Ny SIG: Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser

Formålet med SIG'en er at skabe et netværk og et fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutionerne i Danmark med videndeling og udveksling af erfaringer for at kompetenceudvikle alle aktører i arbejdet med uddannelsesdesign og udvikling. Det er med henblik på at skabe et fællesskab bestående af personer, som interesserer sig for og aktivt arbejder med uddannelsesudvikling.

Der er brug for at få et fælles, tydeligere og klarere sprog inden for uddannelsesudvikling, og undersøge hvilke virkemidler og værktøjer vi kan bruge i arbejdet med at højne uddannelseskvaliteten.

Læs mere

Tilbage til oversigten