Nyhedsbrev fra Centre for Higher Education Futures, CHEF

Læs CHEFs nyhedsbrev, der formidler  væsentlige projekter, aktiviteter og initiativer i CHEF i perioden fra efteråret 2020 til og med foråret 2021. 

Centre for Higher Education Futures, CHEF, er et forskningscenter på DPU, Aarhus Universitet, der forsker i universitetets og de videregående uddannelsers rolle og betydning i vores samfund i dag. Forskningen i CHEF fokuserer særligt på samspillet mellem uddannelsespolitik og uddannelsespraksis både internt på universiteterne selv, samt i forholdet mellem institutionerne og det omkringværende samfund.

Alle interesserede opfordres til at blive medlem af CHEF, som er gratis og åben for alle, og hvis man er interesseret kan man skrive til lederne af CHEF: Lektor Søren Bengtsen Link Arrow ssbe@edu.au.dk og professor Susan Wright Link Arrow suwr@edu.au.dk.

CHEF Nyhedsbrev februar 2021

CHEF hjemmeside

Tilbage til oversigten