Udgivelse: Kollektiv Akademisk Vejledning - Fra forskning til praksis

Kollektiv Akademisk Vejledning

Forfattere: Helle Merete NordentoftHelle Hvass, Kristina Mariager-Anderson, Søren Smedegaard Bengtsen, Anne Smedegaard og Sarah Damgaard Warrer

År: 2019, 1. udgave

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Engang fik alle studerende på universiteterne individuel vejledning. Men det seneste årti har politikere gennemført
reformer for at undgå, at studerende bliver forsinkede med studierne. Derfor er kollektiv vejledning kommet på dagsordenen. Samtidig er kravet til både universiteter og studerende, at kvaliteten af uddannelse ikke må forringes.
Derfor er der behov for konkrete værktøjer, så studerende kan blive vejledt i større grupper i stedet for enkeltvist.

Kollektiv Akademisk Vejledning Fra forskning til praksis fortæller, hvordan vejledere kan skabe et fagligt og socialt vejledningsrum, som gør de studerendes forskellighed til drivkraft i læringsprocessen. Bogen henvender sig til undervisere, som er i gang med at vejlede kollektivt – eller har lyst til det. Den er baseret på de seks forfatteres erfaringer og forskning på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Kollektiv vejledning er præget af mange idealer, men også daglige udfordringer. Bogen viser, hvordan vejledere kan håndtere udfordringerne og styrke kvaliteten af kollektiv vejledning. Den indeholder et inspirationskatalog med eksempler og øvelser, som vejlederen kan bruge for at skabe gode rammer for studerendes deltagelse og læring.

Læs mere

Tilbage til oversigten