Webinar: Imødegåelse og håndtering af sager om sexchikane i et studie- og ansættelsesretligt perspektiv

Aeu

Dato: 8. december 2022, kl. 9.00 - 12.00

Sted: Online via Zoom

Pris: 800 kr.

Tilmeldingsfrist: 21. november 2022

Tilmelding

Sexchikane er et emne, der i stigende grad påkalder sig opmærksomhed i uddannelsessektoren. Sexchikane-sager kan opstå både i relation til studerende og ansatte, og sagerne er ofte komplekse med behov for en vanskelig balancering af flere modsatrettede hensyn.

En uhensigtsmæssig behandling af sager om sexchikane kan endvidere have væsentlige negative konsekvenser for arbejds- og studiemiljøet og give anledning til uheldig presseomtale.

Deltagerne vil bibringes en grundlæggende forståelse for reglerne om sexchikane samt få inspiration og praktiske råd om imødegåelse og håndtering af sager om sexchikane.

Webinaret vil omfatte følgende hovedpunkter:

  • De retlige rammer vedrørende sexchikane i forhold til ansatte og studerende.
    De overordnede retlige rammer, der finder anvendelse ved sexchikane både i forhold til relationen ansat-ansat, ansat-studerende og studerende-studerende.
  • Hvordan sikrer universiteterne, at de har et tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt beredskab i forhold til sexchikane-sager.
    De mest almindelige tiltag og indholdet heraf, navnlig i forhold til politikker, ordensregler og processer for håndtering samt de overordnede regler/processer for implementering af tiltag og mulighederne for en bredere forankring i organisationen.
  • Håndtering af konkrete klager fra henholdsvis medarbejdere og studerende.
    Den typisk proces og de faldgruber, der oftest ses i praksis, samt de situationer, hvor det er relevant med ekstern bistand.

Målgruppe

Ledere samt medarbejdere, der varetager sager om sexchikane.

Undervisere

Lene Damkjær Christensen, partner, advokat (H), DamkjaerLauritzen advokatfirma
Casper Lauritzen, partner, advokat (L), DamkjaerLauritzen advokatfirma

Læs mere

Tilbage til oversigten