SIG-møder

SIG'erne holder møder den 28. maj, kl. 14.50-15.35

Du er meget velkommen til alle møderne.

SIG

Program Lokale
     

BATL - Bias Aware Teaching and Learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Come and hear about the BATL SIG and how it can be relevant for you and your courses and departments. Bias, both conscious and unconscious, can lead to discrimination and reduction in novelty, both of which contravene the principles of higher education. BATL’s focus is on how to address bias at universities, particularly in teaching, learning and assessment but also more widely in recruitment and promotion. At DUNK we shall share BATL members’ current ideas on ways to keep the SIG active and purposeful, and we shall welcome further ideas from you all. Looking forward to meeting you.

B Radisson                                                                                                                    
     

Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

 1. Opdatering af medlemslisten
 2. Aftale om rammerne for møderne, dvs. tidspunktet, indkaldelse og ”svaretider”, lokation
 3. ”Digitalisering” af møderne som alternativ – webinars – Skype mm.
 4. Aftale om det næste (fysiske) møde
 5. Program for resten af 2019

C Radisson

 

 

     

Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Kom og mød medlemmer og koordinatorer af SIG-gruppen ’Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser’. Vi diskuterer, hvad vi gerne vil opnå gennem SIG’ens arbejde i løbet af det kommende år, med fokus på efteråret 2019. Vi taler også om mulige fælles projekter i SIG’en omkring forsknings- og udviklingsprojekter inden for faglig vejledning på landets universiteter.

D Radisson

 

     

Førsteårspædagogik

 1. Kort præsentation af SIG'en, ved koordinator Pernille Maj Svendsen, AU
 2. Diskussionsoplæg om et SIG-relevant emne ved Lars Ulriksen, KU

107 ODEON

     

Læring i laboratorie- og feltarbejde

På DUN konferencen vil en ny "opkommende" Special interest Group om læring i laboratorie- og feltabejde holde sit første møde. Undervisningen i ”praktisk arbejde” er uomgængelig i en lang række (især) natur-, ingeniør- og sundhedsfaglige fag, og adskiller sig fra andre typer universitetsundervisning på mange måder. Alle  undervisere, konsulenter, forskere med interesse i laboratorieundervisningens og feltundervisningens didaktik og pædagogik er meget velkomne!

 1. Præsentationsrunde og interesser,
 2. Ideer til første "rigtige" SIG-møde, 3. valg af tovholder(e) og administrator.

Hvis du ikke kan deltage i mødet, men gerne vil deltage i SIG’en, så skriv til Frederik Voetmann Christiansen (fchristiansen at ind.ku.dk).

A Radisson
     

Pædagogisk praksis i IT-medieret læring

 1. Præsentation af SIG'en - for alle interesserede
 2. Brainstorm ift. fremtidige emner SIG’en kunne arbejde med


207 ODEON
     
Studieledelse med særlig fokus på uddannelsesdesign og -udvikling

 

 

208-209 ODEON
     
     

TLIC - Teaching and Learning in the International Classroom

 1. Exchange and discussion of current internationalization projects etc.
 2. Brainstorm of activities in 2019-20


301-302 ODEON