Jobopslag: Pædagogisk konsulent ved Centre for Educational Development - Tidsbegrænset stilling

Stilling: Pædagogisk konsulent

Sted: 
Aahurs Universitet, Centre for Educational Development - CED - Undervisningsudvikling

Ansættelsesdato: 
1. august 2022

Ansøgningsfrist: 
25. maj 2022

Elsker du at undervise både analogt og digitalt, og ønsker du at bidrage til centrets opgave med at tilbyde universitetspædagogisk kompetenceudvikling til alle undervisere på universitetet i et tæt samarbejde med kollegaer i Centre for Educational Development - CED og institutterne på Aarhus Universitet? Så er denne 3-årig stilling som pædagogisk konsulent måske noget for dig.

Om jobbet

Aarhus Universitet har stort fokus på udvikling af undervisning og uddannelse med det formål at fremme de studerendes læring. Her spiller den universitetspædagogiske kompetenceudvikling af underviserne en afgørende rolle, hvor såvel pædagogiske som læringsteknologiske overvejelser indgår for at inspirere til engagerende og aktiverende undervisning.

CED udbyder allerede en vifte af kurser til underviserne på alle karriereniveauer, hvor du kommer til at indgå som underviser, ligesom du kan blive involveret i udvikling af nye kompetenceudviklingstilbud.

Med Aarhus Universitets nye kvalitetspolitik er ambitionen om at sikre studerende en god overgang fra elev til selvstændig universitetsstuderende blevet tydeligt formuleret. Et essentielt element i denne overgang er veltilrettelagte læringsaktiviteter, der understøtter de studerendes tilegnelse af det faglige indhold. For at bidrage til realisering af kvalitetspolitikkens ambition ønsker CED at udvide sine kompetenceudviklingstilbud til undervisere vedrørende understøttelse af den faglige integration af nye studerende.

Endelig betyder universitetets implementering af dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer et øget fokus på videnskabelige medarbejderes evne til at forestå pædagogisk vejledning af yngre kollegaer, som eksempelvis varetages i rollen som adjunktvejleder. CED ønsker at undersøge adjunktvejledernes rolle med henblik på at kunne understøtte den fortsatte pædagogisk udvikling heraf.

Læs mere

Tilbage til oversigten