Program sessioner

Session 1 Dag 1, kl. 12.50

Lokale Chair
1A: Free format  

12.50-14.35    

Tools for Inclusive Teaching in an EdTech World

BCD Radisson                                    Anna Bager-Elsborg                                              
1B: Frit format

12.50-14.35

Hvordan kan vi understøtte de studerendes akademiske digitale kompetencer på de videregående uddannelser? Et 2-årigt udviklingsprojekt på tværs af 5 danske uddannelsesinstitutioner

208-209 ODEON Peter Musaeus
1C: Frit format

12.50-14.35

Hvordan vi forvandlede et undervisningsmodul for ph.d.-vejledere om regler fra klassisk PP præsentation til et blended learning forløb

301-302 ODEON Jens Tofteskov

1D: Papers

12.50-13.40

Equipping knowledge workers with competences to succeed in Industry 4.0: a study of blended learning for employees of manufacturing firms
107 ODEON Jens Bennedsen
 

The Use of Virtual Reality Headsets in Higher Education

   

1E: Symposium

12.50-13.40                                       

Faglig vejledning under forandring: Tendenser i institutionel og vejledningsdidaktisk praksis

207 ODEON Kamilla Perdersen   

 

Session 2 Dag 1, kl. 13.45

Lokale Chair

1A: Free format

12.50-14.35   

... fortsættes fra session 1
Tools for Inclusive Teaching in an EdTech World

BCD Radisson                                    Anna Bager-Elsborg                                              
1B: Frit format

12.50-14.35

... fortsættes fra session 1
Hvordan kan vi understøtte de studerendes akademiske digitale kompetencer på de videregående uddannelser? Et 2-årigt udviklingsprojekt på tværs af 5 danske uddannelsesinstitutioner

208-209 ODEON Peter Musaeus
1C: Frit format

12.50-14.35

... fortsættes fra session 1
Hvordan vi forvandlede et undervisningsmodul for ph.d.-vejledere om regler fra klassisk PP præsentation til et blended learning forløb

301-302 ODEON Jens Tofteskov

2A: Papers

13.45-14.35

Videofeedback på studerendes tekstudkast - en ny teknik i vejledning? 107 ODEON Kim Herrmann
 

Stilladseringsteknikker i bachelorvejledning: Selvstændighed skal ikke overlades til de studerende

   

2B: Papers

13.45-14.35

Funktion og relation - brug af Kaizena i online faglig vejledning på universitetet 207 ODEON Mads Dahl
                                                         

Memory Work metoden kan understøtte studerendes selvstændige online læring

   

 

Session 3 Dag 1, kl. 15.35

Lokale Chair

3A: Frit format

15.35-17.20

Stilladsering af studerendes faglige akademiske dømmekraft: 3 cases fra Science & Technology

BCD Radisson                                         Pernille M. Svendsen                                                     

3B: Frit format

15.35-17.20

Video - kort og godt

301-302 ODEON Thomas Ryberg
3C: Papers

15.35-16.25

Pædagogisk kompetenceudvikling ved hjælp af Faciliteret Multi-Source Feedback (FMSF) - et casestudie med fokus på FMSF-modellens gennemførlighed og anvendelighed i en universitetspædagogisk kontekst

107 ODEON Peter Wick
 

Bedømmelse af undervisningsportfolio: undervisningserfaring - OG undervisningskompetence?

   

3D: Papers

15.35-16.25

“Enhancing adult education and learning environments with digital media” - resultater og indsigter fra et 3-årigt forskningsprojekt

207 ODEON Monica Carlsson
 

Åbne online efteruddannelsesformater: Åbning af universitetskurser for offentligheden

   

3E: Papers

15.35-16.25

Integration af online læringsaktiviteter i universitetsundervisning - en undersøgelse af mønstre i over 80 undervisningsforløb

208-209 ODEON Helle M. Nordentoft
                                                                 

Produktion af Podcasts med studerende. Et case-studie af potentialer og problematikker

   

   

Session 4 Dag 1, kl. 16.30

Lokale Chair

3A: Frit format

15.35-17.20 

... fortsættes fra session 3

Stilladsering af studerendes faglige akademiske dømmekraft: 3 cases fra Science & Technology

BCD Radisson                     Pernille M. Svendsen                        

3B: Frit format

15.35-17.20

... fortsættes fra session 3

Video - kort og godt

301-302 ODEON Thomas Ryberg
4A-1: Posters

16.30-17.20

Et virtuelt patient formats indflydelse på medicinstuderendes tilgange tilpatienter

Repos  Dorina Gnaur
 

Hvordan kan teknologi i læringsarealerne øge fokusset i kollaborativ læring?

   
 

Overblik og sammenhæng med digitalt, kollaborativt begrebskort

   
 

Differentiated feedback in collective academic supervision using audiorecordings and screencast

   
4A-2: Posters

16.30-17.20

Ressource til meningsfuld brug af it i undervisningen på Aarhus Universitet

Plenum Rikke von Müllen
 

Summativ og formativ feedback på online multiple choice eksamen som redskab til at understøtte studerendes læring

   
 

Tilpasset, automatisk studieteknikrådgivning – Kan studerende bruge gode råd om at studere givet på baggrund af selvrapporteret adfærd?

   
 

Videnskabsteori på klinikken - et blended learning-forløb, der øger førsteårsstuderendes oplevelse af sammenhæng på uddannelsen 

   

4B: Papers

16.30-17.20

Dansk grammatikundervisning med quizzer og badges (gamification)

107 ODEON Stacey Cozart
                                           

Re-thinking Problem-oriented Project Learning and the Challenge of Global Learning

   

    

Session 5 Dag 2, kl. 8.30

Lokale Chair

5A: Free format

08.30-10.15

Supporting teachers in analysing and developing their feedback practice – demonstration of a feedback board game for teachers

BCD Radisson                 Christina J. Jensen                      
5B: Frit format

08.30-10.15

Workshop om kropsforankret og erfaringsbaseret læring i samspil med IT-redskaber  

Plenum Mette Obling Høeg
5C: Frit format

08.30-10.15

Underviseres IKT-praksis: Fra teknologiforståelse til forandring 

301-302 ODEON Ulla Bergen

5D: Symposium

08.30-09.20

Læring i laboratoriet  

208-209 ODEON Jens E. Wilhjelm 

5E: Papers

08.30-09.20

At dømme ud fra porteføljen: Om undervisningsteknikker og teknologier 207 ODEON Søren Sten Hansen 
 

Flipped Classroom – en pædagogisk innovation?

   

5F: Papers

08.30-09.20

Når skærme er forbudt i tilstedeværelsesundervisningen: Et casestudie  107 ODEON Sofie Kobayashi 
                                       

Praksiserfaringer med Takeaway Teaching

   

 

Session 6 Dag 2, kl. 9.25

Lokale Chair

5A: Free format

08.30-10.15

... fortsættes fra session 5

Supporting teachers in analysing and developing their feedback practice – demonstration of a feedback board game for teachers

BCD Radisson                    Christina J. Jensen                         

5B: Frit format

08.30-10.15

... fortsættes fra session 5

Workshop om kropsforankret og erfaringsbaseret læring i samspil med IT-redskaber 

Plenum Mette Obling Høeg

5C: Frit format

08.30-10.15

... fortsættes fra session 5
Underviseres IKT-praksis: Fra teknologiforståelse til forandring

301-302 ODEON Ulla Bergen
6A: Posters

09.25-10.15
Bristede forventninger 207 ODEON Rie Troelsen
 

Distribuerede og fleksible forløb om studiestrategier

   
 

Feedback i Studenterperspektiv

   
 

Hvad bekymrer nye ph.d.-studerende?

   

 

”Introugen – den gode studiestart” – erfaringer fra en temadag om udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelsen af en god studiestart

   
 

Videnskabelse i grupper – klyngevejledning fra et studenterperspektiv

   

6B: Papers

09.25-10.15

”Writing retreats” som pædagogisk redskab i ph.d.-uddannelsen 107 ODEON Camilla Ø. Rump
                                          

Monografi eller artikelbaseret? Ph.d.-studerendes og ph.d.-vejlederes forhandlinger af ph.d.-afhandlingen

   

 

Session 7 Dag 2, kl. 12.50

Lokale Chair

7A: Frit format

12.50-14.35

Digitalisering af undervisning og uddannelser – fra strategi til implementering

BCD Radisson Jakob Ravn              
7B: Frit format

12.50-14.35

UDGÅR

Samtalen som teknik: et didaktisk benspænd

   
7C: Free format

12.50-14.35

Teaching brought into play: The T-mind game to reflect on teaching and learning

301-302 ODEON Karl-Heinz Pogner

7D: Papers

12.50-13.40

Læringsorienterede gruppeprocesser

107 ODEON Vibeke Ankersborg

7E: Papers

12.50-13.40

Skabelsen af en studiekultur blandt førsteårsstuderende 207 ODEON Christine Holm
 

Studerendes fremtidsperspektiver – horisonter, valg og sikkerhed 

   

 

Session 8                            Dag 2, kl. 13.45

Lokale Chair

7A: Frit format

12.50-14.35

... fortsættes fra session 7

Digitalisering af undervisning og uddannelser – fra strategi til implementering

BCD Radisson                     Jakob Ravn                                  
7B: Frit format

12.50-14.35

UDGÅR

Samtalen som teknik: et didaktisk benspænd

   
7C: Free format

12.50-14.35

... fortsættes fra session 7

Teaching brought into play: The T-mind game to reflect on teaching and learning

301-302 ODEON Karl-Heinz Pogner

8A: Papers

13.45-14.35

Brug af MOSO i observation af undervisning og Kollegial Intervision 107 ODEON Line Palle Andersen
 

Betydningen af brug af den digitale platform MyEconLab  

   

8B: Papers

13.45-14.35

Eksamen som motivator i et laboratoriekursus - Et forsøg med måling af korttidsindlæring og design af en kunstig undervisningsassistent

207 ODEON Thomas Harboe
 

Hvordan implementering af problem-baseret læring påvirker de studerendes Cognitive Load