DUNK 21: Læs temaerne for de 3 keynotes

Gå til DUN Konferencens hjemmeside


Åbningstale

Rune Engelbrecht Larsen

Nærhedens og nysgerrighedens natur

Nærhed og nysgerrighed handler om fællesskab og fortælling. Om erfaring og forståelse. Om at være sammen om at ville vide. Få steder kommer dette så tydeligt til udtryk, som når vi er i den natur, vi har genopdaget under corona-krisen, fordi den i lange perioder var vores eneste 'safe-place' uden for hjemmets fire vægge. Forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen fortæller om, hvordan nærhedens og nysgerrighedens natur også er en inspirerende nøgle til erfaring og forståelse af os selv og vores kultur.

Om Rune

Tidligere kommentator ved Politiken 2004-2016, tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk PEN og nuværende medlem af Etisk Råd siden 2018 og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening siden 2015.

Rune Engelbreth Larsen har deltaget i den offentlige debat siden begyndelsen af 1990’erne og skrevet ca. 100 kronikker, hundredvis af debatindlæg og flere tusind online-artikler og blogindlæg. 

Keynote 7. oktober

Per Fibæk Laursen

Kan (universitets)undervisning effektiviseres ad teknisk vej?

I forbindelse med universitetspædagogikkens fødsel i Danmark omkring 1970 udspillede der sig en bitter fejde om dette spørgsmål. I de seneste fem år har der raset et næsten tilsvarende slagsmål om folkeskolen. Hvorfor vækker spørgsmålet så stærke lidenskaber? Kan det besvares nøgternt og forskningsbaseret?

Om Per

Per Fibæk Laursen er professor i pædagogik ved Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han er en af landets førende eksperter med hensyn til underviseres professionelle kompetence, udvikling og positionering i den aktuelle undervisning- og uddannelseskontekst.

Med bogen ”Den autentiske lærer” (2004) har han været med til at sætte fokus på at undervisere med personligt engagement og ægthed kan præstere en undervisning af høj kvalitet.

Per har skrevet et stort antal artikler i danske og internationale tidsskrifter og blander sig i den uddannelsespolitiske og pædagogiske debat om folkeskole, læreruddannelse og universiteter.

Desuden var Per med til at oprette DUN i 1994 og var medlem af bestyrelsen i de første syv år med (vistnok!) et enkelt års afbrydelse.

Læs hans artikel om universitetspædagogikkens historie i Danmark: 

Universitetspædagogikkens barndom - og DUN's

 

Keynote 8. oktober

Michael Gaebel

European higher education towards the post-pandemic era 

The education mission of universities has received growing attention over recent years, at institutional and system levels, which digitalisation acting as both a game changer and indicator for transformation. While disruption has been frequently addressed in debates, the actual changes in higher education have been gradual.

But the Covid 19 pandemic forced universities to change dramatically education provision and generally their ways of working.

What changes are here to stay and continue? What would be likely and also desirable developments for the future? How can universities contribute to make it happen at institutional and national and European policy levels? These are the questions that the presentation would like to address, in order to engage in a discussion with participants.

The presentation will reflect on, among other things, data from a 2021 report on the up-take of technology enhanced learning (e-learning) based on survey data from Europe’s higher education institutions (including comparison with a similar survey in 2014).

About Michael

Michael Gaebel is the director of the Higher Education Policy Unit at the European University Association (EUA). EUA is the voice of the European universities at European level, with 33 national rectors conferences and more 800 individual institutions as members. Among others, EUA supports the university’s education mission with a range of opportunities for exchange and peer learning, and data and analysis of the ongoing changes, e.g. through the Trends reports, starting from 1999 on, with the most recent one dating 2018. All this takes place in the policy context of the European Higher Education Area and the European Education Area.

Gå til DUN Konferencens hjemmeside

Tilbage til oversigten