Bedømmelse og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter

Hvordan udfører vi bedømmelse, eksamen og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisningen? Det er et emne, som mange undervisere diskuterer og forsøger at finde løsninger på. Publikationen, som er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med SIG'en UNIEN, tager udgangspunkt i erfaringer fra universiteterne og udfolder gennem analyser af konkrete praksisser i universiteternes undervisning dette tema.

Link Arrow Læs rapporten

Tilbage til oversigten