Udgivelse: Hvorfor gør jeg det, jeg gør? - Refleksionshåndbog for sproglærere

Hvorfor Goer Jeg Det                  

Forfattere: Link Arrow Birgit Henriksen 
                    Link Arrow Susana Silvia Fernandez 
                    Link Arrow Hanne Leth Andersen 
                    Link Arrow Dorte Fristrup

År: 
2020, 1. udgave

Forlag: 
Link Arrow Samfundslitteratur

Bogen tager udgangspunkt i forskningsfeltet lærerkognition, som undersøger lærerens mentale liv - dvs. de mange komplekse tanke- og beslutningsprocesser, herunder eksplicit og implicit viden, erfaringer, holdninger og følelser, som ligger bag og driver den daglige undervisningspraksis.

Målet med bogen er at støtte sproglærere i deres undervisningspraksis og skabe grundlag for tilpasning og udvikling i tråd med den enkeltes personlige undervisningsstil og fremmedsprogspædagogiske indsigter. Bogen indeholder refleksionsøvelser og praksisøvelser, som kan sætte lærerens egne refleksioner i gang og give inspiration til dialog og afprøvninger i praksis.

Læs mere

Tilbage til oversigten