Om DUN

DUN er en tværgående universitetspædagogisk organisation, hvis mål er at fremme viden og kompetence inden for alle former for universitetsundervisning. Igennem DUN kan danske universiteter opnå et fælles kvalitetsløft på flere områder, end det er muligt enkeltvis. DUN styrker det nationale niveau inden for forskning og udvikling ved at sætte både fagligt og politisk fokus på kvalitet i undervisning og uddannelse. 

DUN er udveksling og formidling af ideer, viden og udvikling af universitetspædagogikken

DUN samler undervisere, undervisningsudviklere og forskere til videndeling, erfaringsudveksling og idéudvikling ved at arrangere en række universitetspædagogiske aktiviteter:

DUN Konferencen afholdes hvert år for alle med interesse i universitetspædagogik.       
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, udkommer 2 gange årligt.
Link Arrow   SIG'erne, Speciele Interesse-Grupper, der med udgangspunkt i særlige universitetspædagogiske temaer, arrangerer seminarer, kurser eller andre aktiviteter.

Herudover bidrager DUN til videndeling og erfaringsudveksling ved at formidle kendskab til universitetspædagogiske aktiviteter via nyhedsbreve og hjemmeside. DUNs sekretariat understøtter organisatorisk de ovenstående aktiviteter.

DUNs mål

  • DUN kan medvirke til formidling og klarere markedsføring af DUT til VIP'erne ved universiteterne.
  • DUN kan gennem arbejdet i interessegrupperne (SIG’er) være en producerende enhed; vidensportal, lærebøger,
       videofilm og podcasts, reviews om universitetspædagogiske emner som for eksempel digital eksamen,
       studenterportfolio, programmatic assessment, feedback.
  • DUN kan sikre, at der samles dokumentation for udvalgte universitetspædagogiske indsatser, for eksempel 
       dokumentation for at det er bedre at aktivere de studerende end ikke at gøre det.
  • DUN kan være ramme for design af forskningsprojekter på tværs af universiteter og centre.


Kontakt for nærmere information

Sissel   Sissel Sandholm   
  DUN-sekretariatet


   Mail  dun@dun-net.dk 
   Telefon  6550 8713