VUE - værktøj til udvikling af eksamensformer

Link Arrow Værktøj til udvikling af eksamensformer

Værktøj til Udvikling af Eksamensformer (VUE) er et redskab til vurdering af sammenhæng mellem læringsmål og prøveformer for enkeltfag og for hele uddannelser.

Tilbage til oversigten