5. episode af Universitetspædagogisk Snak: Eksamen

DUN har fået produceret en podcastserie, der hedder Link Arrow Universitetspædagogisk Snak, UPS.

Temaerne for episoderne er formet efter didaktikken bag hver enkelt Link Arrow SIG. Der er særligt fokus på hvordan underviserne kan udvikle deres undervisning i forhold til specifikke nicher af universitetspædagogikken.

Femte episode handler om eksamen.

Lyt til del 1      Lyt til del 2


I denne udgave af DUNs podcastserie, har værten Kasper Bergstrøm fået besøg af Link Arrow Bettina Dahl Søndergaard, Lektor, AAU, og Link Arrow Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, AU.

Serien kan tilgås via Link Arrow Apple PodcastLink Arrow Spotify og Link Arrow Google Podcast.

Læs om SIG'en

Tilbage til oversigten