Online DiP workshop: ChatGPT og videregående uddannelse - Hvad gør du? Hvad gør vi?

Online DiP workshop

ChatGPT og videregående uddannelse - Hvad gør du? Hvad gør vi?

En session med fokus på kortlægning af ChatGPT tiltag på de videregående uddannelser i Danmark ved DiP-koordinatorer Rikke Toft Nørgård og Jens Jørgen Hansen

Dato: 3. oktober 2023, kl. 14.00-15.30

Sted: Online via Zoom (link bliver sendt umiddelbart forud for webinaret)

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist; 29. september, kl. 12.00

Workshoppen er kun for SIG'ens medlemmer Link Arrow Bliv medlem

Tilmeld dig

ChatGPT er en brændende platform, gamechanger og mod- eller medspiller på rigtig mange planer i de videregående uddannelser. Men hvad sker der egentlig rundt omkring på de forskellige institutioner? Hvordan forholder de – og vi – os til ChatGPT i forskning, udvikling, praksis og som policy? Og hvilke tiltag eksisterer eller er undervejs rundt omkring på institutionerne og hos DiP-medlemmerne?

Lad os slå pjalterne sammen, lægge tiltagene på bordet, være klogere/stærkere sammen og inspirere/hjælpe hinanden på tværs af DiP.

Arbejder du på en eller anden måde selv med eller kender til nogen der arbejder med ChatGPT i din institution – som forskning, udvikling, undervisning eller policy?

Så kom med til denne kortlægnings-session omkring Chat GPT på de videregående uddannelser og del hvad du ved og hvad I gør med ChatGPT. Kortlægningen af ChatGPT-tiltag vil i workshoppen blive organiseres i relation til fire områder:

  1. Forskning: Forskning i ChatGPT og forskning med ChatGPT – hvilke forskningsprojekter, -praksisser, -publikationer, -præsentationer mv. eksisterer eller er undervejs hos dig/jer?
  2. Udvikling: Udvikling i, om og med ChatGPT – hvilke udviklingsprojekter ift uddannelse, undervisning og læring mv. eksisterer eller er undervejs hos dig/jer?
  3. Undervisning: Undervisning i, om og med ChatGPT – hvordan bruges ChatGPT i konkrete undervisnings- og læringsaktiviteter og -praksisser hos dig/jer? Hvordan kan ChatGPT understøtte/udfordre kritiske, kreative eller refleksive praksisser hos undervisere og studerende?
  4. Policy: Policy ift ChatGPT - hvilke anbefalinger, principper, målsætninger og retningslinjer eksisterer (eller er undervejs) for ChatGPT hos dig/jer? Og hvilke udfordringer, potentialer, overvejelser og dilemmaer kan I se på jeres institution?

Overvej derfor inden sessionen, hvad du kan dele der eksisterer eller er undervejs og hvordan du kan byde ind i forhold til de fire områder. 

Vi vil afslutningsvis diskutere og præsentere nogle muligheder for hvordan vi sammen kan bruge kortlægningen til at komme videre med ChatGPT i DiP fællesskabet og på de videregående uddannelser i Danmark.

Kortlægningssessionen vil danne afsæt for fire efterfølgende arrangementer om ChatGPT i den kommende tid.

Tilbage til oversigten