Ny publikation: Et bedre første år

Et Bedre Foerste Aar

Inspiration til førsteårsundervisning

”Et bedre første år” var et blandt flere projekter, som Københavns Universitet satte i gang for at styrke undervisningen og uddannelsen på universitetet. I projektet gennemførte undervisere på forskellige fakulteter på KU udviklingsarbejder knyttet til deres egen undervisning på første år. Underviserne sammenfattede deres erfaringer i nogle korte beskrivelser, hvor de fleste nu er samlet i nr. 54 af skriftserien fra Institut for Naturfagenes Didaktik. 

Sammen med beskrivelserne indeholder publikationen en række materialer til inspiration for udvikling af førsteårsundervisning, som blev udviklet som en del af projektet, foruden materialer, som IND har været involveret i at udvikle i andre sammenhænge. 

Læs 'Et bedre første år' 

 

Tilbage til oversigten