Ny publikation: Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse

For første gang udsender Uddannelses- og Forskningsministeriet denne redegørelse, som ser nærmere på blandt andet kvaliteten i de videregående uddannelser og forskningen i Danmark. 

Ifølge pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vil minister Søren Pind bruge redegørelsen som faktuelt grundlag for det videre arbejde med at styrke uddannelsernes og forskningens kvalitet og dermed ruste Danmark endnu bedre til fremtiden.

Læs mere

Tilbage til oversigten