Skriv og publicer i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Skriv og publicer i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

af redaktionen

Link Arrow DUT mangler artikler! Ethvert tidsskrift er afhængigt af indkommende artikler. Kommer der ikke artikler ind, så går tidsskriftet i dvale og mister sin eksistensberettigelse ud. Det kan blive en realitet for DUT, hvis ikke vi kan vende den efterhånden langvarige tendens med dalende tilgang af artikler. Dette vil være en skam i en tid, hvor artikler om emnet måske netop kan være en løftestang for meritering af universitetspædagogiske kompetencer.

Hvis du derfor har erfaringer med eller har forsket inden for feltet universitetspædagogik, undervisnings- og curriculumudvikling, så overvej (også) at skrive en artikel til DUT.

For DUT:

  • bringer artikelkategorierne Videnskabelig artikel, Faglig artikel, DUT Guides med forskningsbaserede praksisråd, boganmeldelser, og den nye genre Debatterende artikel. Se kriterierne på Link Arrow her
  • bringer artikler skrevet af undervisere fra alle mulige fag, af forskere i universitetspædagogik og af universitetspædagoger
  • giver mulighed for at publicere på dansk såvel som engelsk. Dansk er vigtigt, for ved at skrive om universitetspædagogik på dansk, bevarer og udvikler vi et dansk sprog om undervisning, pædagogik og uddannelsesudvikling. Det danske sprog, de danske ord, og ikke mindst de danske observationer, erfaringer og sammenhænge i universitetspædagogik, skal vi bruge i alle sammenhænge, hvor vi taler om undervisning og uddannelse: med studerende, i kollegiale fora, i uddannelsesadministration og -ledelse. Derfor er det vigtigt på sigt, at ikke alt stof om dansk universitetspædagogik havner i angelsaksiske tidsskrifter.
  • har en redaktion stående klar med ressourcer til at guide forfattere til at få artikler publiceret. Også nye forfattere af universitetspædagogisk relevante artikler kan begynde her – når man skriver inden for en universitetspædagogisk tematik og med undervisere, forskere og undervisningsudviklere på universiteterne som målgrupper.

Bevar DUT – skriv til DUT.

Call for papers DUT 35   Call for papers DUT 36

Tilbage til oversigten