Udgivelse: Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser


Paedagogisk Kompetenceudvikling                  

Forfatter: Link Arrow Birgitte Madelung 

År: 
2022, 1. udgave

Forlag: 
Link Arrow Frydenlund

Bogen her fokuserer på det vigtige samspil mellem underviser og uddannelsesinstitution. Bogen kommer med inspiration og konkrete bud på, hvordan underviserne kan udvikle sig og agere i en kontekst, der understøtter de forventninger, der er til dem som undervisere, og som understøtter det, pædagogisk praksis handler om – de studerendes læring.

Enhver underviser må have de nødvendige kompetencer for at kunne udvikle og gennemføre undervisning, men disse bør ikke stå alene. For at skabe god undervisning kræver i lige så høj grad en pædagogisk kompetent organisation. Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser giver en række bud på undervisningsudvikling i et helhedsorienteret perspektiv.

Undervisere på videregående uddannelser er først og fremmest fagentusiaster. For dem er interesse for den akademiske udforskning det bærende element. Men undervisning handler ikke blot om faglighed. Det handler også om at forstå egne kurser i en kontekst af hele uddannelsen, at danne de studerende til livet og fagligheden og at relatere til den faglige praksis, der ligger uden for uddannelsens regi.

Pædagogisk kompetenceudvikling er en håndbog til pædagogisk ansvarlige. Med udgangspunkt i underviserens rolle som tilrettelægger og facilitator af undervisningen sætter den fokus på samspillet mellem organisation, ledelse og underviser – fordi netop samspillet er fundamentet for god pædagogisk praksis og udvikling.

Læs mere

Tilbage til oversigten