Bestyrelsen

 Bestyrelse

Lars U 21 06 22 Red

Lars Ulriksen
Københavns Universitet

Formand
Kontaktperson ICED
Kontakt til centerlederne

Kontakt 
Mail  ulriksen@ind.ku.dk
Telefon  3532 0338

Soeren Smedegaard Bengtsen2

Søren Smedegaard Bengtsen
Aarhus Universitet

Næstformand
SIG'er - Specielle Interesse-Grupper

Kontakt
Mail  ssbe@edu.au.dk
Telefon  2046 7019

Christina Juul Jensen

Christina Juul Jensen 
Københavns Universitet

SIG'er - Specielle Interesse-Grupper
DUNK 23 planlægningsgruppe

Kontakt
Mail  cjj@samf.ku.dk
Telefon  3532 4538 

Nikolaj

Nikolaj Stegeager
Aalborg Universitet

Nyhedsbrevet DUN-nyt

Kontakt
Mail  
nikolaj@ikl.aau.dk
Telefon  9940 9781  

Martin Niss 

Martin Niss
Roskilde Universitet

Kasserer
DUNK 23 planlægningsgruppe

Kontakt
Mail  
maniss@ruc.dk
Telefon  4674 2449
  

Kasper B 2 

Kasper Bergstrøm
Københavns Universitet

Forskningssiden på DUN-net
DUN-net.dk 
Webinarer

Kontakt
Mail  kabe@science.ku.dk
Telefon  2281 8740

Rikke Toft Noergaard1jpg

Rikke Toft Nørgård
Aarhus Universitet

DUT - Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Webinarer

Kontakt
Mail  rtoft@edu.au.dk
Telefon  2046 6756

Donna Hurford

Donna Hurford
Syddansk Universitet 

Webinarer

Kontakt
Mail  dhu@sdu.dk                
Telefon  2117 7861

Pernille Rattleff

Pernille Rattleff
Danmarks Tekniske Universitet

DUNK 23 planlægningsgruppe


Kontakt
Mail  perat@dtu.dk
Telefon  4525 7346

Suppleant

   
Merethe Hollen Merethe Hollen
Aalborg Universitet

DUNK 23 planlægningsgruppe
Kontakt
Mail  mkjh@iaspbl.aau.dk
Telefon  2274 4454