Nyt temanummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift: Nye udfordringer på universitetet – pædagogik mellem lyst og nødvendighed

Dpt 2020 1

Publiceret: Marts 2020

De danske universiteter har i mange år stået overfor mange og store udfordringer, der påvirker den pædagogiske tænkning og udvikling. Selvom pædagogik og pædagogiske spørgsmål traditionelt især på de ’gamle’ universiteter ikke har spillet den vigtigste rolle i forhold til forskningsmæssige profileringer, så har de senere års politiske udspil og organisatoriske forandringer i sideløbende og modsætningsfyldte tendenser skabt dårligere betingelser for det pædagogiske virke.

Dette temanummer består af fem artikler, der på hver sin måde tematiserer, diskuterer og problematiserer forskellige udviklingstendenser og nye betingelser for universiteterne, det pædagogiske virke samt de studerendes orienteringer og trivsel.

Læs tidsskriftet

Tilbage til oversigten