Podcast: Ny podcastepisode om sprogbrug på møder

Logo Sprogbrug Paa Ku

Lyt her

(for English – see below)

Beskrivelse 
Anden episode af CIPs podcastserie Sprogbrug på KU er netop udkommet, og den handler om sprogvalg og sprogbrug i forbindelse med møder.

Katja Årosin fra CIP taler med tre gæster om, hvordan vi bestemmer, hvilke sprog, vi skal bruge på forskellige møder. Hvordan påvirker sprogvalg vores forståelse og bidrag på møderne? Og hvordan sørger vi for, at vores sprogvalg fører til inklusion snarere end eksklusion?

Vi hører blandet andet, at der er forskel på, hvordan vi taler om sprogbrug og træffer beslutninger om sprogvalg på tværs af universitetet. Vi taler om den sårbarhed og oplevelse af eksklusion, der kan opstå, når vi skal kommunikere på sprog, som ikke er vores modersmål. Vi hører om, hvordan man som enhed kan skabe en lokal sprogpolitik, og vi får konkrete råd til, hvordan man generelt kan skabe en god sproglig praksis.

Gæster
Christine Gulstad, fuldmægtig i Afdelingen for Studerende og Uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
Lisbeth Verstraete-Hansen, institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM)
Janus Mortensen, professor i flersprogethed og sprogpolitik, CIP

Podcasten er produceret i samarbejde med COBL.

Hvis du ønsker at læse mere om KU´s sprogpolitik, finder du mere information her:
Implementation of the UCPH language policy
Sprogpolitik og sprogvalg
Om parallelsproglighed

New podcast episode about language use at meetings
The second episode of CIP’s podcast Language Use at UCPH has just been published, and it is about language choice and language use in relation to meetings. 

Katja Årosin talks to three guests about how we decide which languages to use at meetings. How does language choice affect our understanding and contribution at meetings? And how do we make sure that language choice leads to inclusion rather than exclusion?

We hear that there are differences in the way we talk about language use and make decisions about language choice across the university. We talk about the vulnerability and feeling of exclusion that can sometimes occur in situations where we communicate in languages other than our mother tongue.  We hear how a unit at UCPH has created a local language policy, and we get some good advice on how to create a well-functioning language practice.

Guests:
Christine Gulstad, academic officer at the Faculty of Health and Medical Sciences (SUND), UCPH
Lisbeth Verstraete-Hansen, head of department at the Department of English, Germanic, and Romance Studies (ENGEROM), UCPH
Janus Mortensen, professor of multilingualism and language policy, CIP, UCPH

The podcast is produced in collaboration with COBL.

Read more about language use and the language policy at UCPH here:
Implementation of the UCPH language policy - University of Copenhagen (ku.dk) 
Sprogpolitik og sprogvalg
Om parallelsproglighed

 

Tilbage til oversigten