Udgivelse: Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder

Publikation           

Forfattere: Link Arrow Lotte Rienecker og Link Arrow Rie Troelsen 

År: 
2023, 1. udgave

Forlag: 
Link Arrow Samfundslitteratur

Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder indfører kort i de mest centrale, aktuelle metoder og begreber indenfor universitetsundervisning – hvad begreberne betyder, og hvad de bruges til i praksis.Brug bogen til at skrive kursusbeskrivelser, tilrettelægge og udvikle undervisning og vejledning, og til at deltage i og lede studieordnings- og kvalitetssikringsarbejdet, samt til at udvikle dine og dine kollegers og medarbejderes undervisningskompetencer.

Universitetspædagogik i oversigt behandler bl.a. begreber og metoder som:

  • Alignment. Hvad betyder det, og hvordan kan man bruge det som redskab til undervisningsplanlægning?
  • Stilladsering. Hvad kan stilladseres og hvordan?
  • Klyngevejledning. Hvad er det – og hænger det sammen med peer feedback?
  • Studieintensitet. Hvordan kan man arbejde med det på studieordningsniveau, og kan det overhovedet måles
  • Kollegial supervision. Hvad kan man få ud af det, og hvordan kan det foregå?

Læs mere

Tilbage til oversigten