Medlemsmøde i SIG'en Førsteårspædagogik

Dato: 16. november 2022, kl. 10.00 - 15.00

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Lokale A214, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 9. november 2022, kl. 10.00

Tilmelding: Skriv til Bente Kristiansen Link Arrow bentek@au.dk 

Mødet er kun for SIG'ens medlemmer   Bliv medlem

Frokost

DUN er vært for vores frokost, som finder sted i kantinen på campus, efter princippet: du vælger
selv, hvad du har lyst til.

Program

10.00-10.15 Ankomst, kaffe og croissant

10.15-10.30 Velkomst

10.30-11.15 Laura Cordes Felby
Postdoc., Centre for Educational Development (CED) Aarhus Universitet

Studiefaglige refleksionsrum – Rammesatte samtaler om dét, der er svært
Overgangen til universitetet kan være overvældende og udfordrende, og
mange studerende har godt af støtte i overgangen. Projektet ’Studiefaglige
Refleksionsrum’ på Aarhus Universitet forsøger at rammesætte studiefaglige
samtaler om hvad der er svært, hvorfor det er svært, og hvordan man kan løse
det. Gennem inddragelse af instruktører og undervisere arbejdes der med
generelle og fagspecifikke ’flaskehalse’ i overgangen. På dette oplæg
introduceres der til projektet, materialer og erfaringer.

11.15-12.00 Frokost

12.00-12.45 Bente Kristiansen
Chefkonsulent, Centre for Educational Development (CED) Aarhus Universitet

Kollaborativ skrivning
Kandidatuddannelser med optag af både universitetsbachelorer og
professionsuddannede med flere års erfaringer giver et særligt mix af
udfordringer på første semester. Det er tilfældet på de fleste uddannelser på
DPU. I et udviklingsprojekt forsøger nogle undervisere gennem nye tiltag som
bl.a. kollaborativ skrivning, faglige skriveworkshops og krav om noter at
understøtte de studerendes faglige skrivning. Hvad ser ud til at virke eller ikke
virke? Og hvorfor? De spørgsmål bliver belyst gennem interview med
underviserne og fokusgrupper med studerende.

12.45-13.00 Pause

13.00-13.45 Carsten Tage Nielsen
Studielektor, Den humanistiske Bacheloruddannelse, Roskilde Universitet

Faglig dagbog og læringsrefleksioner på første semester
At fastholde og organisere vores erfaringer er en forudsætning for, at vi kan
reflektere over dem og bruge dem fremadrettet. Sociologen Charles Wright
Mills anbefaler derfor den intellektuelle håndværker, hvad enten hun er
førsteårsstuderende eller professor, at oprette et ’arkiv’ ved at føre faglig
dagbog. Jeg har i en årrække arbejdet med metoden på første semester med
henblik på refleksion og handleperspektiv i forhold til de studerendes
læreprocesser og læring. Aktiviteten er møntet på de studerendes udvikling,
men de giver mig samtidig som underviser og holdkoordinator et indblik i,
hvad der foregår inden i de studerende og mellem de studerende, som ellers
er svært at få indblik i.

13.45-14.15 Kaffe-kage-pause

14.15-15.00 Informationsdeling og kommende møder i SIG’en

Tilbage til oversigten