SIG-Webinar: Institutions- og uddannelseskvalitetssikring

Link Arrow SIG'en Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser og Link Arrow SIG'en Uddannelsesledelse 

Tid: 29. februar 2024, kl. 12.30-14.30

Sted: Online - link bliver sendt sammen med bekræftelse på tilmelding

Pris: Gratis 

Tilmeldingsfrist: 26. februar 2024

Arrangementet er åbent for alle

Tilmeld dig 

Institutions- og uddannelseskvalitetssikring
Arbejdet med at sikre bæredygtige uddannelser og en institution som kvalitetssikres løbende, kræver en målrettet indsats. Der eksisterer institutionsakkrediteringer, 3-6 års uddannelsesevalueringer og årlige statusmøder, hvor uddannelsens aktuelle status og udfordringer drøftes, og som danner grundlag for bevarelse og udvikling af uddannelsens kvalitet. På den baggrund er det værdifuldt at få nogle perspektiver på, hvordan kvalitetssikring understøttes og eventuelt hvilke greb der kan anvendes til håndtering af uddannelsesledelsesopgaven.

Derfor inviterer både SIGen for ”Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser” og ”Uddannelsesledelse” to oplægsholdere fra henholdsvis Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet til at præsentere deres projekter med henblik på at videndele og inspirere.

  • Magnus Bjørn Esbjerg, Specialkonsulent, Forsvarsakademiet
    Fokus på baggrunden for etableringen af et kvalitetsråd, herunder formålet og de bagvedliggende idéer ift. at anvende det som et styringsredskab for kvalitetsudviklingen på institutionsniveau.
  • Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Kvalitetskonsulent, Syddansk Universitet
    Projektleder for revideringen af SDUs kvalitetssystem for universitetets uddannelser.

Efter oplæggene vil vi have en diskussion i mindre grupper, hvor vi har rig mulighed for at omsætte det præsenterede til egen praksis inden vi runder af i plenum.

 

 

Tilbage til oversigten