos Det nye universitetspædagogiske center: Center for Educational Development, CED. Der er også mulighed for at deltage online.

Forløbig dagsorden

 12.00 - 12.30  Frokost og kaffe
 Velkommen til CED
 12.30 - 13.00   Introduktion til Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer, MUK set i et digitalt kompetence lys (se nederst)
 13.00 - 13.30  Fælles diskussion af sammenhæng/samspil mellem MUK og digital kompetenceudvikling
 13.30 - 14.30  Gruppearbejde i 6 grupper (Undervisning, Eksamen, Kvalitetssikring, Samarbejde med studerende, Samarbejde med kollegaer, om kvalitetssikring)
 a. Hvordan understøtter vi i dag og hvilke niveauer? (Type, Niveauer, omfang)
 b. Hvad er vi fælles om og hvor er vi forskellige
 14.30 - 15.30   Fælles oplæg fra de 6 grupper
 15.30 - 16.00  Opsamling og planlægning af næste møde


Efterfølgende mødes deltagerne til fællesspisning kl. 18 et sted i Århus.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mads Ronald Dahl på Link Arrow WIZ@AU.DK 


Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer

”Det er et værktøj, som kan bruges ved ansættelses- og udviklingssamtaler og til løbende at tydeliggøre, hvor en underviser gør det rigtig godt, og hvor vedkommende gerne vil udvikle sig. Det er en stolt milepæl for universiteterne.”

Læs pressemeddelelse om MUK

Læs om DUEL og bliv medlem

Tilbage til oversigten