Opgave- og skrivevejledning i klynger

Opgave- og skrivevejledning i klynger

Link Arrow Opgave- og skrivevejledning i klynger 

Bogen er en guide til  undervisere og vejledere, der har studerende, som over en længere  periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale.

Bogen gennemgår et undervisnings- og vejledningsforløb, hvor de studerende er aktive  undervejs,  og hvor alles opgave adresseres hver mødegang. Den indeholder konkrete eksempler  på skemaer,  øvelser og tjeklister, der bidrager til en systematisering af undervisningen og  fremmer aktiv  deltagelse, procesforståelse og de studerendes læring.

Tilbage til oversigten