VUF - værktøj til udvikling af feedbackformer

Link Arrow Værktøj til Udvikling af Feedbackformer

VUF er et redskab, der har til formål at inspirere undervisere til at arbejde med feedback på nye måder. Du kan se værktøjet og gode eksempler på anvendelse af feedback i undervisningen via: 

Link Arrow VUF Skemaet.

VUF arbejder bl.a. med bestående af 3 dele:

  • Feedback: Hvor står den studerende nu ift. læringsmål og kriterier. Tilbagemelding på den aktuelle præstation.
  • Feed forward: Hvad skal den studerende arbejde med fremadrettet for at nå målene?
  • Feed up: Hvor er vi på vej hen? Tydeliggørelse af og dialog om læringsmål samt kriterier.

 

Tilbage til oversigten